Ve válce musíme vydržet tři měsíce - rozhodlo se Švédsko. A co my Češi?

Ve válce musíme vydržet tři měsíce - rozhodlo se Švédsko. A co my Češi?
Popisek: Bohuslav Chalupa
16 / 06 / 2019, 15:15

Aneb jak řádově a za velmi rozumných ekonomických nákladů pro českého daňového poplatníka zvýšit schopnost našeho přežití a zároveň splnit požadavek - v kombinaci s profesionály v uniformách - dostatečně odstrašit nebo potrestat jakéhokoliv agresora?

Dlouhodobě - od roku 2014 - tvrdím, že základem moderní obranné koncepce České republiky (tedy i nutné modifikace Koncepce výstavby AČR a nadefinování neexistující Koncepce výstavby IZS/mimo jiné zahrnující i posílení výcviku zaměřeného k ochraně "zelené" státní hranice), schopnosti země čelit krizovým situacím (Black out, kybernetický útok, průmyslová havárie, živelné pohromy velkého rozsahu), včetně vojenské agrese, JE NUTNÉ - DOPORUČUJI - OBNOVIT SYSTÉM CIVILNÍ OBRANY:

1) Vybudovat organizaci a jednotky územní obrany (spojené kapacity AČR a IZS, Aktivní zálohy AČR, Soukromé bezpečnostní služby + aktivity, dovednosti a znalosti občanské veřejnosti/legálních držitelů zbraní atp.

2) Obnovit Branný spolek (státem podporovat různé občanské iniciativy zaměřené ke krizové a branné problematice)

3) Zavést povinný předmětu Branná výchova - příprava obyvatel na krizové situace do škol, zahájit systematizovanou přípravu budoucích pedagogů ke schopnosti tento předmět vůbec efektivně učit

4) Zavést povinný předmět "INFORMAČNÍ GRAMOTNOST" - ICT a Kybernetická bezpečnost do škol (zpracování informací, kritické myšlení, kybernetická bezpečnost, práce s medii atd), zahájit systematizovanou přípravu budoucích pedagogů ke schopnosti tento předmět efektivně učit

5) Systematicky a pod kontrolou připravovat zavedení povinné prezenční Občanské civilní přípravy na krizové situace (v délce 3-6 měsíců) tak aby tato ambice byla realizovatelná v horizontu cca 6 let - postupně zajistit finanční, materiální, znalostní, personální a odborné kapacity.

Toto jsou opatření, které řádově a za velmi rozumných ekonomických nákladů - pouhý zlomek z rozpočtů Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany - zajistí českému daňovému poplatníkovi schopnost našeho přežití a zároveň splní i požadavek - v kombinaci s profesionály v uniformách - dostatečného odstrašení nebo potrestání jakéhokoliv agresora - příměrem - "v této zemi na nás bude střílet každý, kdo má ruce a nohy".
Mimo jiné doporučuji takové výdaje - s ohledem na obsah článku 3 Washingtonské úmluvy (NATO) - samozřejmě a jednoznačně započítat do oněch doposud závazných 2 % HDP na obranu.

V tomto kontextu a návaznosti je nanejvýš důležité zároveň podporovat a vybudovat i zcela nové, moderní kapacity domácího obranného průmyslu (robotika, umělá inteligence, prostředky individuální i kolektivní civilní obrany, kybernetická obrana, prostředky radioelektronického boje atp.), významně posílit vědecké a výzkumné zázemí, zreformovat systém vzdělávání a výcviku a zajistit soběstačnost země v základních parametrech na definovanou dobu 3 měsíců (voda, potraviny, náboje, výstroj a výzbroj, energie, léky....)

 

Autor: Bohuslav Chalupa, bývalý poslanec a člen Výboru pro obranu

Tagy článku