Vozidlo LYNX je pádnou odpovědí na moderní ruskou techniku, říká viceprezident společnosti Rheinmetall

Vozidlo LYNX je pádnou odpovědí na moderní ruskou techniku, říká viceprezident společnosti Rheinmetall
Popisek: Oliver Mittelsdorf
24 / 08 / 2020, 10:00

Během své návštěvy České republiky poskytl Security magazínu rozhovor pan Oliver Mittelsdorf, viceprezident německé zbrojovky Rheinmetall. Tématem byl úspěch německé společnosti a budoucí výroba a dodávky bojového vozidla pěchoty LYNX v Maďarsku, které se tak stává prvním oficiálním uživatelem této moderní techniky. Rheinmetall s ním soutěží také v České republice, zajímal nás potenciál průmyslové spolupráce i třeba kompatibilita LYNXu s moderními hlavními bitevními tanky.

 • Blahopřejeme k vašemu úspěchu v Maďarsku, kde bude společný podnik Rheinmetallu a maďarské vlády vyrábět bojová vozidla pěchoty LYNX.

Děkuji.

 • Je to pro vaše bojové vozidlo velký krok vpřed?

Ano, samozřejmě. Bylo by příliš skromné říci, že to není velký krok. V některém z online médií jsem četl titulek, který se mi líbil, a který říkal, že jsme si dokázali zajistit prvního klienta. Což se nám přesně podařilo. Máme tuto smlouvu a před sebou cestu spolupráce. A mě to samozřejmě velmi těší.

 • Jak rychle budete postupovat v dalších krocích?

Velice rychle. Musíme vyřídit administrativu, a věříme, že výrobu zahájíme skutečně rychle.

 • Někteří lidé v České republice vyjádřili pochybnosti o BVP LYNX ve smyslu, že jde o vozidlo dosud nenasazené do aktivní služby, bez bojových zkušeností. A že by za úvodní zkušenosti musela platit Česká republika. Co byste na takový argument řekl?

V konečném důsledku musíme platit za vše. To je jisté. V životě není nic zadarmo. V první řadě je třeba říci, že vozidlo je zcela nové a projektované pro dnešní i budoucí hrozby. To je, myslím, nejdůležitější. Po odhalení T-14 a T-15 (poslední ruské hlavní bitevní tanky a bojová vozidla pěchoty - pozn. red.) nastal šok, který Aliancí otřásl. Říkalo se, že se můžeme vyrovnat se všemi těmi T-72 a T-80, atd., vyrovnat se s BMP-2 nebo BMP-3. Ale cítil jsem, že nové T-14 a T-15 skutečně vedly k tomu, že se mnoho lidí začalo škrábat na hlavě a přemýšlelo, jak se vlastně změnila situace, rovnováha.

A odpovědí je, že k vypořádání se s novými hrozbami potřebujeme něco nového. A buď je to souhra okolností, nebo to bylo velmi dobře naplánováno, o tom nebudu nic říkat, ale vypadá to, že LYNX přichází v nejlepší chvíli, aby nám pomohl se s těmito hrozbami vyrovnat. 

 • Věříte tedy, že pro vaše klienty je toto vozidlo nejlepší, protože jde o zcela novou konstrukci, a je to tedy svým způsobem reakce na novou ruskou platformu bojových vozidel?

Ano. A pokud se na to podíváme z globálního hlediska, jde přesně o reakci na Armatu, která byla odhalena v roce 2014. Byli o něco rychlejší než my. A my jsme reagovali, můžeme tomu říci odpověď, koncepce pro budoucnost. Je jedno, jak tomu budeme říkat. Podstatné je, že máme odpověď pro budoucí boj, sítěmi propojený boj v Evropě i globálně.

Slýchám, že naše vozidlo je zcela nové konstrukce. Je to samozřejmě pravda. Ale je současně postavené z tolika spolehlivých a prověřených komponent a já říkám ano, je nové, ale je sestavené ze službou prověřených technologií, ať už se budeme bavit o převodovce, hlavní zbrani, munici, zaměřovačích, věži. Mnoho z jeho komponent již ve službě nasazených je. A také jsme se samozřejmě rozhodli pro některé nové prvky. Osobně si myslím, že na hrozby budoucnosti nelze odpovídat koncepty z minulosti. To vše jsme poskládali dohromady a vypadá to opravdu dobře.

