Volby na Slovensku. Pilierom strany SNS v oblasti obrany a bezpečnosti je tradícia v oblasti vývoja a výroby špičkovej vojenskej techniky

Volby na Slovensku. Pilierom strany SNS v oblasti obrany a bezpečnosti je tradícia v oblasti vývoja a výroby špičkovej vojenskej techniky
Autor fotografie: Slovenská národná strana
20 / 09 / 2023, 11:00

Redakcia Security Magazín robila veľké predvolebné rozhovory so zástupcami strán, o ktorých sa predpokladá, že budú v predčasných voľbách úspešné. Slovenská národná strana (SNS) odpovedala na otázky týkajúce sa vojenskej techniky, vojny na Ukrajine, či by mala vláda pristúpiť k auditu.

Súhlasíte s potrebou v súčasnej zhoršenej bezpečnostnej situácii posilňovať obranný rozpočet a zintenzívniť modernizačné projekty ozbrojených síl?

Odpoveď na takto široko koncipovanú a zložitú tému by si zaslúžila skôr priestor na samostatný rozhovor. Napriek tomu sa však pokúsim zostručniť odpoveď. Som presvedčený o tom, že občanov SR v súčasnosti trápia hlavne iné, nemenej dôležité existenčné problémy. Z môjho pohľadu je ale v oblasti bezpečnosti pre občanov tohto štátu jednoznačne najdôležitejšie zachovať a rozvíjať pevne a nemenne členstvo SR v NATO a ďalších existujúcich prvkoch svetovej a európskej bezpečnostnej architektúry, dôsledne a reálne dodržiavať dlhodobý politický záväzok každoročného vyčleňovania min. 2% HDP na obranu, no a samozrejme reálne dokončiť modernizáciu OS SR podľa uskutočniteľných dlhodobých plánov. Tieto tri zásady sú aj jasnou súčasťou konzistentného volebného programu SNS v oblasti obrany a bezpečnosti.

Slovensko má dlhú tradíciu v oblasti vývoja a výroby špičkovej vojenskej techniky. Je podpora rozvoja tohto priemyselného odvetvia a aj v čo najvyššej miere jeho sebestačnosť v programe Vašej strany dôležitým bodom?

Samozrejme. Pre SNS je toto pilierom volebného programu v oblasti obrany a bezpečnosti.

V oblasti obrany existuje nemálo spoločných slovensko-českých projektov, a v mnohých oblastiach aj tri desaťročia po rozdelení federácie stále naše armády zdieľajú rad technológií, napríklad tie, ktoré využívajú podvozky vozidiel Tatra, ktoré sú aj na Slovensku vyrábané. Vnímate to ako príležitosť a bolo by vhodné vzájomnú spoluprácu zintenzívniť?

Priestor na zintenzívnenie a zlepšovanie tradičnej a historicky dlhodobej česko-slovenskej spolupráce v tejto oblasti ako napr. ZUZANA 2 alebo DANA tu vždy bol a aj je, to je bez diskusie. Spoločné a perspektívne projekty, z výsledku ktorých budú dlhodobo, rovnako a rovnoprávne profitovať na adekvátnej obojstrannej výhodnosti obe strany bude a chce SNS vždy podporovať vrátane rozšírenia na formát V4.

Vojna na Ukrajine ukazuje okrem iného na potrebu disponovať dostatočnou výrobnou kapacitou nielen ťažkej delostreleckej munície. Aj to je oblasť, v ktorej na Slovensku prebieha úzka československá spolupráca. Má táto spolupráca Vašu podporu?

Jednoznačne, áno.

Súčasná vláda uzavrela niekoľko spochybňovaných a kritizovaných akvizičných projektov. Mala by budúca vláda pristúpiť k auditu, resp. ku kontrole v uplynulom období uzavretých zmlúv týkajúcich sa práve napríklad pásových obrnených vozidiel CV90, kolesových bojových vozidiel Patria AMV, a ďalších?

Som presvedčený o tom, že toto by malo byť jedným z prvých krokov budúcej vládnej garnitúry. Áno, takýto audit je podľa mňa nanajvýš potrebný.

V Českej republike prebieha veľmi intenzívna diskusia o nákupe nových nadzvukových lietadiel 5. generácie. Slovensko sa už pred rokmi rozhodlo ísť cestou osvedčených strojov F-16. Nebude absencia strojov 5. generácie vo výzbroji OS SR znamenať pre Slovensko a rozvoj schopností jeho vzdušných aj pozemných síl nevýhodu?

Myslím si, že tieto diskusie sú v podmienkach SR v súčasnosti ešte predčasné. Otázku rozvoja spôsobilosti OS SR je podľa mňa okrem plnenia prioritných domácich požiadaviek potrebné vnímať predovšetkým v širšom kontexte potrieb európskej bezpečnosti, plnenia cieľov síl NATO no a samozrejme v neposlednom rade aj výrobných možností a kapacít vojensko-priemyselného a výskumno - vývojového komplexu.

Je podľa Vášho názoru stav konvenčných ozbrojených síl NATO v Európe dnes dostatočný, aby pôsobil s istotou ako odstrašujúci prvok proti prípadnej agresii?

Ja som skalopevne presvedčený o tom, že áno.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.