Vojenský výzkumný ústav prošel složitým obdobím pandemie covidu úspěšně. Ozbrojeným silám dodává techniku světové úrovně

Vojenský výzkumný ústav prošel složitým obdobím pandemie covidu úspěšně. Ozbrojeným silám dodává techniku světové úrovně
Autor fotografie: foto: VVÚ|Popisek: Lehká obrněná vozidla S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II
15 / 09 / 2022, 14:00

Jedním z významných modernizačních projektů Armády České republiky posledních let byl nákup osmi desítek párových lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN I a LOV-CBRN II určených pro provádění CBRN průzkumu (zjišťování chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních látek). Jejich dodavatelem je jeden ze čtyř podniků zřizovaných Ministerstvem obrany: Vojenský výzkumný ústav, s.p. (VVÚ). Dlouhodobě se mu, na rozdíl především od VOP CZ nebo LOM Praha, dařilo udržovat vyrovnané hospodaření a během posledních čtyř let dosahuje, covidové krizi navzdory, velmi dobrých výsledků. Kromě lehkých obrněných vozidel určených pro 31. pluk v Liberci se na nich v poslední době podepsal také dokončovaný projekt rušiček STARKOM.

Vojenský výzkumný ústav, s. p., sídlící v Brně byl založen v roce 2012 na základě usnesení vlády k transformaci Vojenského opravárenského podniku (VOP CZ) a navazuje na šest desetiletí tradic od vzniku Výzkumného a zkušebního střediska 070 v Brně (vzniklo v roce 1958), resp. na působení prvorepublikového Vojenského technického ústavu a Chemického ústavu v Praze pro testování a certifikaci ochrany proti chemickým zbraním (založeny v roce 1919).

VVÚ je v rámci rezortu MO jediným státním podnikem s charakterem výzkumné organizace. Zajišťuje uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti, rozvoj schopností AČR, ozbrojených sborů a Integrovaného záchranného systému ČR výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR a plnění závazků vyplývajících z jejího členství v NATO a EU.

VVÚ je určen k provádění aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zejména pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti, kterými jsou: chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky.

Své úkoly plní v jeho struktuře tři relativně samostatná oborová pracoviště, jimiž jsou:

  • Sekce chemické, biologické a radiační ochrany, která je zaměřena na detekci a identifikaci bojových chemických látek (BCHL) a ionizujícího záření (IZ), automatizaci a robotizaci CBRN průzkumu, zvýšení účinnosti a spolehlivosti prostředků ochrany a nové technologie dekontaminace i výcvik specialistů s použitím reálných vysoce toxických látek.
  • Sekce speciální elektroniky a maskování, která se zabývá pasivními prostředky průzkumu, detekce, identifikace, zaměřování a rušení zdrojů elektromagnetických signálů metodami snížení demaskujících příznaků osob a vojenské techniky a vytváření klamných cílů.
  • Sekce materiálového inženýrství, jež se zabývá systémy a technologiemi balistické a protivýbuchové ochrany vojenské techniky, vývojem komplexní ochrany kritických vojenských objektů a infrastruktury, speciálními konstrukčními materiály a povrchovou ochranou vojenské techniky.

Důležitou roli pak hraje zkušebnictví soustředěné do střediska zkoušení, které provádí zkoušky klimatické a korozní odolnosti a mechanických vlastností nátěrových systémů a výrobků, mechanických vlastností kovových, keramických a textilních materiálů, stanovení parametrů drsnosti, metalografické zkoušky, zkoušky spektrálních charakteristik a určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu maskovacích materiálů, stanovení koncentrace vysoce toxických látek a stanovení ochranné účinnosti plošných materiálů.

Podnik podle výroční zprávy za rok 2021 zaměstnává 162 pracovníků, z nich 75 s vysokoškolským vzděláním a 25 jsou nositeli vědeckých hodností. Jen za poslední rok pracoval VVÚ na 110 významných zakázkách. Nejvýznamnějšími z nich byly kromě projektů a zakázek v oblasti obranného výzkumu a experimentálního vývoje především výroba a dodávka lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN I a S-LOV CBRN II (budou dodávány postupně do poloviny roku 2023) a finalizace výroby projektu rušiček STARKOM, jeho ověření zkouškami, testovací práce a výcvik specialistů. Z dalších zakázek lze vyzdvihnout dodávku systému detekce bojových chemických látek pro obrněná vozidla TITUS 6x6 vyráběných společností Tatra Defence Vehicle pro AČR, nebo, v oblasti sekce materiálového inženýrství, projekt OCHOS (Ochrana osob v blízkosti výbuchu), jehož zadavatelem je Ministerstvo vnitra, nebo pokračující projekt CENTAURO II, v jehož rámci bylo pro italského smluvního partnera vyvinuto, vyrobeno a certifikováno přídavné pancéřování věže stíhače tanků Centauro II MGS 120/105 z výzbroje italské armády.

Při pohledu na hospodářské výsledky podniků VOP CZ, LOM Praha, VTÚ a VVÚ za poslední dva roky vidíme záporné výsledky u VOP CZ (-114,981 a -59,335 milionu), LOM Praha (-66,570 s prudkým zlepšením za rok 2021 na -1,281 milionů), kladný výsledek VTÚ (9,411 a 10,964 milionu) a vynikající výsledky VVÚ (29,306 a 28,727 milionu). Obdobím poznamenaným opatřeními proti šíření nemoci covid, které se projevily zvýšenou cenou a sníženou dostupností některých komodit, tak VVÚ prošel více než úspěšně.

Zdroj: Vojenský výzkumný ústav; Ministerstvo obrany

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace