Výbor projednal změny ve VTÚ. Poslanec Ratiborský: Nehrozí možným jmenováním nového obchodního ředitele Kašpárka ovlivnění tendru na LÚV?

Výbor projednal změny ve VTÚ. Poslanec Ratiborský: Nehrozí možným jmenováním nového obchodního ředitele Kašpárka ovlivnění tendru na LÚV?
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Výbor pro obranu
07 / 12 / 2022, 16:00

20. schůze sněmovního Výboru pro obranu měla na programu tři body k projednání. Prvním bylo představení nového ředitele odboru pro válečné veterány Roberta Speychala, který se však omluvil. Následovala očekávaná informace o personálních změnách v řízení státních podniků zřizovaných Ministerstvem obrany, kromě Vojenských lesů a statků zejména VOP CZ a VTÚ. A pokračovalo jednání týkající se vývoje na Ukrajině, za přítomnosti zástupců Vojenského zpravodajství a veřejnosti uzavřené. Poslance Ratiborského (ANO) zajímalo, zda možný příchod Jiřího Kašpárka na post obchodního ředitele VTÚ může ovlivnit výsledek tendru na lehká útočná vozidla. Kašpárek je totiž autorem studie proveditelnosti, která favorizovala vozidlo HMT od společnosti Supacat.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se ze schůze Výboru pro obranu kvůli jiným povinnostem omluvila, zastoupil ji náměstek pro řízení sekce majetkové Filip Říha. Přítomen byl rovněž náčelník generálního štábu generálmajor Karel Řehka. Po schválení programu schůze, z něhož byl vyřazen bod představení ředitele odboru pro válečné veterány, následovala úvodní informace k personálním změnám v řízení státních podniků zřizovaných Ministerstvem obrany.

Letos změny ve třech státních podnicích. Pozornost se soustředí na VTÚ

Náměstek Říha zmínil tři podniky, v nichž došlo v tomto roce k výměnám na vysokých manažerských postech, resp. na postu ředitele státního podniku. V čele Vojenských lesů a statků stál do prosince 2021 Petr Král a 13. dubna 2022 jej nahradil Roman Vohradský. Z čela VOP CZ byl 27. května 2022 odvolán Radovan Putna, a 15. srpna byl do funkce ředitele státního podniku jmenován Marek Špok, který podnik vedl v letech 2014-2019. Ve VTÚ došlo ke změně 15. listopadu, kdy ministryně obrany odvolala ředitele Petra Novotného a v současné době je řízením podniku pověřen Libor Tomolya, dosavadní ředitel VTÚ letectva a PVO.

Ve sledovaném případě VTÚ zmínil náměstek Říha několik důvodů odvolání ředitele Novotného. Uvedl, že problematická situace v podniku se měla projevovat v nedostatečné komunikaci směrem k zaměstnancům, v absenci nastavení jednotlivých podmínek platové politiky vůči zaměstnancům, dlouhodobě nedocházelo k projednání žádosti o rovnoměrné zvýšení platů (v jednom z odštěpných závodů měla dostat přidáno jen polovina zaměstnanců, pro druhou polovinu již nebyly prostředky). Dále zmínil neprojednání zvýšení benefitů zaměstnancům nebo porušení pravidel vyhlášení celostátní dovolené. Členové dozorčí rady měli žádat o individuální vyslechnutí ředitele Novotného, "k čemuž nedocházelo."

Jako další "velice důležitý důvod" pak Filip Říha uvedl nevyhovující počet projektů vědy a výzkumu, což označil za jednu z hlavních činností podniku. Mělo tím hrozit riziko podstatné ztráty schopností VTÚ a vedení podniku mělo tuto oblast začít výrazně zanedbávat.

Ředitel Novotný měl také být upozorňován na nesprávné nastavení struktury státního podniku. Delší dobu měla být zmiňována nedostatečná komunikace vůči zástupcům AČR a nekoordinace kroků v rámci běžících projektů. O informace měl být žádán zřizovatel, tedy MO, což podle Říhy není správné. Důvodem Novotného odvolání, jak sdělil náměstek Říha poslancům, neměla být jen neutěšená personální situace, ale také problémy obchodního charakteru, což bylo způsobeno nerovnoměrným rozložením schopností podniku. Ministerstvo tyto problémy dlouhodobě monitorovalo.

Předseda výboru Metnar: neovlivní změna ve vedení VTÚ probíhající strategické projekty?

