Vojenské zpravodajství údajně pomlouvalo na Ukrajině drony Primoco. Jejich export kvete – Česká republika ale zájem nemá

Vojenské zpravodajství údajně pomlouvalo na Ukrajině drony Primoco. Jejich export kvete – Česká republika ale zájem nemá
Autor fotografie: Primoco UAV SE, Public domain|Popisek: Primoco UAV One 150
10 / 04 / 2024, 14:00

V létě roku 2022 byl ukrajinské kontrarozvědce zaslán dopis pod hlavičkou českého Vojenského zpravodajství. Obsahoval tvrzení o údajných technických nedostatcích dronu Primoco UAV One 150. Ukrajinci obratem výrobce ujistili, že jsou s drony zcela spokojeni. Pachuť z nečisté hry však přetrvává. Podezření, že bylo VZ zapojeno do jakéhosi snad konkurenčního boje, nelze brát na lehkou váhu.

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV One 150 dodal na Ukrajinu od dubna roku 2022 již bezmála čtyři desítky dronů. Pro ukrajinské ozbrojené síly je pořídily Lucembursko, Nizozemsko a Německo. A Ukrajinci jsou s nimi velmi spokojeni. Náčelník ukrajinského obranného zpravodajství generálmajor Kyrylo Budanov vyjádřil v dopise adresovaném generálnímu řediteli a zakladateli spol. Primoco Ladislavu Semetkovskému „upřímný vděk“ již na konci října 2022. Redakce SM má ovšem nyní z anonymního zdroje k dispozici dokument, podle kterého kdosi kolem dronů Primoco někdy v polovině roku 2022 rozehrál velmi podivnou hru, v níž svou roli sehrálo Vojenské zpravodajství. Anebo někdo, kdo se za něj vydával. V každém případě podle našich zjištění některé české instituce berou výstupy této „hry“ vážně dodnes.

Česká společnost Primoco UAV SE, kótovaná na pražské burze, patří mezi významné světové výrobce bezpilotních prostředků s 30% podílem na světovém trhu v dané kategorii. Do širšího povědomí veřejnosti se kromě dalšího společnost dostala v létě roku 2022, kdy Ladislav Semetkovský kritizoval české Ministerstvo obrany za to, že při výběru taktických dronů pro AČR ignoruje české výrobce. Šlo o dnes již zrušenou zakázku na pořízení tří taktických dronů Heron 1 z Izraele. V České republice se na určitých místech začala šířit kopie dopisu, který měl být zaslán jménem Vojenského zpravodajství obrannému zpravodajství Ukrajiny. Zmíněné poděkování společnosti Primoco a vyjádření upřímného vděku za dodávky dronů ze strany ukrajinského generála Budanova pak bylo nepřímou odpovědí na tento dopis.

Souběh rozšíření kopií difamačního dopisu a kritiky postupu v zakázce na drony Heron 1 je pozoruhodný a ačkoli přesné znění dopisu nemá redakce k dispozici, snadno jej lze vyložit také jako „trest“ za tuto kritiku. Dopis je podepsaný panem Bartovským a měl obsahovat tvrzení o technických nedostatcích letounů Primoco UAV One 150. Společnost se prostřednictvím advokátní kanceláře obrátila na ředitele VZ, generálporučíka Berouna, se žádostí o vysvětlení. Logicky, protože jakkoli Vojenské zpravodajství jako takové není kompetentní posuzovat technická řešení bezpilotních systémů, potenciál poškodit obchodní zájmy společnosti podobné skryté počiny opatřené hlavičkou významné státní bezpečnostní instituce samozřejmě mají. Není překvapením, že generálporučík Beroun 25. dubna odpověděl, že se VZ „z principu nevyjadřuje k detailům své zpravodajské činnosti ani ke spolupráci s jinými zpravodajskými službami“ a odmítl celou věc jakkoli komentovat. Neuvedl ani to, zda mu jsou popsané skutečnosti známé.

Ačkoli k této výměně došlo již před rokem, důsledky celé kauzy jsou patrné podle společnosti Primoco UAV SE dodnes – a to specificky v České republice. Na vývoz dronů do zahraničí dopis žádný negativní efekt neměl. Naopak, ukrajinské ozbrojené síly české drony objednané v ukrajinský prospěch některými spojeneckými zeměmi úspěšně provozují, byly vyvezeny do další sedmi zemí, včetně členských států NATO, a další exportní příležitosti jsou v jednání. Mj. díky úzké spolupráci, kterou Primoco UAE SE navázalo se společností Airbus Defence and Space. Drony Primoco slouží například pro účely ochrany hranic. Společnost v roce 2023 ztrojnásobila meziročně své tržby. V České republice ale o její produkt zájem dnes není, na obzoru není žádná průmyslová spolupráce, a podle vyjádření společnosti vlastně ani jakákoli komunikace, ať už ze strany ministerstva, případně armády.