 • Z vašeho úhlu pohledu, jaké byly hlavní maďarské argumenty pro výběr BVP LYNX pro maďarskou mechanizovanou pěchotu?

Na takovou otázku nelze odpovědět objektivně, omlouvám se. Zřejmě je přesvědčilo, co jsem právě popsal. Vědí, že se budou muset vypořádávat s hrozbami zítřka. A nestačí tedy mít výzbroj na úrovni dnešních dní. Nové vozidlo bude ve službě nejméně dalších třicet let. V Německu v příštím roce bude BVP Marder, které je pradědečkem Lynxu, slavit své 50. výročí. Což jej tedy dělá mladým pradědečkem, přesto je to dlouhá doba a vozidlo je stále ve službě.

A to musíme mít na paměti. Když v roce 2020 zavádíme systém, víme, že bude nasazován nejméně do roku 2050, pravděpodobněji do roku 2060. A tím pádem bychom neměli začínat s konstrukcí, která je 10, 20 nebo více let stará.

 • Maďarsko je v poslední době při modernizaci svých ozbrojených sil velmi aktivní. Nedávno pořídili hlavní bitevní tanky Leopard 2A7HU. Do jaké míry je BVP LYNX kompatibilní s moderními tanky při společném nasazení na bojišti?

Myslím, že konečnou odpověď v tomto ohledu může poskytnout až armáda. Jsou zde Leopardy 2 a samohybné houfnice PzH 2000, a ty budou tvořit součást výzbroje maďarské armády. Hlavním prvkem pro společné nasazení je samozřejmě spojení, schopnost komunikace. A spojovací systém je také součástí maďarského programu modernizace směřujícího k roku 2026, jde o velmi komplexní přístup.

Technicky je kompatibilita řekněme standardem, jde o síťové propojení, zabezpečené rádiové spojení, šifrování apod., a jde o prvky aktuální pro všechny armády, včetně české, německé, pro kohokoli. A pokud jde o otázky praktického výkonu, LYNX má jednoznačně odpovídající mobilitu, a oba systémy mohou být určitě společně nasazené v dokonalé souhře. Zejména, když jsou propojeny v rámci sítě C4I.

 • Takže tyto systémy jsou v rámci NATO kompatibilní, a LYNX může komunikovat s ostatními vozidly.

Neříkám, že když něco propojujete, bude to vždy bez problémů. Ale samozřejmě. Jsme všichni v EU, jsme v NATO, takže limity a standardy jsou nastaveny. A je naší filosofií, že tyto vojenské standardy využíváme v maximální možné šíři, a hlavním úkolem bude, aby byly maďarská, česká, německá, polská nebo slovenská armáda schopna cvičit společně. Technologie je jedna věc, ale potřebujete vojáky, které musíte společně cvičit. A ti musejí mít v používané technologie důvěru. A tato společná cvičení evropských armád budou jedním z rozhodujících prvků při výstavbě schopností ozbrojených sil NATO.

Když se například podíváme do Pobaltí na eFP (Enhanced Forward Presence, předsunutá přítomnost, pozn. red.), které velmi sleduji, vidíme spolupracovat množství národních armád, a jsem přesvědčen, že to významně přispěje k jejich interoperabilitě.

 • LYNX KF41, tak jako další moderní vozidla, klade důraz na bezpečnost, ochranu osádky a výsadku. Jaké parametry nebo vlastnosti LYNXu byste zmínil, které mu poskytují výhodu v soutěži s konkurenčními vozidly?

Mohl bych tady vyjmenovat různé vlastnosti, které ale vlastně dnes musí vykazovat každé moderní bojové vozidlo. Včetně zmíněných T-14 a T-15, které budou mít alespoň nějaké z nich. Z mého úhlu pohledu, pokud se díváme na schopnost přežití, ta současně souvisí s účinností vlastních zbraní a mobilitou, a nelze ji posuzovat zvlášť. Pokud jste rychlí, nepřítel vás snadno nezasáhne, a v tu chvíli jste vlastně dobře chráněný. Pokud máte dostatečnou palebnou sílu, abyste nepřítele napadl na větší vzdálenost s vyšším účinkem, jste také dobře chráněný. V důsledku jde o tento trojúhelník vlastností a schopností, které musejí být vyvážené. A řekl bych, že v našem případě se je vyvážit podařilo. Schopnost přežití je samozřejmě zásadní, ale nelze ignorovat, že potřebujete také mobilitu a účinnost zbraní.

