Výbor podpořil výdaje na obranu ve výši 2 % HDP. Jsme si vědomi toho, že je zapotřebí modernizovat armádu, řekla ministryně Černochová

Výbor podpořil výdaje na obranu ve výši 2 % HDP. Jsme si vědomi toho, že je zapotřebí modernizovat armádu, řekla ministryně Černochová
Autor fotografie: foto: redakce
15 / 03 / 2023, 06:00

Sněmovní výbor pro obranu na své 24. schůzi projednal řadu významných bodů. Mezi nimi komplexní návrh změny některých zákonů v oblasti obrany, který prochází 2. čtením, sledovaný návrh o financování obrany České republiky (zjednodušeně zákon o výdajích na obranu ve výši minimálně 2 % HDP), a také informaci o pokutě ve výši 550 milionů Kč, kterou MO dostalo od ÚOHS v souvislosti s nákupem víceúčelových vrtulníků z roku 2019.

Do programu bylo na úvod schůze zařazeno projednání zprávy o sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru. V prvním případě půjde o nasazení prostředků Vojenské policie přidělených k Mezinárodnímu trestnímu soudu sídlícímu v Haagu za účelem podpory vyšetřování "údajných" zločinů podle mezinárodního práva spáchaných v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, mimo území České republiky v celkovém počtu do 15 osob, a to na dobu ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2024. Náčelník Vojenské policie plk. gšt. Roček zdůraznil, že půjde o podporu vyšetřování, nikoli samotné vyšetřování. Příprava příslušníků VP probíhá od začátku ledna.

Slovo "údajných" (zločinů) vzbudilo diskusi. Poslanec Pavel Žáček (ODS) chtěl navrhnout jeho vypuštění a odkazem na fakt, že na Ukrajině nezpochybnitelně ke zločinům dochází. Po vysvětlení ředitele Sekce obranné politiky a strategie MO Jana Jireše, který dal poslanci za pravdu, ale uvedl, že jde o formální vyjádření faktu, že vyšetřované skutky dosud nebyly vyšetřeny, Žáček návrh stáhl.

Ve druhém případě jde do konce letošního roku o nasazení poradců a instruktorů Speciálních sil rezortu MO za účelem výcviku a poradenství v Nigeru, a to v celkovém počtu do 20 osob. Význam oblasti Sahelu zdůraznila ministryně Černochová. Oblast Sahelu je podporována jak ze strany Evropské unie, tak i jednotlivých západních zemí jako například USA, Kanada, Itálie, Francie, Belgie nebo Německo, Niger patří k jedné z mála relativně stabilních zemí, mj. s významnými zásobami uranu. Jeho vláda požádala o pomoc s rozvojem svých obranných a bezpečnostních sil západní země včetně EU. Podpora ozbrojených sil Nigeru má přispět ke stabilizaci bezpečnostní situace v regionu Sahelu, kde byla nedávno ukončena Francií vedená protiteroristická operace Barkhane v Mali.

Druhým tématem 24. schůze výboru pro obranu bylo projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany. Vláda materiál projednala začátkem ledna, ve Sněmovně je nyní návrh ve 2. čtení. Cílem úpravy je zvýšit úroveň připravenosti státu k obraně již v době mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav. Týká se opatření evidenčního charakteru, navýšení schopností ozbrojených sil, elektronizace agend zajišťování obrany státu a doplňuje ji novela kompetenčního zákona týkající se zřízení pozice poradce pro národní bezpečnost, kterým byl 21. prosince jmenován Tomáš Pojar, dosavadní poradce premiéra.

Změny se týkají branného zákona, zákona o službě vojáků v záloze, zákona o ozbrojených silách ČR, zákona o zajišťování obrany ČR, a v souvislosti s ustavením pozice poradce pro národní bezpečnost také zákona o zřízení ministerstvem a jiných ústředních orgánů státní správy. Novela zákona o službě vojáků v záloze zavádí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a motivace zájemců náborový a stabilizační příspěvek a zvyšuje odměnu.

