V pardubické Explosii jedou na rekord

V pardubické Explosii jedou na rekord
Autor fotografie: Explosia
15 / 07 / 2022, 11:00

Rok se jen nedávno přehoupl do své druhé poloviny a Explosia už tuší, že ji čeká rok výjimečný. Tradiční výrobce výbušnin totiž po hubenějších letech zabral a namířeno má k překonání hranice 100 milionů zisku. Jeden z největších pardubických zaměstnavatelů dává práci více než 550 lidem a nabírá dál.

Na trhu s výbušninami se pohybuje už více než sto let, v těch posledních dvaceti jako samostatná akciová společnost vlastněná státem. To dává zaměstnancům jistotu slušného zacházení i pravidelné, a především jasně dohodnuté, mzdy. Před třemi lety prošla Explosia restrukturalizací, která ji vehnala novou krev do žil. Došlo k výměně a současně i výraznému zeštíhlení managementu, podařilo se i zvýšit produktivitu práce o více než 30 procent. Explosia se dokázala vyrovnat také s neustále se zvyšujícími a zpřísňujícími požadavky na kvalitu produktů, z čehož pramení také klesající počty reklamací. Ze dvou a půl tisíc obchodních případů loňského roku řešila dvě.

Explosia dnes vyrábí desítky různých produktů, které by se daly rozdělit do čtyř skupin, na výrobu trhavin, bezdýmného prachu, speciálních výrobků a celospalitelných modulů. Když jeden segment zakolísá, ostatní jsou schopny ho nějaký čas sanovat, což dodává firmě stabilitu. „V současné době například řešíme pokles zájmu o klasické průmyslové trhaviny, které se používají při těžbě v kamenolomech. Často bývají nahrazovány aplikací emulzních trhavin přímo do vývrtů pomocí nabíjecích vozů. A tak jsme investovali právě do nových nabíjecích vozů a všeobecně do techniky určené pro práci v kamenolomech,“ vysvětluje Radomír Krejča, předseda představenstva Explosie. Enormní poptávku registruje společnost nyní také po bezdýmném prachu. A také válečný konflikt vyvolal zvýšený zájem o výbušniny z Pardubic, přičemž na obranu Ukrajiny dodala Explosia produkty ve výši dosahující více než 150 milionů korun.

Investice za poslední desítky let byly v Explosii výrazně poddimenzované, a tak společnost každý rok investuje do modernizace výroby přes 100 milionů korun. V současné době jsou velkým tématem neustále se zvyšující ceny energií a vstupních surovin, tlak je i ze strany odborů, které se snaží pro zaměstnance vymoci v dnešní nelehké době co nejvíce. A protože si svých zaměstnanců Explosia váží, v posledních dvou letech přistoupila k vyplácení 13. mzdy. „Pokud půjdou obchody i nadále tak jako doposud, jsem přesvědčen, že jsme schopni úspěšně překonat hranici 100 milionů korun zisku, což by se podařilo poprvé za 20 let existence Explosie coby samostatné akciové společnosti. A tady se sluší poděkovat především našim lidem, kteří svoji práci berou opravdu vážně a na Explosii jim záleží,“ dodává Radomír Krejča. Necelých šest set zaměstnanců ovšem Explosii nestačí, aby mohla zvýšit například směnnost, dál nabírá další pracovníky. Láká je na dotované obědy za 19 korun, příspěvek na penzijní připojištění až 900 korun, a především desetitisícový náborový příspěvek.

Jak se bude trh s výbušninami vyvíjet do budoucna, to se dá jen stěží odhadovat. Ovlivňují ho stoupající ceny energií, surovin, vyšší personální náklady, k tomu nikdo netuší, jak dlouho bude trvat válka na Ukrajině a co přinese. Explosia však zůstává stálicí na trhu s výbušninami s tradicí delší než sto let. A vedení společnosti se snaží zajistit její chod tak, aby zaměstnanci měli vždy jistotu, že dostanou svou mzdu, a zákazníci, že dostanou kvalitní a osvědčené produkty.

 

Autor: Martin Vencl/tisková zpráva Explosia

Tagy článku