Výchozí situace VOP CZ pro zvládnutí výroby podvozků CV90? Obrovská kumulovaná ztráta, odchod zaměstnanců a nedostatek vojenských zakázek

Výchozí situace VOP CZ pro zvládnutí výroby podvozků CV90? Obrovská kumulovaná ztráta, odchod zaměstnanců a nedostatek vojenských zakázek
Autor fotografie: foto: BAE Systems|Popisek: CV90
06 / 01 / 2023, 11:00

Státní podnik VOP CZ má sehrát klíčovou roli ve sledované zakázce pásových BVP, která chce Česká republika koupit od Švédského království. Jde o ty CV90 Mk IV od společnosti BAE Systems Hägglunds, 210 kusů v sedmi variantách za cenu cca 52 miliard korun vč. dph. V této souvislosti je VOP CZ vystaven dlouhodobě kritice a obavám, že nemá dostatečnou kapacitu ani zkušenosti, aby se takového projektu úspěšně zhostil. Kromě toho, že je dlouhodobě ve ztrátě každoročně v řádech vyšších desítek milionů korun, se v převážné míře zabývá výrobou pro civilní sektor, a mezi roky 2020 a 2021 také výrazně snížil počet zaměstnanců v dělnické kategorii.

Cena 52 miliard korun za švédská BVP platí podle Ministerstva obrany do června 2023 a smlouvu chce proto ministerstvo uzavřít do konce května. VOP CZ má podle dosud zveřejněných informací vyrábět podvozek a mít na starosti také celkovou integraci, přičemž bojovou věž by vyráběla společnost ExcaliburArmy z holdingu CSG. MO s výrazným zapojením státního podniku, jehož je zakladatelem, počítá od začátku celého zdlouhavého akvizičního procesu, který po tříleté bezvýsledné, resp. zrušené veřejné soutěži aktuálně probíhá formou vyjednávání o mezivládní dohodě (role integrátora však není zakotvena v nově podepsaném memorandu).

Problémy podniku, na které dlouhodobě a opakovaně poukazují nejen někteří poslanci sněmovního Výboru pro obranu, se týkají jednak slabých hospodářských výkonů podniku, jednak míry, s níž se dlouhodobě věnuje produkci pro civilní sektor, což jeho zaměstnancům nepřináší zkušenosti žádoucí pro zvládnutí náročného projektu výroby moderního bojového vozidla pěchoty.

Kumulovaná ztráta 339 milionů Kč

Od roku 2013 má podnik stabilní obrat cca jednu miliardu Kč ročně. Do plusových čísel výsledku hospodaření se VOP dostal pouze v roce 2013 a 2016, jinak je v hluboké ztrátě. Nejhoršího výsledku hospodaření dosáhl podnik v roce 2018, kdy zde hovoříme o ztrátě 148 milionů Kč a v roce 2021 představoval výsledek hospodaření minulých let kumulovanou ztrátu cca 339 mil. Kč. Od roku 2013 klesla hodnota vlastního kapitálu podniku o 811 milionů Kč.

Podle Ekonomického deníku podnik za rok 2022 počítá s tržbami ve výši 1,4 miliardy korun, a má se tak dostat po pěti letech alespoň na nulu, tzn. skončit v roce 2022 bez ztráty. A do budoucna pak hledí s optimismem právě a zejména díky zakázce na pásová BVP, v jejímž rámci má činit podíl českého obranného průmyslu alespoň 40 %, což je přibližně 20 miliard korun - z významné části by mělo jít o tržbu mj. právě pro VOP CZ.

Pokles mzdových nákladů a odchod desítek zaměstnanců

Jenže společnost také v posledních třech letech výrazně snížila mzdové náklady z 294 mil. Kč na 222 mil. Kč, což lze považovat za razantní snahu řešit nepříznivou ekonomickou situaci. Přitom proti roku 2020 je zde pokles počtu zaměstnanců v dělnické kategorii o 53 osob, o více než 12 %, zatímco mzdové náklady klesly o bezmála 25 %. Připomeňme, že šlo o dobu nejen covidové pandemie (která však specificky obranný průmysl zásadně nezasáhla a ve výroční zprávě VOP CZ čteme mj.: "Pozitivním trendem roku 2021 byla zákaznická adaptace na pandemickou situaci a napomohla tak zabránit přímému uzavírání montážních linek."), ale také  probíhajícího tendru na BVP. Tato čísla potvrzují, že je podnik ve velmi špatné kondici, a rozhodně neslibují dobré předpoklady pro zvládnutí výroby 210 podvozků moderní bojové techniky zahraniční provenience.

