Kritizovaný kontrakt na BVP podepsán. O českém podílu stále není jasno. Ministerstvo ignorovalo doporučení podepsat vše předem

Kritizovaný kontrakt na BVP podepsán. O českém podílu stále není jasno. Ministerstvo ignorovalo doporučení podepsat vše předem
Autor fotografie: redakce|Popisek: Gustafsson-Rask během tiskové konference na IDET 2023
24 / 05 / 2023, 17:00

Vláda schválila nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliard korun a smlouvu se švédskou stranou ve stejný den podepsal vrchní ředitel Sekce pro vyzbrojování Lubor Koudelka. Během veletrhu IDET 2023 proběhla tisková konference společnosti BAE Systems, výrobce vozidel. Security magazín se prezidenta společnosti Tommyho Gustafsson-Raska zeptal na smlouvu týkající se životního cyklu a míry zapojení českého obranného průmyslu.

"Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové vyjednalo nákup bojových vozidel za necelý rok od chvíle, kdy vedení resortu rozhodlo o zrušení původního tendru. Po devíti letech od rozhodnutí realizovat nákup této techniky nezbytné pro splnění klíčového aliančního závazku, jímž je vybudování těžké pozemní brigády do roku 2026, tak vstupujeme do realizační fáze. Pořizujeme techniku, která splňuje požadavky Armády ČR, a smlouva zároveň zajišťuje minimálně 40% podíl českého obranného průmyslu na této zakázce," píše Ministerstvo obrany v tiskové zprávě. S ohledem na dodací lhůty je nicméně již dnes jisté, že zmíněnému závazku nebude možné dostát.

„Pořízení bojových vozidel pěchoty je významný milník k výstavbě těžké brigády a také k modernizaci armády a posílení naší obranyschopnosti,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová. Původní výběrové řízení skončilo v roce 2021 nezdarem. Všichni uchazeči, jejichž nabídky byly předchozím vedením rezortu vyřazeny, neakceptovali úpravy podmínek tendru, které doporučila právní analýza zadaná ministryní Černochovou. Zakázka tedy musela být zrušena. Vláda proto loni v létě pověřila ministryni obrany jednat přímo s vládou Švédského království o pořízení bojových vozidel pěchoty CV90. Toto vozidlo bylo vybráno proto, že jde o jediné bojem prověřené, je používané v řadě evropských zemí a splňuje požadavky Armády ČR.

Česká republika od Švédska koupí 246 kusů CV90 včetně 29 dílenských vozidel, školení, náhradních dílů a dalšího příslušenství celkem za přibližně 59,7 miliard korun včetně DPH (cca 49,3 mld. Kč bez DPH). Armáda původně poptávala 210 kusů a možnost opce na dalších 36 kusů v budoucnosti, nakonec však bylo rozhodnuto pořídit rovnou všech 246 kusů. „V minulosti se u jiné techniky ukázalo, že je potřeba mít dostatečné skladové zásoby. Navíc ceny bojové techniky jdou neustále nahoru kvůli špatné bezpečnostní situaci, proto jsme se rozhodli výhodnou švédskou nabídku, která zachovává původní jednotkovou cenu, využít ihned,“ vysvětlil vrchní ředitel Sekce pro vyzbrojování a akvizice MO Lubor Koudelka. Cenu se podařilo udržet i díky koordinovanému postupu se Slovenskem, které tyto stroje rovněž pořizuje pro svou armádu.

„Dnešním podpisem smlouvy vítáme Českou republiku v rostoucí rodině uživatelů bojových vozidel pěchoty CV90. Jde o vozidlo postavené pro drsné podmínky a náročný terén, které bylo navíc v rámci mezinárodních misí prověřeno přímo v boji. Zařazení tohoto špičkového, ve Švédsku vyvinutého vozidla do výzbroje povede nejen k posílení české armády, ale i k posílení NATO jako celku,“ uvedl Pal Jonson, švédský ministr obrany.

Smlouva obsahuje i závazek švédské strany, že se český obranný průmysl bude na zakázce podílet minimálně 40 % jeho hodnoty, v případě nedodržení závazku by následovaly sankce. To pro české firmy znamená podle ministerstva nejen příležitost spolupracovat na vozidlech pro českou armádu, ale po dohodě s výrobcem i pravděpodobné zapojení do budoucích kontraktů pro další evropské země. Odpovědnost za zapojení českých podniků má švédský výrobce BAE Systems-Hägglunds, který ještě před podpisem kontraktu s českou vládou podepsal smlouvy s hlavními českými subdodavateli – státním podnikem VOP CZ, VR Group a.s. (vlastněnou státním podnikem LOM PRAHA) a společnostmi Excalibur Army, Meopta a Ray Service. Spolupracovat na zakázce by mělo zhruba 30 českých podniků a jejich předpokládaný podíl na celkové hodnotě zakázky v průběhu její realizace výrazně přesáhne "povinných" 40 %.

