V NATO jsme již 20 let. Představuje pro ČR ,,bezpečný přístav" pro další desetiletí

V NATO jsme již 20 let. Představuje pro ČR ,,bezpečný přístav&quote; pro další desetiletí
16 / 03 / 2019, 14:30

NATO se stalo konstantou bezpečnosti České republiky před 20 lety. Z historického pohledu se jednalo na konci 90. let o jednu z nejdůležitějších událostí z hlediska zajištění bezpečnosti naší země.

KOMENTÁŘ

Autor tohoto komentáře je v řadě ohledech k zahraniční politice USA kritický, a rozhodně si nemyslí, že za vším zlem je nutno hledat Vladimira Putina. Nepatří na druhé straně do klubu přátel USA. Má však jasno v tom, že jedině v rámci NATO je naše republika skutečně v bezpečí. To se samozřejmě kritikům aliance nemusí vůbec líbit, což je jejich svrchované právo, nicméně pak je otázkou, jaká instituce by zajistila bezpečnost České republiky? Rusko se svými spojenci, nebo snad někdo jiný? Na koho bychom se v případě potenciálního konfliktu mohli spolehnout? Sami na sebe určitě ne.

Putinova snaha o narušení a likvidaci stávající bezpečnostní architektury je více než zřejmá a neomezuje se jen na propagandistické proklamace. V jiném komentáři jsem psal, že Putin potřebuje rozložit současnou bezpečnostní architekturu se systémem jeho záruk, což by v praxi znamenalo rozpuštění NATO, rozvržení nových a stálých sfér vlivu mezi Ruskem, Čínou a USA. Každý by pak měl svůj ,,píseček".

V Rusku je v této souvislosti stále poměrně silně patrná nostalgie po Sovětském svazu, což jasně dokumentuje průzkum sociologické služby Levada, který zjistil, že skoro každý druhý Rus se stydí za to, že se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz. Těmto Rusům je líto také rozpuštění Varšavské smlouvy, která je již 28 let minulostí. Představovala podle nich protiváhu NATO, které vzniklo v roce 1949 s cílem čelit komunistické rozpínavosti.

Fakt, že NATO přežilo i studenou válku a Varšavská smlouva nikoliv, je samozřejmě důsledkem rozpadu SSSR a jeho bloku ve střední a východní Evropě a ztráty politické a ekonomické moci v tomto regionu. S tím se především nostalgici i tolik let po těchto událostech odmítají smířit a požadují stejně tak zrušení NATO. Jenže to by se muselo samo rozpustit, což je samozřejmě v době přibývajících bezpečnostních hrozeb krajně nepravděpodobné.

I přes některé značně kontroverzní kroky NATO v jeho historii představuje členství v něm bezpečný přístav i pro další desetiletí. Je důležité vnímat věci v globálních souvislostech a znovu si položit zmíněnou otázku, kdo by zajistil bezpečnost ČR, pokud by ,,zvítězil" Putinův plán a NATO bylo rozpuštěno. ČR by se sama bez spojenců nemohla proti vnějšímu nepříteli ubránit, to je nepochybné.

 

 

Tagy článku