Výrobce italských vrtulníků Leonardo: podmínky tendru jsme splnili na 100 %, naše cena je extrémně konkurenceschopná

Výrobce italských vrtulníků Leonardo: podmínky tendru jsme splnili na 100 %, naše cena je extrémně konkurenceschopná
13 / 11 / 2019, 15:15

Ve druhé polovině září se sešel Výbor pro obranu Parlamentu České republiky, aby se zabýval nákupem víceúčelových vrtulníků. Poslanci přitom vznesli několik otázek na ministra Metnara a náměstka Říhu, kteří odpovídali mimo jiné na otázky spojené s údajným nedodáním certifikace či nesplněním požadavků. Oba několikrát popisovali postup tenderu a nabídku, kterou jim italská strana předložila. Redakce Security magazínu se následně obrátila na společnost Leonardo, aby se k informacím, které na Výboru padly, vyjádřila. Za italského výrobce odpovídal jeho viceprezident Corrado Falco. Rozhovor vznikl ještě před oznámením ministra Metnara o tom, že hodlá podepsat nákup amerických vrtulníků.

  • Pan náměstek Říha řekl, že italské helikoptéry, krom jiného, nevyhovují požadavkům, co se týče dodání zbrojních systémů, které specifikace českého tenderu vyžadovaly od samého začátku. Můžete k tomu něco říct?

V roce 2017 společnost předložila návrh jako odpověď na RFI (žádost o informace) vydanou v roce 2015 a revidovanou v roce 2017. Technický návrh zahrnoval všechny požadované systémy a co víc, je 100% v souladu se všemi požadavky, včetně požadavků souvisejících se zbraňovými systémy. Znovu zdůrazňuji: Produkt společnosti Leonardo splňoval všechny požadavky na víceúčelový vrtulník schopný provozu za jakýchkoli povětrnostních podmínek (s jedinečným systémem Full Ice Protection – plná ochrana proti mrazu). Je všestranný a vybavený nejmodernější technologií. Avšak vítáme i jakoukoli žádost o objasnění, týkající se jakékoli jiné, další položky.

  • Náměstek Říha rovněž uvedl, že společnost Leonardo stále nemá certifikaci na zbraňové systémy. Je to pravda?

RFI vyžaduje při dodání certifikovaný zbraňový systém. Návrh společnosti Leonardo zcela jasně stanovil, že vrtulníky budou dodány plně vybavené a certifikované – podle požadavků. A co víc, harmonogram dodávek je lepší, než je požadováno a cena je extrémně konkurenceschopná. Tyto dva důležité aspekty by měl příslušný orgán zvážit a komentovat během posuzování návrhu.

  • Poslanci kritizovali nabídku jako velmi neprůhlednou a netransparentní, když byl tender původně vypsán na 12 víceúčelových vrtulníků, ale nakonec chce ministerstvo koupit 8 transportních a 4 bojové vrtulníky. Podle prohlášení bývalé ministryně Karly Šlechtové by v případě, kdy by bylo vypsáno výběrového řízení na 8 + 4 vrtulníky již od začátku, probíhalo výběrové řízení jinak, protože by se objevily jiné nabídky, jiní konkurenti a možná by to celé mělo odlišný výsledek. Můžete to komentovat? Souhlasíte s tím?

Jak již bylo zmíněno, technologie společnosti Leonardo 100%splňují požadavky výběrového řízení a navrhované vrtulníky mohou splnit seznam úkolů, se kterými se umí vypořádat. Požadavky na výběrové řízení jsou jasné (tj. 12 víceúčelových vrtulníků) a všichni konkurenti je musí splňovat. Z tohoto důvodu by neměly být zvěstiv médiích o konkurenčním typu bojového vrtulníku považovány za relevantní pro výběrové řízení.

  • Poslanci ve výboru často vyjádřili negativní názor, že americká strana není schopna zaručit určité procento spolupráce s českým průmyslem. Náměstek Říha bránil americké řešení a řekl, že to nelze říct předem. Nicméně u ostatních nákupů, jako jsou radary nebo IFV je však procentuální podíl českého průmyslu přesně stanoven Ministerstvem obrany. Byla by společnost Leonardo schopna zaručit přesný podíl nákupu, který byste mohli udělat ve spolupráci s českým průmyslem v případě, že vyhrajete?

Společnost Leonardo má bohaté zkušenosti a know-how v oblasti přenosu technologií založených na průmyslovém partnerství. Společnost Leonardo navíc v této kampani obnovila a posílila řadu průmyslových vztahů a nadále se dostává do kontaktu s novými potenciálními partnery, a to i díky italsko-české obchodní komoře. Odhad společnosti Leonardo, co se týče podílu práce pro místní průmyslová odvětví/partnery, od strojírenských činností a výroby po údržbu, dokončovací středisko a školicí činnosti je konzistentní, jasný a již zavedený v rámci řady memorand o porozumění s českým průmyslem.

Tagy článku