Uhrík (Republika): Musí byť vykonaný audit nákupov komplexne celých Ozbrojených síl, nielen papierovo, ako je doteraz

Uhrík (Republika): Musí byť vykonaný audit nákupov komplexne celých Ozbrojených síl, nielen papierovo, ako je doteraz
Autor fotografie: fb profil Milana Uhríka|Popisek: Milan Uhrík
23 / 05 / 2023, 18:00

Pripravujeme seriál týkajúci sa obrany a bezpečnosti. Milan Uhrík (Republika) sa exkluzívne vyjadril redakcii Security Magazín a uviedol, že obrana musí byť jednou z priorít budúcej vlády. Táto priorita musí byť však postavená na vlasteneckom, nie "atlantickom" princípe a mala by vzniknúť naprieč politickým spektrom.

1. Mala by byť v súčasnej bezpečnostnej situácii obrana jednou z priorít budúcej vlády?

Obrana Slovenskej republiky, jej územnej celistvosti a bezpečnosti je základom pre činnosť Ozbrojených síl SR. Bezpečnostná situácia v Európe nie je dobrá. Každý štát musí vytvárať podmienky k tvorbe vlastných národných obranných kapacít, a nie len spoliehať sa na pomoc aktuálnych spojencov z NATO. Preto moja odpoveď je Áno. Obrana musí byť jednou z priorít budúcej vlády. Táto priorita musí byť však postavená na vlasteneckom, nie "atlantickom" princípe a mala by vzniknúť naprieč politickým spektrom.

2. Mali by sa výdavky na obranu zvyšovať?

Súčasné výdavky na obranu v SR prekročili ekonomické možnosti SR. Peniaze do OS SR boli nalievané za účelom presadzovania zahraničných mocenských záujmov a bez ohľadu na sociálne postavenie našich občanov. Len napr. výdavky do NATO sa blížia k hranici 2,2 % HDP. Táto suma má byť pritom podľa odvolaného ministra Naďa ešte vyššia a s investíciami z USA sa má blížiť k 2,76 %. Takéto výdavky na zbrojenie sú už dnes prehnané a hlavne nezodpovedné. Takže moja odpoveď je nie, výdavky by sa už nemali zvyšovať. Skôr je potrebné sa venovať vojenskému personálu, jeho vycvičenosti a schopnosti ovládať tú techniku, ktorú Ozbrojené sily majú. Na konci dňa totiž rozhodne vojak a jeho pripravenosť na možnú bojovú činnosť.

3. Mala by pokračovať vojenská pomoc Ukrajine zo strany Slovenska?

Vojenská pomoc Ukrajine nie je v súlade s programom hnutia Republika. Predchádzajúca vláda dala Ukrajine skoro všetko, čo malo slúžiť Ozbrojeným silám SR ešte dlhé obdobie. Mám na mysli najmä odovzdanie systému S-300, húfnic Zuzana, tankov, bojových vozidiel a samozrejme nehorázne odovzdanie Migov-29, čím bolo de-facto zrušené letectvo Ozbrojených síl SR. Nepochybne sú mnohé iné možnosti ako sa dá v prípade záujmu Ukrajine pomôcť, ale určite do toho nemôže patriť dodávka vojenského materiálu, zbraní a techniky. Slovensko nie je súčasťou ukrajinského konfliktu a sme proti tomu aby slovenskí občania boli zaťahovaní do vojny proti svojej vôli. Naša filozofia je odmietanie vojny a robenie politiky tak, aby Slováci žili v pokoji a mieri.

4. Mala by budúca vláda vykonať audit nákupov, ktoré boli vykonané v tomto volebnom období?

Táto otázka úzko súvisí s bačovaním pána Naďa na MO SR. V každom prípade audit bude musieť byt vykonaný, ale nielen "papierovo" ako doteraz. To znamená, že sa nebude dotýkať iba kancelárií MO SR, ale komplexne celých Ozbrojených síl. Musíme vedieť čo máme, čo nám vlastne zostalo, či sú tieto kapacity dostatočné a hlavne ako sú Ozbrojené sily schopné plniť úlohy vyplývajúce z Ústavy a príslušných zákonov. V neposlednej miere bude dôležité auditovať podpísané zmluvy a ich súlad s Dlhodobým plánom rozvoja Ozbrojených síl SR. Sme za modernizáciu, ale s dôrazom na ekonomické možnosti štátu. Preto Naďove horúčkovité nákupné aktivity musia byť podrobené auditu so všetkými dôsledkami.  

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.