Předseda Výboru pro obranu a exministr obrany Lubomír Metnar (ANO) položil sérii otázek týkajících se situace ve VTÚ. Zajímalo ho, zda o výtkách ředitel Novotný před svým odvoláním věděl a zda měl možnost reagovat a provést nápravu. Dále se zeptal, jak výrazný byl rozsah útlumu v oblasti vědy v výzkumu, který MO řediteli VTÚ vyčítalo. Zda byly výhrady odborářů vůči vedení státního podniku oprávněné, s kolika členy odborů náměstek Říha hovořil, a s jakým závěrem. Připomněl, že VTÚ měl dlouhodobě dobré ekonomické výsledky, a zeptal se, zda ředitel VTÚ plnil své úkoly vůči armádě, a jak probíhala spolupráce a komunikace ředitele a státního podniku s armádou. Uvedl, že podle médií se za odvolaného ředitele postavila část zaměstnanců v petici, a chtěl znát reakci MO. A na závěr položil dotat, zda je situace ve státním podniku stabilizovaná, zda se změny ve vedení neprojeví na projektech, které VTÚ pro AČR realizuje.

Náměstek Říha ve své odpovědi uvedl, že ředitel Novotný o všech výtkách věděl, jak o výhradách v oblasti politiky vůči zaměstnancům s požadavkem, aby vedení státních podniků komunikovalo v odbory a dodržovalo kolektivní smlouvy, tak ve věci nespokojenosti MO v oblasti vědy a výzkumu. Výtky zaměstnanců byly náměstku Říhovi podle jeho slov sdělovány v únoru, dubnu a květnu, a potvrdilo se podle něj, že je vedení podniku nijak neřešilo. Zdůraznil, že nešlo o to odborářům ve všem vyhovět, ale o dialog.

Ve VTÚL došlo podle Říhy ke zrušení oblasti vědy a výzkumu zcela. Ve Vyškově (pozemní vojsko) jsou prováděny projekty již jen v oblasti zkušebenství. Ve Slavičíně (munice) měl pro oblast vědy a výzkumu zbýt jeden člověk. Tuto situaci hodnotil jako tristní, protože provádění projektů vědy a výzkumu patří mezi činnosti VTÚ. MO muselo reagovat a reagovalo. Říha byl podle svých slov zděšen, když se dozvěděl, že VTÚ nemá zažádáno o jedinou ekologickou dotaci. Neproběhla instalace solárních panelů. Úspory by následně podle něj umožnily samofinancování vědy a výzkumu. Pokles ilustroval čísly: v roce 2019 realizoval VTÚ projekty v oblasti vědy a výzkumu v hodnotě 177,1 milionů, v roce 2020 to bylo 163,8 milionů, v roce 2021 to bylo 30,4 milionů. Predikce pro rok 2022 byla 19 milionů.

Říha potvrdil, že VTÚ měl dobré ekonomické výsledky, a závazky vůči AČR plnil. Za alarmující označil to, jak nejvyšší vedení VTÚ nekomunikovalo s vedením armády, což ministerstvo podle jeho slov nemohlo v rámci své kontrolní role přejít. Říha řekl, že ředitel Novotný byl dlouhodobě upozorňován na to, že na toto si zástupci armády stěžují, a nejvyšší vedení armády požadovalo nápravu. Petici třetiny zaměstnanců VTÚ označil náměstek Říha za "lidskou podporu", kterou "chápe". Zopakoval, že šlo o manažerské pochybení, které nebylo věcí jednoho měsíce, a petice pohled na problém nemůže ovlivnit. Zjištění jsou podle Řáhy podložená čísly a svědectvími. K poslednímu dotazu pak náměstek Říha uvedl, že situace ve VTÚ jednoznačně je stabilizovaná, a k ohrožení strategických projektů odvoláním ředitele dojít nemůže.

Místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO) položil Filipu Říhovi otázku, u níž předem uvedl, že odpověď neočekává: jestli při odvolání ředitele Novotného hrály roli zpravodajské informace. Náměstek Říha uvedl, že nemá mandát takový dotaz zodpovídat.

Poslanec Ratiborský: nemůže změna na postu obchodního ředitele ovlivnit výběr LÚV?

Poslanec Ratiborský (ANO) uvedl, že se doslechl, že na pozici obchodního ředitele VTÚ se od 1. ledna 2023 vrací Jiří Kašpárek, který dříve zpracovával studii proveditelnosti pro LÚV, kde se na prvním místě umístilo vozidlo Supacat. A zeptal se, zda tato změna nemůže ovlivnit výběr lehkých útočných vozidel.

Náměstek Říha odpověděl, že pozice obchodního ředitele VTÚ není obsazena a je věcí státního podniku: "Pokud by došlo k jejímu obsazení panem Kašpárkem, mohu obecně za státní podnik vždy garantovat to, že k ovlivňování zakázek na území Ministerstva obrany, co se týče stanovování predikcí a žádostí armády nebo sekce vyzbrojování a akvizic k tomu, jak bude v zakázkách postupováno, nemůže dojít pozicí státního podniku nebo jejím personálním obsazením."

Zdroj: 20. schůze Výboru pro obranu

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace