V ruské armádě život vojáka nic neznamená. Naše technika je proti požáru a výbuchu zajištěna na světové úrovni, říká poslanec Růžička

V ruské armádě život vojáka nic neznamená. Naše technika je proti požáru a výbuchu zajištěna na světové úrovni, říká poslanec Růžička
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Seminář Zabezpečení vojenské techniky protipožární a antiexplozivní ochranou ve válečném konfliktu.
29 / 06 / 2022, 16:00

Pod záštitou místopředsedy Výboru pro obranu Pavla Růžičky (ANO) byl dnes na půdě Poslanecké sněmovny uspořádán seminář na téma Zabezpečení vojenské techniky protipožární a antiexplozivní ochranou ve válečném konfliktu. Ve čtyřech obsáhlých vstupech se problematice věnovali zástupci společností STV Group, Kidde-Deugra a Collins Aerospace, a také Ministerstva životního prostředí ve vztahu k pravidlům, omezením a výjimkám zacházení s chemickými látkami pro tento účel. Průvodcem a moderátorem semináře byl p. Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Na závěr semináře proběhla přímo ve Sněmovní ulici atraktivní ukázka, z níž přinášíme krátké srovnávací video.

Hasicí a antiexplozivní systém vozidla Pandur II / foto: redakce

Před vstupem do sálu byly přehledně vystaveny systémy stabilního hasicího systému obrněných vozidel Pandur II a TITUS, které vyvinula a dodává německá společnost Kidde-Deugra, jež náleží do divize Collins Aerospace americké společnosti Raytheon Technologies. „Setkáváme se na semináři na velmi aktuální téma. Chtělo by se mi říci, po covidové pauze v lepších časech, ale říci to nemůžu, protože jedna krize byla nahrazena krizí další. Každá krize přináší něco špatného, ale zároveň je výzvou,“ řekl na úvod semináře prezident AOBP Jiří Hynek.

Jako první vystoupil ředitel úseku oprav techniky společnosti STV Group a viceprezident AOBP Jaroslav Trávníček. Představil Český obranný standard protipožárního zařízení obrněné techniky, promluvil o účincích různých typů munice proti čelnímu pancíři tanku T-72, jejichž opravám se společnost STV Group věnuje v Poličce, vývoji protitankových střel a rozdílům mezi východní koncepcí malých tanků a západní koncepcí lépe zabezpečených a odolnějších tanků západních typů. Následovala obsáhlá prezentace společností Kidde-Deugra a Collins Aerospace, které vyvíjejí, vyrábějí a testují protipožární a protivýbuchové systémy zabezpečení vozidel. Manažer technického marketingu Kidde-Deugra Christian Manthey pak také účastníkům semináře v praktické ukázce předvedl rozdíl mezi průběhem exploze s neaktivním a s aktivním hasicím systémem:

video: youtube

Položili jsme několik otázek poslanci Pavlu Růžičkovi, který seminář uspořádal:

  • Pod vaší záštitou byl dnes uspořádán seminář o protipožární a protivýbuchové ochraně vojenských vozidel. Co bylo jeho cílem a komu byl určen?

Seminář byl určen pro pracovníky Ministerstva obrany, příslušníky Armády České republiky a pro firmy, které dodávají technologie hasicích systémů pro obrněná vozidla nebo se podílejí na jejich údržbě. Cílem bylo zmapovat, jakým způsobem se toto zabezpečení vyvíjí a jak lze moderním způsobem chránit dnešní bojové prostředky. Protože všichni vnímáme, co se děje na Ukrajině. Jakým způsobem tam dochází k nástřelům tanků, kde často dochází k explozi vezené munice, oddělení věže od podvozku. Věž pak nekontrolovatelně letí i několik desítek metrů. Dochází k úmrtím vojáků.