Pokud se vrátíme do České republiky, průmyslová spolupráce je jedním z klíčových parametrů probíhajícího tendru na nová BVP. Rheinmetall chce v případě úspěchu LYNXu v tendru vyrábět své věže LANCE v továrně v Ústí nad Labem, půjde o výrobu jen pro potřeby českých vozidel, nebo budou u nás vyrobené věže exportovány do dalších zemí?

Tohle se zajímavým způsobem dotýká otázky globalizace. COVID-19 samozřejmě ohledně globalizace vznáší některé otazníky, ale já zůstávám velkým zastáncem mezinárodní spolupráce. A s novou situací v Maďarsku máme nový faktor, který byl přidán do naší rovnice, a její výsledky, musíme se přiznat, stále vyhodnocujeme. Jednoznačnou výhodou je, že Německo, Česká republika a Maďarsko jsou si relativně blízké. A chcete-li spolupracovat, naložíte produkt na přívěs, a můžete ho celkem snadno převézt mezi zeměmi.

Nabízí se pak otázka, jak se na celém projektu může podílet Austrálie. Je to trochu dál, pravda. Ale pořád je to na stejné planetě. A je to velká příležitost pro vzájemný obchod, vývoz a dovoz zúčastněných zemí, a z mého pohledu je zajímavou výzvou otázka, jak celou věc uspořádat, když se do ní zapojí více než jedna země. Jak vše optimálním způsobem propojit. A myslím, že je zde mnoho možností pro české dodavatele, které již máme na svém seznamu.

A to bych chtěl zdůraznit: české dodavatele nemáme na seznamu jen v otázce výroby LYNXu pro případ, že zde uspějeme, ale spolupracujeme s nimi již opravdu dlouhou dobu. Dodávají komponenty pro Boxer (kolový obrněný transportér, pozn. red.), pro BVP Puma, pro vozidlo Fuchs. Nebudu to teď dál rozvíjet do detailů, ale spolupráce mezi Rheinmetallem a českými dodavateli je široká již dnes. Nejde jen o možnosti, ale jsou v běhu konkrétní kontrakty. A v případě zakázky pro Maďarsko nebo pro Austrálii se na tom budou přirozeně podílet, a předpokládám, že to dále posílí schopnosti českého obranného průmyslu podílet se na takových programech.

 • Zmínil jste Austrálii. Myslíte, že váš úspěch v Maďarsku může pomoci vaší pozici v rámci tendru Land 400 Phase 3 na nové australské pásové BVP?

Již jsme dostali první mediální ohlasy a myslím, že to vliv, dopad mít určitě bude. Už jen proto, jak jsem řekl, že to přinese možnosti spolupráce mezi Austrálií a Maďarskem. Zatím nelze dát definitivní odpověď. Vyhodnocujeme současnou situaci, ale za sebe mohu říct, že očekávám, že to bude mít pro nás pozitivní efekt. Jsem si tím zcela jist.

 • V Austrálii jste tam ostatně uspěli s transportérem Boxer ve 2. fázi projektu Land 400, a také ve Velké Británii.

Ano. Vývoj Boxeru byl zahájen koncem 90. let, a patří tedy rovněž mezi nejmodernější a nejlépe chráněná vozidla. Vyznačuje se značnou modularitou, a je to jeho velkou výhodou, lze ho snadno upravit podle potřeby. Je to jeho velkou výhodou. Což jsme se pokusili přenést také na pásový LYNX. Na Boxeru jste schopen změnit jeho operační modul během hodiny. To samozřejmě na těžším LYNXu není možné. Tam to trvá o něco déle, ale koncept je to stejný. K tomu samozřejmě ohled na společnou logistiku, shodnost výcviku, nasazení. Myslím, že to je důležitý faktor. Nejde totiž jen o pořizovací náklady, ale také o náklady životního cyklu. A tímto konceptem shodnosti nabízíme armádám dlouhodobou podporu při efektivním nasazení vozidel.  

 • Poslední otázka. Kdy znovu uvidíme BVP LYNX v České republice? Viděli jsme ho před dvěma lety na NATO Days, a loni také na IDETu.

Brzy.

 • Čekají nás letos už jen dvě velké akce, NATO Days a Future Forces Forum, říkáte brzy, takže již na nich?

Brzy. Ano, je to v plánu.

 • Skvělé, díky za rozhovor.

Rádo se stalo. Také děkuji.

Tagy článku