US Army částečně zaspala v taktice války UAV. Schopnost rychle zmizet je stále důležitější

US Army částečně zaspala v taktice války UAV. Schopnost rychle zmizet je stále důležitější
Autor fotografie: Morning Calm Weekly Newspaper Installation / Flickr|Popisek: Američtí vojáci cvičí odpalování dronů
01 / 03 / 2024, 10:00

Široké využití dronů ve válce v Gaze a na Ukrajině již dnes není žádnou novinkou. Ve veřejném prostoru se však objevují názory, že americká armáda v oblasti dronů poněkud zaspala a důsledně nereaguje na výzvy, které bezpilotní stroje a jejich použití na bojišti představují.

Podle webového portálu Army Times americká tajemnice armády Christine Wormuth a náčelník generálního štábu americké armády generál Randy George v úterý 27. února 2024 na akci Defence Writers Group komentovali některé nutné změny strategie americké armády s přihlédnutím k současnému vývoji války na Ukrajině a v Gaze.  Podle jejich názoru by se měly Spojené státy snažit především o změnu koncepce velitelských stanovišť na bojišti a větší zařazení dronů do bojové taktiky. 

Velitelská místa by vzhledem k hrozbě, kterou představují FPV nebo sebevražedné UAV, měla být mnohem menší, měla by do boje brát méně techniky a především by měla být mobilnější a připravena k okamžitému přesunu. Vysílače a další technologie přítomná na bojišti tak proto kvůli operabilitě a mobilitě musí zabírat co nejmenší prostor a současně nesmí upozorňovat na přítomnost velitelů mise. Ti se totiž kvůli technologii mohou stát snadným terčem útoku. 

 

Wormuth a George také shodně uvedli, že americká armáda musí do svého arzenálu začlenit také lehčí, snadněji ovladatelné, ale především levnější varianty vojenských dronů. Situace na bojišti na Ukrajině totiž čím dál více ukazuje, že v konfliktech se jako vysoce efektivní ukazují také civilní FPV drony s připojenou municí. Ukrajinské jednotky opakovaně ukazují, jak je možné na základě přesného navigování dronu operativcem přesně zasáhnout a zničit mnohem dražší technologii. O zničení ruského tanku T-55 ukrajinským sebevražedným dronem se můžete blíže dočíst zde

Problém s civilními drony spočívá v jejich náchylnosti na rušení signálu, které někdy velice efektivně provádějí ruské rušičky. Ukrajinská armáda proto posledních několik měsíců přistupuje k vývoji nepříliš nákladných vojenských dronů, které by byly schopny tomuto rušení odolávat. O ruských rušičkách a dronech vyrobených na Ukrajině více zde.  Problém americké armády však nespočívá v tom, že by neměla dostatek dronů nebo technologii odolnou rušení, ale právě nákladnost zařízení, které se nevyplatí poslat na sebevražednou misi. O amerických dronech více v tomto textu

Podplukovník americké armády Lt. Col. Robert Solano ve svém textu pro webový portál Breaking Defense 22. února 2024 nabízí pro tento problém možné řešení. Podle jeho názoru by si měla americká armáda vzít příklad z ukrajinských sil, které pro drony zřídily vlastní jednotku. Ta je postavena na roveň jiným složkám armády a plně zohledňuje probíhající vývoj armádní technologie. Podle Solana se jedná o významný posun ve strategii, která zohledňuje nové výzvy a současně umožňuje, aby byla technologie dříve uvedena do reálného použití v boji. O dronech ukrajinské výroby se dočtete v tomto textu.

Americký dron MQ-9 Reaper  

Čím více se totiž drony používané na bojišti zdokonalují, tím spíše dochází také k profesionalizaci operativců, kteří je ovládají. Naučit se létat s drony přestává být lehkým úkolem a pokud v budoucnu dojde k protnutí bezpilotní technologie a umělé inteligence, tento obor se stane vysoce specializovanou záležitostí. O dronech a umělé inteligenci jsme vás informovali v tomto textu. Používání nejmodernější bezpilotní technologie na bojišti by však podle Solana mohlo potenciálně vést také k náboru nových členů armády, což by vyřešilo dlouhodobý problém americké armády s nedostatkem rekrutů a současně případně  zaujalo nadšence do dronů, které by mohla armáda cvičit. 

Profesionalizace odvětví bezpilotní technologie a její vymezení s sebou nese také další významné strategické výhody. Bezpilotní technologie kombinuje znalosti ze všech odvětví armády, tedy pěchotních skupin, námořnictva i letectva, a jejím vymezením jakožto samostatného odvětví by bylo možné docílit jeho efektivnějšího použití v boji. Založení jednotky specializované pouze na drony a bezpilotní stroje by americké armádě umožnilo vymezit úzký soubor profesionálů, kteří by byli zaměření pouze na tuto technologii. Tito jedinci by proto mohli všechen svůj čas využít na přípravu bezpilotních strojů na konflikt a mohli by také směřovat vývoj strategie a technologie přímo tam, kam by americká armáda potřebovala. 

 

Tagy článku