Cílem tedy bylo popsat, co se děje na Ukrajině, technicky to zhodnotit, a následně říci, jakým způsobem tuto problematiku řešíme v České republice a jakým způsobem má být naše technika chráněná. Jde nám o zdraví a životy vojáků. Když dojde k nástřelu vozidla, vojáci to mohou přežít, ale mohou být otřesení, nemohou se hýbat, jsou zranění, a musí existovat nějaký čas na to, aby spolubojovníci zraněné vyprostili. A jestliže tam dojde zároveň k požáru, pak je šance na záchranu osádky minimální. A ve druhé rovině pak jde o záchranu techniky.

  • Jde o téma, které je vám osobně blízké a máte s ním zkušenost ze své služby u Armády České republiky. Věnuje AČR této problematice odpovídající pozornost, resp. chybí jí něco? Jde v tomto ohledu s dobou?

Já si myslím, že jde s dobou. I na tato hasicí zařízení ve vojenské technice máme české obranné standardy. A nakupuje-li se dnes nová technika, musí být chráněná podle českého obranného standardu. Dohlíží na to také Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, jehož ředitel byl účasten tohoto semináře. A tento úřad při dodávkách techniky kontroluje, že systémy splňují podmínky jednotlivých standardů.

Ostatně i z prezentace společnosti Kidde-Deugra jednoznačně vyplynulo, že máme techniku, ať už jde o Pandury, TITUSy, chráněnou tak, jak je v rámci NATO podle jasných pravidel třeba. Myslím, že se v tomto ohledu odvedl velký kus práce. Dobře si pamatuji situaci, kdy jsem před 15 lety stál před čtyřmi vybíranými obrněnými transportéry a jako pracovníci vojenského požárního dozoru jsme měli říci, co který splňuje, nebo nesplňuje. A jako dnes si pamatuji, že jedna z věcí bylo, že jsme pro Pandur chtěli stabilní hasicí zařízení. I díky tomu vznikl trend, podle kterého se tyto systémy do techniky aplikují. Cíl byl jasný, a dnes udržujeme z celosvětového pohledu velice dobrý stav.

  • Zmínil jste to - zdůrazněným tématem byla tendence ruských tanků T-72 po zásahu explodovat a přijít o věž, což je dáno jejich kompaktní konstrukcí, resp. způsobem uložení munice. Během konfliktu na Ukrajině to opět sledujeme. Jsou stávající české tanky T-72M4 CZ zabezpečeny z tohoto hlediska lépe? A bude příchod Leopardů 2 velkým krokem vpřed?

Skutečný rozdíl v zajištění bychom asi s určitostí zjistili až v boji, případně nějakou praktickou technickou zkouškou. Jistou věcí je, že lepší zajištění máme díky tomu, že náš protipožární systém je 100% funkční. Když jsem viděl ruskou techniku, v jejich případě bych o tom velmi pochyboval. Již jen z televizních záběrů lze často stav jejich techniky označit za žalostný a protipožární systémy nejsou výjimka. Nevěřím tomu, že by se právě na ně nějak zaměřovali. V ruské armádě život jednoho vojáka nic neznamená.

Pokud jde o Leopardy, jejich příchod bude určitě přínosem, jak po stránce technické, tak taktické, byť tu bych si dnes již podrobně hodnotit netroufl, na to máme odborníky na Generálním štábu. Není to jeden krok, je to deset kroků vpřed. Co se týká zajištění osádky z hlediska bezpečnosti, i tam předpokládám vynikající úroveň. My díky tomu z ruského systému aplikovaného v T-72 teď přejdeme na ten, který už máme aplikovaný na kolových vozidlech, tedy Kidde-Deugra, díky čemuž se nám to propojí a bude to jednodušší i z hlediska údržby, i ovládání pro osádky.

  • Přemýšlíte již nad tématem dalšího semináře?

Určitě. Hned dnes jsem dostal podnět. Budu chtít udělat seminář na téma údržby během životního cyklu techniky. Jak účelně vojenskou techniku servisovat, zejména těžkou - ať již z hlediska běžných oprav, tak životního cyklu. Takový seminář bych chtěl uspořádat.

Tagy článku