Na tiskové konferenci BAE Systems v průběhu prvního dne veletrhu IDET 2023 se Security Magazín zeptal prezidenta BAE Systems-Hägglunds Gustafsson-Raska, zda již byly podepsány smlouvy se všemi subdodavateli z řad českého obranného průmyslu. Podle odpovědi nikoli, a švédský výrobce počítá s tím, že tuto otázku definitivně uzavře přibližně do roka. Minimálně 40% podíl vyjádřený v absolutní hodnotě z ceny 59,7 miliard korun činí 23,88 miliardy korun vč. DPH. Ministerstvo tedy nevyhovělo požadavku, aby byl celý český podíl zasmluvněn již před podpisem kontraktu. Podle kritiků takového postupu se velmi oslabí pozice České republiky při vyjednávání o české účasti.

Přesně tento postup ministerstva kritizoval v uplynulém týdnu stínový premiér Karel Havlíček, který vyzval vládu, aby kontrakt bez jasně definovaného českého podílu nepodepisovala. "V této zakázce za 52 miliard korun musí platit: položte na stůl seznam konkrétních českých firem a hodnotu jejich subdodávek a pokud bude seznam odpovídat kýženému podílu českého průmyslu, můžete kontrakt podepsat. Vše ostatní je nepřijatelné a vystavuje to Českou republiku riziku, že spláče nad výdělkem," uvedl pro Security magazín Havlíček.

Security magazín také zajímalo, zda již probíhají jednání o servisní smlouvě na zajištění životního cyklu vozidel. Podle Gustafsson-Raska bude tato otázka vyřešena do roku 2025. S dodávkami BVP se počítá pro roky 2026-2030.

Nepodepsání servisní smlouvy je krokem, který Ministerstvu obrany vyčetl v minulosti Nejvyšší kontrolní úřad. Nerespektování tohoto stanoviska vystavuje MO riziku tzv. vendor-locku, přitom celý proces trval rok až několik let, a MO tedy mělo dostatek času podmínky pro údržbu vozidel během celého životního cyklu v této dosud největší zbrojní zakázce v historii samostatné ČR vyjednat.

Ministerstvo obrany v tiskové zprávě potvrzuje, že způsob, jakým bude započítán podíl státního podniku VOP CZ, se liší od přístupu k soukromým společnostem: "Transakce pro VOP či jiné státní podniky jsou považovány v některých aspektech za více započitatelné, protože jde o státní podnik, který má v souladu se Strategií vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu v ČR do roku 2030 klíčové postavení z hlediska zajištění bezpečnosti dodávek v rámci životního cyklu vojenského materiálu." Znamená to, že přes VOP CZ může být započítána jako podíl českého průmyslu také produkce zahraničních subdodavatelů, a uváděná hodnota minimálně 40% podílu nebude odpovídat čistě přidané hodnotě českých společností. 

Podle dřívější kritiky tak může VOP CZ v určitých částech kontraktu fungovat de facto jen jako "průtokový ohřívač". Produkt vyrobený v zahraniční by byl jako český označován neprávem.

"Specifické je smluvní zajištění celého kontraktu, byly uzavřeny dvě smlouvy: Zaprvé, dvoustranná smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím zastoupeným švédskou vyzbrojovací agenturou FMV, která upravuje aspekty civilní i vojenské spolupráce ve vztahu k pořizovaným bojovým vozidlům pěchoty, a zajišťuje hlubokou spolupráci mezi Českou republikou a Švédskem na desítky let. Zadruhé, trojstranná dohoda mezi Ministerstvem obrany ČR, švédskou agenturou FMV a společností BAE Systems Hägglunds coby výrobcem vozidel, předmětem této smlouvy je samotné pořízení vozidel CV90," uvádí dále Ministerstvo obrany.

Na otázku, zda vozidla podle dnes podepsané smlouvy svými takticko-technickými specifikacemi odpovídají vozidlům, které požadovala armáda již v rámci původního tendru, odpověděl vedoucí projektu za švédského výrobce Mikael Segerman, že vozidla požadavky překračují s tím, že nemůže být v této fázi specifičtější. V této fázi neze s jistotou potvrdit, například jakou úroveň ochrany vozidla budou mít.

Při celkovém počtu 246 vozidel zůstala zachována původní jednotková cena vozidel vypočtená pro 210 kusů. Na cenu měl podle Gustafsson-Raska pozitivní vliv také v prosinci podepsaný kontrakt se Slovenskem.

Zdroj: Ministerstvo obrany

Tagy článku