Utajovaná zakázka pro 601. skupinu speciálních sil: 24 vozidel za dvě miliardy bez výběrového řízení

Utajovaná zakázka pro 601. skupinu speciálních sil: 24 vozidel za dvě miliardy bez výběrového řízení
Autor fotografie: Kancelaria Sejmu, CC BY 2.0|Popisek: HMT 400 od spol. Supacat
04 / 04 / 2023, 18:00

Dnes uplynul termín pro přihlášení uchazečů o zakázku "Lehké útočné vozidlo - nákup", v níž chce ministerstvo pro 43. výsadkový pluk koupit 159 vozidel za 5,6 miliardy korun. Paralelně s tím chce pořídit jiných 24 vozidel pro potřeby 601. skupiny speciálních sil. Podle zjištění iDnes v celkové ceně 2 miliardy korun. V zakázce vedené v neveřejném režimu mělo oslovit bez soutěže společnost LPP, která v České republice zastupuje britskou firmu Supacat.

Vozidla HMT 400 nejsou přitom na scéně v této souvislosti poprvé; 601. skss o ně projevila zájem již v roce 2011, a sice v počtu  tří kusů za 99 milionů korun s cílem využít je v misi v Afghánistánu. Zakázka byla zastavena tehdejším velením armády s odkazem na vysoké náklady jako zbytečná investice. S mírným časovým odstupem následovala zakázka, kde ve výběrovém řízení uspělo vozidlo Perun od společnosti SVOS. Čtyři vozidla měla vyjít podle nabídkové ceny na 94,5 milionu, ale vozidlo neprošlo po dlouhém vývoji vojskovými zkouškami. Problém byl především s hmotností. Následoval soudní spor a v roce 2021 byla pro 601. skss pořízena vozidla Enok 4.8/AB na podvozku Mercedes G.

Zatímco parametry vozidel Perun se velmi obšírně rozebíraly v médiích, ohledně současné zakázky na 24 vozidel Supacat panuje ohlušující ticho, ačkoli jde o řádově významnější nákup, který nadto na první pohled souvisí s paralelní zakázkou na 159 lehkých útočných vozidel pro 43. pluk. I zde se dlouhodobě hovoří o zájmu společnosti LPP armádě Supacaty nabídnout. Stávající ředitel státního podniku VTÚ Jiří Kašpárek je dokonce spoluautorem studie proveditelnosti, která právě tento typ armádě doporučuje jako nejvhodnější. Což jej staví do zvláštní situace, protože VTÚ sám chce do soutěže nabídnout vlastní řešení v podobě vozidla Sabre vyvinutého společně s francouzskou společností Arquus.

Místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO) na svém twitterovém účtu zakázku na 24 Supacatů pro 601. skss komentoval slovy: "V lednu 2022 gen. Opata řekl: Vozidla Supacat nechceme, už je to stará a ne moc dobrá konstrukce vozidla. Co se tedy změnilo?"

V podobném duchu se pro iDnes vyslovil bývalý ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslav Štefec: "Supacaty navíc nejsou odolné při najetí na minu. Dá se očekávat, že se LÚV budou pohybovat v zaminovaném prostředí, jak to dnes hojně vidíme na Ukrajině. Do toho, jak je Supacat vysoký, nemá dobrou stabilitu. Hodí se možná do pouště, ale ne do středoevropského terénu." A zapochyboval o tom, že ve zmíněné částce 2 miliard korun je zahnut také servis vozidel.

Při dvou miliardách by jeden kus vyšel na více než 80 milionů korun. O specifikacích a vybavení vozidel z důvodů neveřejného režimu zakázky ale není nic známo. A známo není ani to, proč si speciální síly vybraly právě tento typ vozidla - na trhu je množství lehkých útočných vozidel, ať již původně vyvinutých vojenských konstrukcí, nebo militarizovaných a ověřených civilních vozidel - v případě zakázky pro 43. pluk se delší dobu hovoří o 12-14 možných řešeních.

V informačním vakuu panují dohady a spekulace. Podle některých k rozhodnutí pro Supacat od společnosti LPP mohl přispět fakt, že první náměstek ministryně obrany František Šulc v minulosti spoluvlastnil firmu Robot Scientific s Jiřím Sauerem, majitelem LPP. Ministryně obrany to v odpovědi na interpelaci poslance výboru pro obranu Ratiborského kategoricky popřela: "Pan první náměstek vyhotovil čestné prohlášení, ve kterém konstatoval, že se nepodílí, nikdy nepodílel a do budoucna nebude jakkoli podílet na rozhodovacích procesech spojených s takovými projekty. I já mohu zodpovědně potvrdit, že se pan první náměstek neúčastnil, neúčastní a nebude se účastnit rozhodovacích procesů ani dílčích jednání k zakázkám tohoto typu. Pokud na jakémkoli jednání kdokoli vysloví „LÚV“, pan první náměstek odchází z místnosti. Je tomu tak právě proto, aby nebyla zavdána jakákoli příčina k pochybnostem o případné podjatosti pana prvního náměstka."

Magazín E15 se v lednu ptal Františka Šulce na předpokládanou cenu lehkých útočných vozidel, která mají být osmkrát dražší než stávající Land Rover Defendery. Šulc, o němž magazín uvedl, že "má zakázku na starosti" odpověděl: "Nechci se k tomu vyjadřovat." Otázkou také je, zda se může zakázka "z ruky" pro LPP stát výhodou ve velkém tendru na LÚV pro výsadkáře (a v budoucnu pro průzkumníky) s argumentem, že půjde o společnou platformu, což přinese výhody v oblasti logistiky provozu a údržby.

Zdroj: iDnes, E15, psp.cz

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.