VOP CZ v zakázce na BVP? Udržovat něco, co nefunguje, nemá smysl, říká místopředseda výboru Růžička

VOP CZ v zakázce na BVP? Udržovat něco, co nefunguje, nemá smysl, říká místopředseda výboru Růžička
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Místopředseda Výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO)
02 / 09 / 2022, 11:00

V nově definované zakázce na pásová BVP jsou prioritami Ministerstva obrany cena (stále počítá s původní sumou přibližně 52 miliard korun za 210 pásových obrněnců v sedmi variantách a 29 kolových servisních vozidel), míra zapojení českého obranného průmyslu (alespoň 40 %) a také schopnost výrobce vozidla armádě dodat co nejdříve (závazek ČR vůči NATO k 1. lednu 2026 disponovat moderně vyzbrojenou těžkou brigádou). Takticko-technické parametry se oproti zrušenému tendru prakticky nemění. MO zahájilo v těchto dnech jednání se švédskou stranou o dodávce vozidel CV90 od společnost BAE Systems. Ministerstvo obrany stále počítá se zapojením státního podniku VOP CZ. Není zřejmé, jakou roli by měl státní podnik, který je dlouhodobě ve ztrátě, v rámci zakázky sehrát. Ptali jsme se místopředsedy Výboru pro obranu Pavla Růžičky (ANO), který snahu zapojit VOP CZ do této významné zakázky kritizuje dlouhodobě.

  • Náměstek pro řízení SVA MO Lubor Koudelka uvedl, že prioritami české strany jsou při nákupu pásových BVP cena, míra zapojení českého průmyslu a rychlost dodání vozidel. Zapojení českého průmyslu má činit alespoň 40 % - Slovensku je nabídnuto něco málo přes 30. Přesto: nebylo by možné chtít s ohledem na schopnosti a kapacity českého obranného průmyslu více?

Já bych jen připomněl, že General Dynamics svým dopisem informoval MO a vládu, že je připraven jednat a nabízí dodávku BVP včetně přenesení výroby do ČR formou vláda-vláda. To je pro mě velice zajímavá nabídka, a je škoda, že vláda pověřila paní ministryni jednat s BAE. Nadzvuková letadla chce MO ty nejmodernější a u BVP se spokojí s konstrukčním provedením z 90 let. Údajně, jak jsme byli informování na výboru, jednání se švédskou stranou jsou teprve na začátku.

  • Během schůze výboru pro obranu jsme se dozvěděli, že probíhá studie proveditelnosti týkající se modernizace KBVP Pandur II, a že trvá zájem na zachování shodné ráže hlavní zbraně, tedy 30 mm, u pásových i kolových BVP. Podaří se podle Vašeho názoru oba projekty skutečně realizovat způsobem, který umožní využívání jednotné munice, a to munice vyráběné v České republice?

Pokud mluvíme o jednotné koncepci zbraňové stanice u BVP a Panduru, tak si myslím, že o nějaké shodě bude velice těžké uvažovat, pokud tedy bude úspěšné jednání s BAE. Ono nejde pouze o munici, ale o celkové koncepční řešení zbraňové stanice, tak aby byla logistika a opravy co možná nejjednoduší.

  • Z hlediska zapojení českého průmyslu do zakázky na pásová BVP hrál v rámci zrušeného tendru klíčovou úlohu státní podnik VOP CZ, což jste v průběhu tendru opakovaně kritizoval. Ministerstvo s jeho zapojením počítá i nyní, když jsou zahájena jednání o nákupu G2G se švédskou vládou. Jakou roli by státní podnik v zakázce mohl hrát nyní podle Vašeho názoru?

Na tuto otázku vůbec nedokážu odpovědět, protože opravdu neznám míru zapojení VOP. Jako nejvhodnější se mi jeví přenesení výroby do ČR.

  • Do čela VOP CZ se vrátil Marek Špok odvolaný v roce 2019 během funkčního období ministra Lubomíra Metnara, který tento krok zdůvodnil nespokojeností s fungováním vedení firmy a s komunikací podniku. Co na návrat bývalého ředitele státního podniku říkáte?

Že to asi nemůže fungovat.

  • Jak obecně vnímáte budoucnost VOP CZ? Jak by s tímto svým podnikem mělo či mohlo Ministerstvo obrany naložit?

Nevím jakou perspektivu může mít VOP, ale uměle udržovat něco, co nefunguje, asi nemá smysl. Doposud nám na výboru nikdo neřekl, co se vlastně od VOP chce a co vlastně je schopná dělat.

Tagy článku