Vláda schválila přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8

Vláda schválila přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8
Autor fotografie: KNDS, Public domain|Popisek: Leopard 2A7+
12 / 06 / 2024, 19:30

Vláda dnes na návrh ministryně obrany Jany Černochové schválila Seznam strategických projektů Armády ČR a zároveň přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8, tzv. CPA (Cooperative Procurement Agreement).

Neznamená to ještě samotný souhlas s nákupem, ale jde o nezbytný mezikrok, který umožní dokončit vyjednávání. Následně, do konce roku, bude vládě k rozhodnutí představen komplexní materiál o podmínkách nákupu. „Tanky i nadále zůstávají nezbytnou součástí těžké brigády. Jako jediné kombinují vysokou palebnou sílu, pohyblivost a odolnost. Unikátnost tankové techniky potvrzují zkušenosti z bojů na Ukrajině. Nákupem nových tanků plníme nejenom závazky vůči aliančním spojencům, ale zejména vůči své vlastní obranyschopnosti,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Seznam strategických projektů byl dnes doplněn o pořízení hlavních bojových tanků Leopard a středních transportních letounů. Na seznamu dosud byl nákup letounů F-35 a pásových bojových vozidel pěchoty CV90. Povinnost předkládat každoročně vládě strategické projekty ukládá Ministerstvu obrany zákon o financování obrany, který byl schválen loni. Strategické projekty umožňují zahájit velké zakázky, pro které je nezbytné víceleté financování. Zařazení na seznam neznamená, že se Ministerstvo obrany zavazuje příslušnou techniku nakoupit. O jejím případném pořízení a o uzavření smlouvy bude vláda rozhodovat v budoucnu na základě výsledku vyjednávání s výrobcem, nebo s vládou příslušného státu.

Celkem by AČR mohla po roce 2030 mít až 122 tanků Leopard 2

V případě projektu Leopard jedná Ministerstvo obrany o nákupu hlavních bojových tanků Leopard 2A8 i o pořízení starší verze 2A4. Česká republika má zájem nakoupit 61 nejnovějších strojů Leopard 2A8 v šesti různých modifikacích (hlavní bojový tank, velitelský tank, vyprošťovací vozidlo, mostní tank, ženijní tank, tank s kabinou pro výcvik řidičů). ČR bude mít možnost využití opce na dalších 16 těchto tanků; celkem tak může Armáda ČR získat až 77 strojů.

Leopard 2A7+

Zároveň, jak již dříve Ministerstvo obrany informovalo, může mít ČR až 42 starších Leopardů ve verzi 2A4 a vyprošťovací tanky. Německo již Česku za jeho pomoc Ukrajině věnovalo 14 těchto tanků a jedno vyprošťovací vozidlo Büffel 3 na podvozku Leopard 2A4, a je připraveno věnovat české armádě stejné množství této techniky. Příslušné smlouvy by měly být uzavřeny v nejbližší době. Dalších 14 tanků Leopard 2A4 pak může Ministerstvo obrany z Německa zakoupit. O podmínkách v současné době vyjednáváme. Celkem by tak česká armáda mohla po roce 2030 mít až 122 tanků Leopard, což znamená značné rozšíření schopností tankového vojska.

Smlouvy budou uzavřeny do konce letošního roku

Všechny potřebné smlouvy na pořízení tanků Leopard ve verzích 2A8 i 2A4 budou uzavřeny do konce letošního roku. Po podpisu CPA budou následovat ještě další jednání například o průmyslové spolupráci, o otázce financování nebo o modelu zajištění záručního a pozáručního servisu. Před dokončením vyjednávání je předčasné mluvit o celkové ceně, jakou Ministerstvo obrany za Leopardy 2A8 i 2A4 zaplatí. V případě nejnovější verze 2A8 dostane česká armáda hlavní bojové tanky za stejných podmínek jako armáda německá. Předpokládané výdaje za 61 tanků jsou ve výši 39,8 miliardy korun včetně DPH, za 77 tanků pak 52,1 miliardy korun. O tempu financování se bude ještě vyjednávat. Částka zahrnuje i příslušenství, školení, zkoušky a další. Započítána je i inflační a kurzová rezerva, konečná cena tak může být nižší. Cena za tanky Leopard 2A4 bude řádově v jednotkách miliard korun.

Leopard 2A7+

Dohoda CPA stanovuje podmínky spolupráce účastnických států a Ministerstvo obrany ji uzavře v příštích týdnech. Vláda souhlasem s přistoupením k tomuto ujednání schválila zahájení vyjednávání a uskutečnění kroků směřujících k přistoupení k rámcové dohodě na pořízení hlavního bojového tanku. CPA usnadňuje, urychluje a zlevňuje pořízení tanků díky množstevní slevě. Úsporu také přinese to, že budou minimalizovány rozdíly mezi národními verzemi. Další výhodou pro ČR bude, že připojením k již Německem vyjednané rámcové smlouvě významně ubude administrativní zátěž. Po podpisu CPA budou následovat ještě další jednání například o průmyslové spolupráci, o otázce financování nebo o modelu zajištění záručního a pozáručního servisu.

Střední dopravní letouny Embraer C-390

Druhým projektem, který je nově zařazen na seznam strategických projektů, je pořízení dvou středních transportních letounů. Česká armáda dlouhodobě potřebuje posílit své schopnosti přepravit těžší a objemnější náklady na větší vzdálenost, a to i do krizových oblastí. Na základě provedených studií bylo vyhodnoceno, že armádním požadavkům nejvíce odpovídají svými schopnostmi letouny C-390 od společnosti Embraer. Stále probíhají nezávazné tržní konzultace. Detailní nabídku chceme získat do konce třetího čtvrtletí. V případě pořízení dvou středních transportních letounů armáda získá schopnost přepravit materiál i osoby na střední a velké vzdálenosti. Letadlo C-390 může být využito ke všem druhům vzdušných výsadků osob, ale i k padákovému shozu nákladu v kontejnerech či na paletách. Je také schopné přepravit i těžší bojová vozidla.

Embraer C-390

O ceně s výrobcem v současné době jednáme. Odpovídat by měla ceně, za kterou stroje koupily další země. Hodnotu zakázky ovlivní i další schopnosti. Jednou z nich je nákup modulu pro vzdušné hašení požárů, další pak zajištění zdravotnického odsunu osob, tankování za letu nebo možnost přepravy VIP pasažérů. Stroje by také měly být vybaveny systémem vlastní ochrany pro lety v krizových oblastech, měly by mít i ochranu před protiletadlovými řízenými střelami a systémy pro detekci zdrojů radiotechnických signálů. Stejně jako u dalších projektů je pro nás stěžejní zajištění zapojení domácího průmyslu do subdodávek a podpory životního cyklu. Zajistíme si tak bezpečnost dodávek pro podporu činnosti ozbrojených sil ČR.

Autor: Karel Čapek, Ministerstvo obrany

Tagy článku