Věčný mír je utopie, musíme se chystat na válku, prohlásil náčelník generálního štábu Karel Řehka na Velitelském shromáždění

Věčný mír je utopie, musíme se chystat na válku, prohlásil náčelník generálního štábu Karel Řehka na Velitelském shromáždění
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Velitelské shromáždění 22. listopadu
22 / 11 / 2022, 14:30

V úterý 22. listopadu se konalo Velitelské shromáždění náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajora Karla Řehky, který hovořil o prioritách armády a také válečné situaci na Ukrajině. Na akci vystoupila také ministryně obrany Jana Černochová, prezident Miloš Zeman, předseda vlády Petr Fiala a další pozvaní hosté.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka - věčný mír je utopie

Dnes se konalo v hlavním sále Ministerstva obrany Velitelské shromáždění náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajora Karla Řehky. Na akci byla přítomná také ministryně obrany Jana Černochová, prezident Miloš Zeman, premiér Fiala a další hosté. Řehka ve své řeči mluvil o hlavních úkolech armády a prioritách v nadcházejícím roce 2023. Velitelským shromážděním zaznívalo ústřední téma Ukrajiny spojené s rychlou modernizací našich ozbrojených sil.

velitel2

                           Karel Řehka na Velitelském shromáždění 22. listopadu 2022 (foto: redakce)

 

Náčelník generálního štábu hovořil o konfliktu na Ukrajině a s ním navazujícím tématem modernizace české armády, která jde ruku v ruce. Podle něho se nacházíme ve složitém období, které nastalo po bezprecedentním ruském útoku na Ukrajinu v únoru letošního roku. ,,Věčný mír je utopie," prohlásil jasně Řehka. Právě konflikt na Ukrajině byl budíčkem pro celou společnost, že válka je něčím, co je bezprostředně reálné. Proto je třeba, aby se armáda připravovala na válku ne v budoucnu, ale nyní, v přítomném čase.

Zmínil, že pokud by došlo ke konfliktu NATO s Ruskem, tak by česká armáda byla jeho přímým účastníkem ,,od první minuty". Zůstává klíčové jednat rychle a být ,,brutálně efektivní", dodal Řehka, neboť bezpečnostní prostředí se od války na Ukrajině znatelně zhoršilo. Je tedy klíčové, že ČR je plnohodnotným členem NATO. ,,Členství v NATO a EU je v našem životním zájmu," řekl na Velitelském shromáždění Řehka.

velitel

                                           Velitelské shromáždění 22. listopadu 2022 (foto: redakce)

 

Náčelník generálního štábu si stanovil pro rok 2023 několik priorit, mezi něž patří především bojeschopnost české armády a představa, jakým způsobem vést válku v budoucnu. Dále hovořil Řehka o nutnosti urychlení modernizace, přičemž poděkoval vládě, že je pro ni obrana jednou z priorit a je ochotná také do ní investovat adekvátní finanční prostředky.

Náčelník generálního štábu pak vidí jako další prioritu lidi, tedy vojáky, protože, jak zmínil, právě oni vyhrávají válku. Nicméně v armádě vidí také Řehka rezervy, podle něho armáda stárne a je nutno ji adekvátně doplňovat. Proto si ministerstvo obrany stanovilo cíl navýšit do roku 2030 početní stav armády na 30 tisíc lidí.

Řehka  chce také ve své funkci přispět ke kultivaci diskuse o armádě jako takové, kvitoval, že armáda má poměrně velkou podporu ze strany veřejnosti, na čemž se dá stavět i do budoucna.

Ministryně obrany Jana Černochová - armáda musí být připravena, ne překvapena

Na Velitelském shromáždění vystoupila také ministryně obrany Jana Černochová, která v úvodu svého vystoupení prohlásila, že armáda musí být připravena, ne překvapena. Věnovala podobně jako Řehka pozornost situaci na Ukrajině a modernizaci české armády. Pokud hovoříme o Ukrajině, podle Černochové dokázala ČR jasně, že patří mezi státy, které nejvíce válkou stižené zemi pomáhají. Šéfka rezortu řekla, že je morální povinností, aby Ukrajina vyšla z probíhajícího konfliktu ,,svrchovaná a demokratická".

velitel2

                                         Velitelské shromáždění 22. listopadu 2022 (foto: redakce)

 

Moderní vedení války vyžaduje také moderní výbavu, výstroj a samozřejmě rovněž zbraně. Je proto stěžejní dokončit přezbrojení 7. mechanizované brigády novými bojovými vozidly pěchoty, udělat důslednou obměnu letectva, kdy vláda jedná o pořízení nových letounů F-35 s americkou stranou, pořídit dělostřelecké a další prostředky. Ministryně obrany řekla ve svém projevu, že úspěch na bojišti přináší ,,dovedné využití všech pěti domén, ne jen jedna." Pozornost je však třeba věnovat i té kybernetické, která nabývá každým rokem na větším významu.

Černochová hovořila také o tom, že kromě pořízení nových zbraňových prostředků je potřeba mít motivovanou armádu, navyšovat počet aktivních záloh a ministryně obrany také zmínila tzv. institut dobrovolného převzetí branné povinnosti, který bude legislativně zakotven. Tím chce Černochová veřejnosti a zájemcům více otevřít službu armádě, byť dočasnou a v určitou dobu.

Premiér Petr Fiala - Rusko podkopává mezinárodní řád

Na velitelském shromáždění nechyběl ani předseda vlády Petr Fiala, který se věnoval rovněž aktuální napjaté válečné situaci na Ukrajině. Podle něho je naší povinností obráncům pomáhat proti nepředvídatelnému protivníkovi, který ,,podkopává mezinárodní řád."

V této souvislosti je navýsost důležité, aby se navyšovaly výdaje jdoucí na obranu. Fiala zmínil, že ČR postupně směřuje ke 2% HDP výdajů na obranu, a vláda dělá potřebné kroky k tomu, aby toho už v roce 2024 (původně 2025) dosáhla. V roce 2023 by pak výdaje měly dosáhnout 1,51% HDP.

Předseda vlády hovořil také o výcviku ukrajinských vojáků na českém území, kdy v 5 rotacích se bude jednat až o 800 vojáků. Podle Fialy má konflikt na Ukrajině rovněž pozitivní důsledky, především jednotu NATO, zvýšení jeho akceschopnosti a schopnosti rychle reagovat, což se projevilo mimo jiné posílením východního křídla Aliance. ,,ČR je jednou ze zemí, která přispívá k aktivní obraně v rámci NATO," řekl dnes premiér.

ČR tak musí být připravena nové hrozby, které plynou z války i do budoucna, ať už to jsou možné útoky na kritickou infrastrukturu, hybridní hrozby a s nimi související dezinformace.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.