Ukrajinský prezident Zelenskij nařídil způsobit ruským silám maximální ztráty. Na Ukrajině platí stanné právo

Ukrajinský prezident Zelenskij nařídil způsobit ruským silám maximální ztráty. Na Ukrajině platí stanné právo
Autor fotografie: foto: redakce
24 / 02 / 2022, 10:00

Ukrajinský prezident nařídil svým vojákům, aby způsobili invazní ruské armádě co největší ztráty, uvedl na Facebooku vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Valerij Zalužnyj. "Nejvyšší velitel ozbrojených sil (prezident Volodymyr Zelenskyj) nařídil, aby byly agresorovi způsobeny maximální ztráty," řekl generál a ujistil, že armáda "důstojně čelí" nepřátelským útokům. Prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal dekret "O vyhlášení stanného práva na Ukrajině".

V oblasti Kramatorska bylo zničeno další letadlo ozbrojených sil Ruské federace. Jedná se dnes již o šesté. Podle operačních informací Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny shořely na obchvatu města Charkova čtyři ruské tanky.

Prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal dekret "O vyhlášení stanného práva na Ukrajině". Poslanci dokument schválili 300 hlasy (ukrajinský parlament má 450 křesel). Podle vyhlášky se stanné právo ukládá od 5:30 dne 24. února 2022 na dobu 30 dnů. Toto rozhodnutí bylo učiněno v souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace proti Ukrajině a na základě návrhu Rady národní bezpečnosti a obrany a v souladu s ukrajinským právem.

Vojenské velitelství spolu s Ministerstvem vnitra Ukrajiny, dalšími výkonnými orgány a orgány místní samosprávy musí zajistit opatření a pravomoci stanovené zákonem Ukrajiny "o stanném právu", které jsou nezbytné k zajištění obranyschopnosti Ukrajiny, veřejné bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví. V souvislosti se zavedením stanného práva na Ukrajině mohou být dočasně omezena ústavní práva a svobody občanů, jakož práva a oprávněné zájmy právnických osob.

Státní služba Ukrajiny pro mimořádné události je instruována, aby neprodleně společně s místními správami a dalšími státními orgány, institucemi, podniky, organizacemi všech forem vlastnictví připravila jednotný státní systém civilní ochrany, jeho funkční a územní subsystémy připravené pro zvláštní úkoly. Státní správa a orgány místní samosprávy by také měly zřídit obranné rady a poskytovat pomoc vojenskému velení při zavádění a provádění opatření režimu stanného práva.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny má za úkol zajistit, aby generální tajemník OSN a zahraniční představitelé byli řádně informováni o vyhlášení stanného práva na Ukrajině, omezení lidských a občanských práv a svobod, která jsou odchylkou od závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o Občanská a politická práva a rozsah těchto odchylek a důvody takového rozhodnutí.

Zdroj: Генеральний штаб ЗСУ

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.