Vozidlo Perun fyzikální zákony neporazí: Po problémech s rychlostmi a váhou, neplní nájezdové úhly a stoupavost

Vozidlo Perun fyzikální zákony neporazí: Po problémech s rychlostmi a váhou, neplní nájezdové úhly a stoupavost
26 / 07 / 2019, 09:00

Konstruktéři z přeloučské zbrojovky SVOS se chtěli při plnění požadavků stanovených ministerstvem obrany poprat s fyzikálními zákony, to se jim ale evidentně nepovedlo. Podmínky zakázky na lehké obrněné vozidlo pro elitní 601. skupinu se jim podle zjištění redakce nepodařilo před komisí VTÚ ve Vyškově splnit ani v dalších parametrech než rychlost a rozměry.

V minulých článcích redakce SM informovala, že vozidlo je příliš těžké, čímž neplní homologační předpoklady pro transportní vrtulník Chinook, který využívají síly NATO kupříkladu v Afghánistánu.

Přestože zadavatel zakázky odmítl zveřejnit a následně i komentovat výsledky kontrolních zkoušek, Vojenského technického ústavu (VTÚ), redakce SM zjistila, že vozidlo neplní předepsané parametry v maximální a minimální rychlosti, jakož i požadované technické rozměry.

Tímto však nedostatky Perunu neskončily. Nyní se redakce SM dozvěděla, že vozidlo nesplnilo další pro provoz v terénu nezbytné parametry. Měření vykázalo problémy v dosažení předepsaných nájezdových úhlů. Zadní nájezdový úhel byl podle smlouvy stanoven na 43 stupňům, přičemž Perun v testu dosáhl pouze na 38,4 stupně. Velikost nájezdového úhlu je vedle světlé výšky a přejezdového úhlu určujícím parametrem pro průchodnost vozidla terénem.

Hodnotící komise nebyla spokojena ani s činností motoru v náklonech. Podle zjištění vozidlo neplní při jízdě do svahu požadovanou hodnotu minimálně 45 stupňů, ale dostalo se pouze na 35 stupňů. Pokud by tedy Perun byl nucen se poprat s kopcovitým terénem, mohlo by se motoru ve větším náklonu nedostávat maziva, což by teoreticky mohlo vyústit až v jeho zadření.  

Další zkouška, ve které Perun neprokázal smlouvou stanovené požadavky, bylo měření EMC, tzv. elektromagnetické kompatibility. To je vlastnost elektrického nebo magnetického přístroje spočívající v tom, že neovlivňuje jiný objekt včetně sebe samotného a že odolává působení ostatních přístrojů. Komise musela také ustoupit od hodnocení provedení maskovacího systému, protože vozidlo nebylo dodáno ve finálním provedení.

Neúplná komise

Jakýkoli z těchto výše popsaných problémů dává ministerstvu pravomoc odstoupit od smlouvy, to se však nestalo a namísto toho, bylo vozidlo postoupeno o úroveň výš a může absolvovat vojskové zkoušky. Jak redakce SM zjistila, za zcela nestandardní se dá považovat skutečnost, že zadavatel zakázky - ministerstvo obrany nevyslalo do hodnotící komise své zástupce. V komisi tak byli přítomno 5 zástupců armády, 4 za dodavatelskou firmu SVOS a 4 za zkušebnu. Pří závěrečném hlasování i přes očividné nedostatky zvedlo ruku pro propuštění vozidla k vojskovým zkouškám nakonec 9 ze 13 členů. 

 

Tagy článku