Primoco UAV One 150 je plně autonomní bezpilotní letoun o hmotnosti 150 kg. Ve vzduchu vydrží 15 hodin, je nasaditelný ve dne, v noci i za ztížených povětrnostních podmínek, pohybuje se rychlostí 100-150 km/h a má užitečné zatížení 30 kg, plně využitelné ozbrojenými silami pro instalaci kamer a senzorů pro monitorování terénu, umožňující provádět průzkumné, hlídkové, pátrací i záchranné mise. Je v souladu s alianční normou STANAG 4703, pravidla EASA SORA, ITAR free. Dron v roce 2021 testovala také Armáda České republiky: „Možnost spolupráce s českým leteckým průmyslem, včetně společnosti Primoco UAV, vítám,“ řekl tehdejší náčelník generálního štábu generál Opata.

Testování Primoco UAV armádou v roce 2021

Výsledkem zkoušek bylo několik doporučení jak dron pro potřeby armády upravit, které společnost vyhodnotila a zapracovala. Armáda jej označila za „velmi perspektivní zařízení, které naplňuje potřeby komunikační informační podpory bojiště AČR.“ Vyjádřila rovněž přesvědčení, že v případě pořízení těchto dronů „by byla výrazně zvýšena komunikační a informační podpora brigádního úkolového uskupení a jemu podřízených jednotek.“ Primoco UAV One 150 označila za vhodný pro budoucí rozvoj pokročilých prostředků. U toho ovšem zůstalo a žádná spolupráce rozvíjena nebyla a není.

Na jaře 2023 AČR svůj přístup k akvizici taktických dronů zásadním způsobem změnila. Akviziční proces tří izraelských Heronů 1, prakticky z 90% dokončený, byl náhle s vágním odkazem na zkušenosti z Ukrajiny zastaven s tím, že v následující fázi bude pořízeno 200 malých dronů, a taktické bezpilotní prostředky přijdou na řadu později. Primoco přes kritiku specifického řešení v podobě Heron 1 uvádělo, že si je vědomo rozdílnosti mezi Primoco UAS One 150M a poptávanou kategorií TUAS; ale argumentovalo, v souladu výše citovaným dřívějším armádním vyjádřením z roku 2021, synergiemi obou kategorií a možnostmi svého řešení v oblasti výcviku, a s ohledem na pořizovací a provozní náklady také v oblasti průzkumu.

Heron 1 izraelské společnosti IAI

Navrhovalo, ovšem marně, pořízení dronů obou kategorií, s předpokladem vypsání standardní soutěže. Na tyto návrhy ovšem přicházely jen velmi stručné reakce ze strany Sekce průmyslové spolupráce MO, jež vysvětlovala, že armáda má zájem o jinou kategorii a neplánuje pořízení typu nabízeného společností Primoco. Svou roli v určité odtažitosti a neochotě zabývat se návrhy Primoco UAV SE může sehrávat zmíněná kauza difamačního dopisu českého Vojenského zpravodajství (nebo někoho, kdo se za něj vydává) ukrajinské kontrarozvědce, ať již ve spojitosti, nebo nezávisle na kritice zrušeného nákupu dronů Heron 1 ze strany Primoco.

Kopii zmíněného dopisu má podle informací redakce k dispozici například Vojenská kancelář prezidenta republiky, poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar nebo koordinátor pro Ukrajinu při Úřadu vlády a bývalý náměstek pro řízení Sekce průmyslové spolupráce MO Tomáš Kopečný. Téma bezpilotních prostředků pro AČR mělo být jedním z bodů programu březnové schůze Výboru pro obranu. Pro nepřítomnost ministryně obrany Jany Černochové, která byla na zahraniční cestě, a kvůli tomu, že ji zastupoval její první náměstek František Šulc, dříve aktivní ve společnostech, které bezpilotní prostředky vyvíjejí (RobotScientific s.r.o., a Modelárna LIAZ s.r.o.) a Armádě České republiky nabízejí, bylo projednání na návrh místopředsedy Pavla Růžičky odloženo, a projednáno bude na příští schůzi.

Zdroj: Ministerstvo obrany, Primoco UAV SE

Tagy článku