Celkem měl podnik v roce 2021 633 zaměstnanců proti 697 v roce předchozím. Bez zajímavosti také není hodnocení VOP CZ jako zaměstnavatele, které najdeme na atmoskop.cz. Stabilitu a budoucnost firmy pozitivně hodnotí jen 58 % zaměstnanců, slušné a férové jednání pozitivně hodnotí 56 % zaměstnanců, a s výší příjmu je spokojeno jen 54 % zaměstnanců, kteří podnik hodnotili. Mezi slovním hodnocením zaujme například výrok "minimální osobní odpovědnost a všechno trvá dlouho" od bývalého zaměstnance oddělení kontroly kvality, "vadí mi přístup zakladatele k vlastnímu podniku (tedy Ministerstva obrany, pozn. red.). Chybí dlouhodobá strategie podniku" od současného zaměstnance obchodního oddělení, který ve firmě pracuje přes deset let nebo "absolutní nekomunikace vyššího vedení. Zavádění a rušení novot stojí za..." od současného zaměstnance oddělení výzkumu a vývoje.

Výroba pro civilní sektor zásadně převažují

V současné době je produkce podniku přitom z převážné části zaměřena na civilní sektor (kolové nakladače, vysokozdvižné vozíky, drtiče kamene a mikrovlnné stroje na opravu silničních výtluků a trhlin), a armádní zakázky tvoří menšinovou část objemu výroby a kapacit závodu.

Jestliže podle dohledatelných údajů z registru smluv a Hlídače státu je nejčastějším zadavatelem VOP CZ podle celkové hodnoty smluv Ministerstvo obrany, tržby uvedené ve výročních zprávách podávají jasný obrázek. Jestliže v roce 2019 činily celkem 1193 mil. Kč, opravy, výroba, zboží a prodej materiálu pro AČR z toho tvořilo jen 139 mil. Kč, tedy 12 %. V roce  2020 činily tržby celkem 740 mil. Kč, zakázky pro AČR z toho jen 113 mil. Kč, tedy 15 %, a v roce 2021 činily tržby 1042 mil. Kč, z toho zakázky pro AČR 232 mil. Kč, tedy 22 %, zatímco v civilní výrobě podnik dosáhl tržeb ve výši 736 mil. Kč.

Zakázka na výrobu podvozků CV90 Mk IV a celkovou integraci vozidel v hodnotě min. několika miliard korun předpokládá přenos technologie výroby a zásadní rozšíření stávající kapacity, ale předpokládá také kvalitu zaměstnanců, jejich zkušenosti, dobrou motivaci. Podnik nedávno opustilo pět desítek dělníků a mzdové náklady poklesly, stávající zaměstnanci, kteří v převážné míře pracují na civilní produkci, nejsou v výší odměn spokojeni. Bude muset dojít ke zcela zásadní změně, a to velice rychle, má-li podnik mít šanci nejvýznamnější zbrojní zakázku za posledních třicet let zvládnout. Garantem této změny přitom má být v roce 2019 odvolaný neúspěšný ředitel Špok, reinstalovaný bez výběrového řízení v létě 2022.

Jeho návrat zdůvodnilo ministerstvo potřebou podnik kvůli očekávaným strategickým zakázkám stabilizovat a jeho znalostí VOP CZ. Špok působil v čele podniku v letech 2014-2019 a nese odpovědnost za ztrátové hospodaření podniku v té době. Exministr Metnar ho odvolal z funkce v roce 2019, na jeho místo jmenoval Radovana Putnu, a odůvodnil to těmito slovy: „Nejsem spokojen s fungováním managementu podniku a jeho interní a externí komunikací. Věřím, že díky této změně posílí pozice podniku v rámci českého obranného průmyslu a podnik zvládne náročné úkoly, které před ním stojí.“

Zdroj: Výroční zprávy VOP CZ, Registr smluv, Hlídač státu, atmoskop.cz

Tagy článku