VIDEO: Unikátní pohled do zákulisí taktického simulačního centra

VIDEO: Unikátní pohled do zákulisí taktického simulačního centra
Autor fotografie: Facebook LOM Praha|Popisek: Simulační centrum
13 / 08 / 2021, 17:00

Jak to vypadá v zákulisí taktického simulačního centra?

Rozvoj TSC a nové schopnosti

Během uplynulých 10 let měli zahraniční zákazníci včetně Armády ČR příležitost ověřit si, že taktické simulační centrum nespí na vavřínech. Personál TSC průběžně připravuje na základě vyhodnocení zkušeností z probíhajících kurzů a požadavků zákazníků návrhy na vylepšení stávajících schopností a vytvoření nových schopností. Tento proces je opravdu náročný, protože veškeré modernizace se provádí v průběhu výcvikového roku, a tudíž často i mezi jednotlivými výcvikovými kurzy. Zde je třeba vyzdvihnout pozitivní přístup vedení státního podniku LOM PRAHA, který jednoznačně podporuje vytváření nových schopností TSC.

lom3

Podstatnou úlohu má i společnost VR Group a.s., jako dceřiná společnost, která je tvůrcem a dodavatelem všech simulačních technologií. Vzhledem k tomu, že simulační technologie jsou úzce spjaty s výpočetní technikou, která se neustále vyvíjí a jde mílovými kroky vpřed, je nutné neustále udržovat i vysokou technickou úroveň HW vybavení TSC. Zároveň je nutné průběžně reagovat i na modernizace, probíhající na letounech ve výzbroji AČR i na nové požadavky zahraničních zákazníků a tyto změny zavádět i do schopností TSC, v rozsahu potřebném pro taktický výcvik. V praxi to znamená průběžnou modernizaci SW a HW vybavení.

                                 

                                                                         Video: YouTube

Nejrozsáhlejší modernizace TSC proběhla v roce 2015, kdy došlo k rozsáhlé obměně HW a modifikaci používaného SW. Ta zahrnovala zejména modernizaci 8 kabinových simulátorů, kdy u 4 simulátorů byly nahrazeny standardní projektory za projektory s vysokým rozlišením, přímo určené pro simulační technologie a u 4 simulátorů byl nahrazen 1 kanálový systém zobrazení za 3 kanálový. Dále byla vyměněna standardní kabeláž za optickou, doplněno pracoviště vyhodnocení cvičení o další velkoplošné obrazovky a doplněna další 2 simulační pracoviště GCI a 1 pracoviště FAC.

Další, rozsahem podobná modernizace, proběhla během roku 2020-2021, kdy byly kompletně obměněny HW prostředky všech počítačů (zejména procesory, výkonné grafické karty, rychlé SSD disky a samozřejmě i základní desky PC). Byl doplněn další jednoduchý simulátor JTS jako devátý, určený jako náhradní pracoviště v případě výpadku jiného. Rovněž byly doplněny další ovládací prvky HOTAS pro L-159, čímž došlo ke zvýšení počtu na 8 ks HOTAS a zvýšení efektivnosti s možností současného výcviku až 8 pilotů L-159 ALCA.

lom 1

Na základě dlouhodobé poptávky některých zahraničních zákazníků se připravuje v letošním roce implementace řízené entity letounu F-16 do TSC. Po realizaci bude možný výcvik v TSC i pro piloty letounů F-16 v plném rozsahu. V případě zavedení letounů L-39NG do výcviku v CLV, je připravována i implementace řízené entity tohoto letounu.

Výcvikové schopnosti TSC

  • TSC rozšiřuje schopnosti CLV LOM PRAHA s.p. o poskytování simulovaného taktického výcviku pilotů TL s podporou GCI a FAC.
  • Taktický simulační systém (TSS) umožňuje vysoce intenzivní, ekonomický a efektivní, bezpečný výcvik, nezávislý na omezeních vzdušného prostoru, počasí, lidských zdrojích, provozuschopnosti letounů a potřebě výzbroje a munice.
  • Modularita TSS umožňuje zvyšování schopností podle požadavků zákazníka a rychlou implementaci nových výcvikových požadavků.
  • Koncept TSC umožňuje rekonfiguraci i pro jiné typy taktických letounů.
  • TSC je navrženo v kontextu výcviku pro současné a předpokládané operace.
  • TSC umožňuje výcvik v neutajovaném a utajovaném režimu.

Simulační technologie v dnešní době mají jednoznačně zelenou, protože šetří prostředky a je možné nasimulovat téměř cokoli, s čím se v reálném životě je možné setkat. Je zde vyloučen např. vliv počasí, neprovozuschopnosti techniky a dalších omezujících vlivů (omezení vzdušného prostoru…). Ve vojenské oblasti je tento bod ještě významnější, neboť neriskujeme životy posádek ani nezúčastněných osob a majetku, přesto jsme schopni imitovat střelbu, zásahy a simulované ztráty v různých druzích pozemní nebo vzdušných operací.

Zajímavosti o TSC

Pokud uvážíme, že kurzem míníme 5denní výcvikový cyklus a během každého výcvikového dne jsou v průměru odlétány 4 výcviková hodinová okna, v každém okně v průměru 2-3 simulované mise na 8 pilotovaných kokpitech, naváděných až 4 GCI a podporovaných až 2 FAC, docházíme k ekvivalentu okolo 300 letových hodin při odlétaných 40-60 skupinových misích po 8 pilotech a vystřelených okolo 1000 raket (poloaktivních nebo aktivních) za jeden pouhý týden! Za 10 let to pak odpovídá ekvivalentu okolo 50 tisíc letových hodin! Ohromující čísla! Ani to nebudeme přepočítávat na peníze, neboť se to zdá až neuvěřitelné! Ale opravdu je to tak.

lom2

Za 10 let výcviku bylo provedeno téměř 170 výcvikových kurzů, což představuje v průměru účast téměř 2 000 pilotů (+ GCI, FAC) z 10 zemí, po dobu 1 týdne!!! Samozřejmě, v celkovém počtu je zahrnuta i opakovaná účast stejných pilotů.

Taktické simulační centrum, které zabezpečuje výcvik nejen pro AČR, ale i pro další letectva zahraničních armád, obsluhuje pouze 7 osob! A jsou to osoby nanejvýš povolané – všechno jsou to bývalí vojáci AČR s mnohaletými zkušenostmi z reálného výcviku a mezinárodních cvičení!

Víte že, v TSC je instalována jedna z největších certifikovaných stínících komor ve střední Evropě? Tato komora byla dovezena ze Skandinávie na 3 kamionech, kde před transportem byla kompletně sestavena a ověřena a následně opět rozebrána a smontována na místě v TSC. Parametry stínící komory jsou pravidelně ověřovány a potvrzovány NÚKIB.

Víte, že TSC jako informační systém musí být každé 2 roky certifikován NÚKIB na stupeň TAJNÉ, a že každý měsíc musí být prováděn přísný 3denní bezpečnostní audit?

Slovo závěrem

Za LOM PRAHA s.p. bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům pracujícím v TSC za jejich příkladnou práci a vynikající prezentaci výcvikových schopností našeho podniku. A jubilantovi „TSC“ přejeme vše nejlepší k blížícímu se 10. výročí jeho činnosti, skvělou kondici a hodně spokojených zákazníků i v dalších letech.

 

Autor: Ing. Jaroslav Šefl & team TSC/LOM Praha

Tagy článku