Významné české zbrojní firmy dodržují vládní nařízení nouzového stavu a nadále vyrábějí

Významné české zbrojní firmy dodržují vládní nařízení nouzového stavu a nadále vyrábějí
20 / 03 / 2020, 11:00

Nejvýznamnější podniky speciální výroby holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) přijaly hygienická a bezpečnostní opatření v souvislosti s pandemií nového druhu koronaviru v souladu s vládním vyhlášením nouzového stavu a přizpůsobily výrobu mimořádné situaci. Šternberská společnost EXCALIBUR ARMY i kopřivnický podnik TATRA DEFENCE VEHICLE i nadále vyrábějí a pracují na nasmlouvaných zakázkách a projektech.

Ve šternberské společnosti EXCALIBUR ARMY vedení vyhlásilo nová interní pravidla pro běh výroby a práci a pohyb zaměstnanců. Opatření mají zamezit jakémukoliv šíření nákazy a chránit zdraví zaměstnanců. Je tedy například zamezeno shlukování zaměstnanců, pracovníci, u kterých není nyní nezbytná přítomnost v sídle firmy, pracují z domova, klade se důraz na komunikaci vedenou elektronicky či telefonicky, aby se omezil osobní styk. Společnost i nadále plní výrobní program a nasmlouvané služby a pracuje na svých projektech. V současné době například dále rozvíjí v nedávné době dokončený projekt dekontaminačního vozidla TMVA DECON-17 EX na podvozku Tatra Force pro zahraničního zákazníka. Určité omezení představuje uzavření konkrétních obcí na Olomoucku, ze kterých dojíždějí někteří zaměstnanci společnosti a v současnosti se nemohou do zaměstnání dostat. Vedení společnosti také v souvislosti s pandemií přesouvá termín celozávodní dovolené, čímž chce napomoci vládním preventivním opatřením.

I v kopřivnické společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) pokračuje výroba. Podnik však v souladu s vládními nařízeními a podle pokynů hygieniků zavedl opatření, která mají eliminovat riziko nákazy mezi zaměstnanci. Opatření jsou jak hygienického, tak personálního charakteru. Plnění zakázek, servisních služeb i plynulý běh vývojových projektů přímo ve firmě zajišťuje jen nejnutnější počet zaměstnanců, další pracují z domova, komunikace a běžná agenda je vyřizována elektronicky či telefonicky. V současné době TDV zajišťuje především výrobu speciálních verzí vozidel Pandur II CZ pro českou armádu a servisuje pandury z její výzbroje, pracuje na zakázce vozidel Pandur II pro Indonésii a nadále pokračují vývojové práce na projektu vozidel TITUS pro AČR.

V tuto chvíli oba podniky pokračují v plnění zakázek, dlouhodobě však bude mít pandemie koronaviru vliv na jejich obchodní činnost. Pandemie má ale silný dopad subdodavatele, ale bude se týkat například i marketingově-obchodních aktivit do budoucna. Někteří subdodavatelé budou mít nejspíše potíže plnit řádně a včas své závazky vůči společnostem holdingu CSG, což může ohrozit plnění jejich zakázek. „Je pravděpodobné, že budou zrušeny či odloženy významné oborové výstavy a veletrhy. Není možné plnohodnotně komunikovat se zákazníky. Platí, že elektronické prostředky nemůžou úplně nahradit reálnou prezentaci výrobků a osobní jednání. V kontextu diskuse o omezování vyzbrojovacích projektů Armády ČR je důležité zohlednit, jaká bude situace českého obranného průmyslu. Je efektivnější, aby stát podpořil domácí podniky pokračováním vyzbrojovacích projektů, které se jich týkají, než aby jim musel případně poskytovat finanční podporu. Na tuto debatu je ale ještě čas,“ řekl Tomáš Mohapl, generální ředitel TDV.

O společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE

Společnost TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) se specializuje na vývoj, výrobu, generální opravy a modernizace převážně obrněných a speciálních vozidel pro domácí i zahraniční zákazníky. Do jejího portfolia patří např. výroba, údržba a opravy vozidel Pandur II, a to díky smlouvě o strategickém partnerství mezi TDV a nadnárodním koncernem General Dynamics European Land Systems (GDELS) z ledna 2015. Na základě ní podnik TDV získal exkluzivní práva na propagaci, prodej, výrobu a údržbu rodiny obrněných vozidel Pandur II pro Českou republiku a další vybrané trhy ve východní Evropě a Asii. V roce 2017 TDV získala zakázku české armády na výrobu dvaceti obrněných kolových transportérů Pandur II CZ ve velitelské a spojovací verzi a také servisní smlouvu na kolové obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty Pandur II CZ v její výzbroji. TDV je hlavním integrátorem projektu obrněných vozidel TITUS pro AČR, na kterém spolupracuje se společností TATRA TRUCKS. TDV se také zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou pancéřových kabin pro vozidla z produkce společnosti TATRA TRUCKS i vývojem a výrobou obrněných vozidel na podvozcích Tatra. Dále se podílí na opravách tanků T-72 v úzké spolupráci se společností EXCALIBUR ARMY a zajišťuje servisní služby pro terénní vozidla na podvozku Land Rover Defender.

O EXCALIBUR ARMY

Společnost EXCALIBUR ARMY patřící do holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, je českým výrobcem a prodejcem těžkých vojenských vozidel, náhradních dílů, zbraní, munice a dalšího vojenského vybavení. Zaměřuje se na vývoj, výrobu moderních vozidel, servis, repase a modernizace včetně zásadních upgradů převážně pozemní vojenské techniky. Firma, jejíž obrat v roce 2018 činil 3,1 miliardy Kč, má zákazníky po celém světě a spolupracuje s renomovanými světovými producenty bezpečnostních technologií, jako je například General Dynamics European Land Systems (GDELS).

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se neustále rozrůstá.

Tagy článku