Novela zavádí některé klíčové novinky. Například institut tzv. dobrovolného předurčení, který přinese další možnost, jak se může občan dobrovolně zapojit do obrany státu - dobrovolné převzít výkon branné povinnosti v době mimo ohrožení státu a válečného stavu. Stát by je tak mohl povolat v případě krize na mimořádné cvičení, tato vládní pravomoc by podléhala parlamentní kontrole.

Sledovaným a diskutovaným tématem je vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona o rozpočtových pravidlech, který je opřen o programové prohlášení vlády. Jde především o zákonem stanovené výdaje na obranu ve výši minimálně 2 % HDP. "Návrh se zabývá i tím, co vše může být zahrnuto do výdajů ve výši minimálně 2 % HDP na obranu. Samozřejmě jsou nějaké projekty, které zahrnout můžeme, ale nemůžeme si myslet, že bychom mohli sesypat vše, co se nám zdá, že by mohlo tvořit v uvozovkách obranu České republiky, na seznam a poslat do NATO," řekla v úvodu ministryně Černochová, "závazek bohužel 20 let neplníme."

V předložené novele zákona o rozpočtových pravidlech se vzhledem k důležitosti strategických projektů armády financovaných v rámci výdajů na obranu státu v kapitole Ministerstvo obrany navrhuje, aby o nároky vzniklé z těchto výdajů nemohla vláda snížit celkový objem nároků Ministerstva obrany. Rovněž se navrhuje umožnit, aby nároky vzniklé ze strategického projektu armády v rámci jednoho programu podle § 13 odst. 3 mohly být použity na jiný strategický projekt armády v jiném programu, a to z důvodu flexibility využívání zdrojů na financování obrany České republiky a specifičnosti souvisejících akvizicí.

"Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří to podpořili. Oba předklady jsou klíčové normy pro náš resort a jsme rádi, že podpora byla takto silná. Jsem velmi ráda, že se celým výborem neslo to sdělení, že jsme si vědomi toho, že je zapotřebí modernizovat naši armádu a že ta doba je taková, že už opravdu nemusíme hodnotit, jestli to byla vláda minulá nebo předminulá - před deseti, patnácti, dvaceti lety - která nedávala dvě procenta HDP. My je dávat chceme a tato norma k tomu směřuje," řekla po skončení schůze výboru pro obranu ministryně Černochová.

Výbor také v krátkosti projednal informaci o rozsudku soudu k žalobě Ministerstva obrany proti rozhodnutí ÚOHS o uložení pokuty za nákup víceúčelových armádních vrtulníků. Jde o pokutu ve výši 550 milionů korun za to, že MO podle názoru ÚOHS potvrzeného Krajským soudem v Brně nevypořádalo před podpisem smlouvy s americkou vládou námitky italské společnosti Leonardo. Ministryně Černochová uvedla, že proti rozsudku podává MO kasační stížnost, aby vyčerpala všechny prostředky, které jí právní řád dává. To ocenili opoziční poslanci. Předseda výboru a exministr Metnar, za jehož působení v rezortu byla smlouva na vrtulníky podepsána, řekl, že by bylo nešťastné, aby převážil právní názor, že námitky v rámci zakázek rezortu obrany mohou podávat neoslovené a nezúčastněné společnosti.

Poslanci byli také seznámeni s účastí ozbrojených sil na cvičeních mimo území ČR a o účasti sil jiných států na cvičeních u nás ve druhé polovině roku 2022, a body "Informace Ministerstva obrany o zakázce na ochrannou balistickou univerzální vestu 2018 s balistickou odolností IV.", "Informace Ministerstva obrany o aktuálním stavu veřejné zakázky MADR" a "Informace k vývoji na Ukrajině" byly s odkazem na citlivé informace obchodního charakteru a v posledním případě na utajované informace pro veřejnost a média uzavřeny.

Zdroj: Výbor pro obranu, Ministerstvo obrany

Tagy článku