Výroba vozidel ASCOD 2 už běží, ze Španělska se postupně přesune do Británie

Výroba vozidel ASCOD 2 už běží, ze Španělska se postupně přesune do Británie
Popisek: AJAX IFV
22 / 03 / 2019, 16:00

Před několika lety britská vláda v rámci programu SpecialistVehicle (SV) vybrala pro svou armádu pásová obrněné vozidla Ajax postavená na platformě ASCOD 2. První vozidla se nyní kompletují v moderním výrobním závodě korporace General Dynamics European Land Systems u španělské Sevilly, v další fázi pak bude montáž probíhat ve Walesu.

Nová vozidla rodiny Ajax od minulého roku vznikají v jednom z výrobních podniků společnostiSanta BárbaraSistemas, která má sídlo v Madridu a patří pod křídla General Dynamics European Land Systems (GDELS) – evropské větve amerického gigantu General Dynamics. Tato tradiční španělská zbrojovka vyvíjí a vyrábí obrněná vozidla, obojživelná a speciální vozidla, ale také různé zbraňové systémy, munici a řízené střely. Patří také k hlavním dodavatelům techniky a servisních služeb pro španělské ozbrojené síly, v jejích továrnách se vyrábějí a opravují například bojová vozidla typové řady Pizarro nebo tanky Leopard 2E.

Tanky, obrněná vozidla na kolech i pásech a dlouhá historie

ARES

Počátky společnosti Santa BárbaraSistemas lze vystopovat až do 16. století. Například dělovka v jihošpanělském městě Sevilla vznikla už v roce 1540 a její historické budovy jsou dnes součástí unikátní městské architektury v blízkosti centra. Vlastní společnost Santa BárbaraSistemas zřídilo španělské ministerstvo obrany v roce 1960 a zahrnula tehdejší hlavní státní zbrojovky sídlící v Seville, Oviedu a Trubii. V roce 2001 se španělský stát v rámci racionalizace a konsolidace domácího strojírenského průmyslu rozhodl firmu zprivatizovat, a ta se stala součástí GDELS.Santa BárbaraSistemas v současnosti disponuje dvěma hlavními výrobními závody, a to v Seville a Trubii.

Mezi hlavní vozidla a techniku, které za poslední desítky let v Santa BárbaraSistemas vznikaly nebo byly vyvinuty, lze zahrnout například pásová vozidla Pizarro a Ajax na platformě ASCOD a ASCOD 2, dále kolová vozidla BMR, VEC, RG-31 nebo tanky AMX-30E či Leopard 2E. Jak již bylo řečeno, jedním z hlavních programů výrobního portfolia firmy je dnes produkce úvodní série vozidel rodiny Ajax pro britskou armádu. V moderních výrobních prostorách u Sevilly se kompletují vozidla do celků, korby a podvozky se pro ně svařují a montují v Trubii. To vše na základě zakázky na 589 vozidel za 3,5 miliardy liber z roku 2014.

ATLAS

Tehdy v rámci výběrového řízení a po rozsáhlých zkouškách britského ministerstva obrany vyšlo z porovnání vítězně vozidlo ASCOD 2, na jehož základě vznikla sériová podoba rodiny vozidel označovaných souhrnně jako Ajax,které takporazilo konkurenční typ CV-90 od zbrojovky BAE Systems. Není bez zajímavosti, že se nejnovější generace vozidel ASCOD 2 a CV-90 utkají i v nadcházejícím výběrovém řízení Ministerstva obrany ČR.

Přenos výroby i technického zabezpečení a servisu

Dodavatelem vozidel Ajax pro britskou armádu je General Dynamics UK (GD UK), což je pobočka GDELS v Británii, přičemž právě GDELS je vlastníkem všech práv týkajících se technologických i konstrukčních řešení uplatněných v projektu Ajax, jenž vychází z vozidla ASCOD 2. Výroba a dodávky nových vozidel jsou rozděleny do dvou fází. Během první vznikne sto vozidel Ajax v závodě u Sevilly, zbytek vozidel se bude během druhé fáze kompletovat v nové továrně v jižním Walesu za podpory GDELS prostřednictvím GD UK. Nepůjde však jen o přenesení montáže vozidel, továrna ve Walesu bude mít do budoucna na starosti i technickou podporu, servisní služby pro vozidla a bude také mít na starosti modernizační projekty a další technický vývoj. Británie tak bude zcela soběstačná při provozování vozidel Ajax během celého jejich životního cyklu. Je to také důkaz faktu, že GDELS je schopná bez potíží převézt výrobní a opravárenské kapacity kamkoliv podle požadavků jakékoliv armády, která ASCOD 2 zavede do výzbroje, a to včetně know-how a výrobní dokumentace.

Podobný postup GDELS deklaruje i v případě úspěchu ve výběrovém řízení na nová pásová vozidla pro českou armádu. Plánuje se, že kompletace vozidel by probíhala v českých podnicích, a to v nejvyšší možné míře, ze zahraničí by byly dodávány jen komponenty, pro které nejsou v ČR výrobní kapacity nebo výrobci na potřebné technologické úrovni.Ostatně tento přistup GDELS zvolila i v případě vozidel Pandur II CZ 8x8 pro českou armádu. Ty byly z velké části vyrobeny a také vyvinuty v České republice a jejich další výroba i servisní a technické služby jsou zajišťovány českými podniky. Velmi důležitá je také skutečnost, že GDELS deklaruje možnost čerpat zkušenosti i technická řešení z britského programu Ajax pro případné zavádění vozidel ASCOD 2 do výzbroje české armády v případě, že by tento typ byl vybrán v rámci nadcházejícího výběrového řízení.

Velkou výhodou by mohlo být, že program Ajax zahrnuje 6 verzí a 9 variant vozidel – Ajax, Ares, Athena, Argus, Atlas, Apollo ve variantách – průzkumné/bojové vozidlo pěchoty, vozidlo řízení palby, přehledové, pozorovací, obrněný transportér, vozidlo velení a řízení, ženijní/průzkumné, vyprošťovací a opravárenské. Modularita konstrukce i otevřená architektura vybavení a elektronických systémů však umožňují rychlý vývoj i dalších verzí a speciální provedení, jako například vozidlo palebné podpory s bojovými věžemi a zbraněmi do ráže 120 mm či minometné atd.

Základem pro řadu vozidel Ajax se stalo nejnovější provedení vozidla ASCOD 2 označované jako ASCOD 42, které představuje jeho nejtěžší provedení, a které bude nabízeno i české armádě. Jak již bylo řečeno, pro britskou armádu GDELS vyvinul celkem devět specializovaných vozidel. Znamená to, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést už vyvinuté účelové modifikace vycházející z britských.Podle současných plánů by česká Ministerstvo obrany chtěloo vítězi tendru rozhodnout na podzim tohoto roku a ve velmi krátké době získat první vozidla. Souběh zavádění nových vozidel pro britskou i českou armádu by tak mohl mít velký přínos pro obě strany.

Tagy článku