VIDEO: Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT

VIDEO: Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT
29 / 11 / 2019, 09:00

Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel.

Pod  kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny – trinitrotoluénu (TNT),  čo zodpovedá norme NATO STANAG4569AEP-55 Volume 2 Level 3a, 3b.  

Ako ukazujú zábery z  testov, kabína vozidla zostala neporušená. Posádku počas testu „zastupupovali" figuríny napojené na špeciálny senzorický systém vyhodnocujúci  reakcie ľudského tela.  Ten pritom nezaznamenal žiadne negatívne dopady účinkov explózie.  „Gerlach tak potvrdil svoju konkurenčnú výhodu vo forme riešenia bezpečnostnej kabíny, ktorá má nielen najväčší objem vo svojej triede, ale aj najvyšší stupeň ochrany," uviedol projektant špeciálnych projektov spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a autor riešenia bezpečnostnej kabíny vozidla Gerlach, Peter Turňa.

                               

Ako ozrejmil, pancierová kabína je jedným z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla. Jej koncept bol vytvorený vo vývojovom centre spoločnosti Zetor Engineering Slovakia v Bytči. Simulácie  a overovacie testy sa realizovali predovšetkým v Nemecku, kde svoju expertízu poskytla spoločnosť Rheinmetall Protection Systems. Tá sa zároveň stala strategickým partnerom projektu pre oblasť protimínovej ochrany a podľa presnej špecifikácie bude kabíny dodávať. Celý proces výroby kabíny, počnúc výberom materiálov, cez zváračske a konštrukčné práce vrátane technologických postupov podlieha prísnym štandardom armádnych noriem.

Celkové náklady na certifikačný odstrel vozidla predstavovali cca. 960-tisíc eur, čo podčiarkuje vysokú dôveru, ktorú výrobca vložil do výsledkov práce vývojárov. Spolu s ostatnými už realizovanými testami, ktoré preverili schopnosti Gerlacha v extrémnom teréne, ako i v špecializovaných skušobniach to potvrdzuje, že vozidlo je pripravené na ostré nasadenie.

Výsledky testov i simulácií zároveň ukazujú, že koncept vozidla umožňuje zvýšiť protimínovú odolnosť na úroveň NATO STANAG 4569 AEP-55  Vol. 2 Level 4a, 3b.

Certifikačné testy sa konali pri nemeckom Schrobenhausene. Okrem výrobcu sa ich zúčastnila aj spoločnosť Rheinmetall Protection System a štátna certifikovaná skúšobňa Beschussamt Ulm, ktorá testy osvedčila a zároveň vozidlu udelila certifikát.

Bezpečnosť ako hlavná priorita

ATV ZETOR GERLACH 4x4 je taktické obrnené vozidlo novej generácie. Ochrana posádky bola od začiatku hlavnou prioritou jeho vývoja. Jedným z pilierov proti mínovej ochrany je podvozok Rolling Chassis ZETOR, ktorý je schopný odolávať vysokým dynamickým zaťaženiam. 

S cieľom dosiahnuť maximálnu ochranu posádky vývojári zvolili prístup, pri ktorom je vozidlo rozdelené do troch hlavných častí - predná časť (kde je umiestnený motor), zadná časť s variabilným cargo priestorom a stredná časť, ktorou je bezpečnostná pancierová kabína. Kabína je uchytená nezávisle od podvozku vozidla, a tak pri jeho poškodení mínou zostane posádka chránená. Jej bezprecedentný SAFETY objem 7,7 m3 ponúka oproti bežným 4-5 miesto až pre 6 členov posádky s výškou až 190 cm a váhou 120 kg vrátane výstroja. V prípade núdzovej situácie poskytne priestor aj pre ďalších dvoch členov posádky (bez sedačky).

Bezpečnosť posádky je podporená aj prídavným modulárnym pancierovaním spolu s oddelenou a odpruženou podlahou a proti mínovým „V“ ochranným štítom.  Ďalšími prvkami zvyšujúcim bezpečnosť posádky sú špeciálne sedadlá pohlcujúce dynamické účinky pri explóziách, či bezpečnostné sklá.

Popri bezpečnosti sa myslelo aj na komfort. Zapracované boli špeciálne prvky na potlačenie hluku a rušivých vplyvov vibrácií.

Okrem bezpečnosti vyniká aj schopnosťami v teréne, prepravnou kapacitou a variabilitou. Vozidlo bez problémov prekonáva zákopy o šírke 1 m a terénne schody o výške 0,5 m. Gerlach má vysoko variabilný cargo priestor, ktorý môže odviezť ďalších 1,5 tony v podobe potrebného výstroja alebo vybavenia.  Verzie vozidla je možné rýchlo meniť podľa požiadaviek danej misie. V základnej verzii je už zabudovaná filtroventilácia s klimatizáciou a ochranou proti chemickým, biologickým a jadrovým zbraniam.

Vozidlo umožňuje celý rad nadstavieb vrátane osadenia mechanických a diaľkovo ovládaných veží pre guľometnú paľbu, protitankové riadené strely, mínomety či granátomety. 

Gerlach je skonštruovaný výlučne z EÚ komponentov, vrátane úspešne otestovaného podvozku. Z pohľadu zákazníka to znamená bezproblémovú logistiku, dostupnosť náhradných dielov a nízke servisné náklady.

 

O Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Spoločnosť je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky v oblasti obranného priemyslu. V súčasnosti sa profiluje ako profesionálne R&D centrum mobilných aplikácií strojov a špeciálnych vozidiel. Je súčasťou sektora Engineering v skupine HTC INVESTMENTS a.s. Založená bola v júni roku 2000.

Rheinmetall Protection Systems GmbH

Rheinmetall Protection Systems GmbH je dcérskou spoločnosťou Rheinmetall Defence, jedného z popredných svetových výrobcov vojenských vozidiel a systémov ako i dlhoročného partnera nemeckých ozbrojených síl, spojencov NATO a armád v ďalších spolupracujúcich krajinách. V posledných rokoch sa vďaka niekoľkým vhodne zvoleným akvizíciám a založeniu zahraničných dcérskych spoločností Rheinmetall stal globálnym hráčom. Poskytovanie čo najlepšej ochrany spriateleným silám je poslaním spoločnosti od roku 1889. Do jej portfólia patrí viac ako 1 500 produktov, hlavne v oblasti pozemných síl, ale aj pre námorné a letecké sily a špeciálne jednotky.

Tagy článku