Zástupci GDELS navštívili česká výzkumná a vysokoškolská pracoviště i podniky a podepsali řadu dohod

Zástupci GDELS navštívili česká výzkumná a vysokoškolská pracoviště i podniky a podepsali řadu dohod
11 / 06 / 2019, 14:00

Květen letošního roku se nesl ve znamená mezinárodního veletrhu IDET 2019, na kterém se představili všichni kandidáti, kteří se účastní výběrového řízení Ministerstva obrany ČR na nová pásová obrněná vozidla. Nechyběla ani společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS), která poprvé předvedla nejnovější provedení BVP ASCOD 42 a celou řadu mostních vozidel. Představitelé společnosti GDELS však v posledních týdnech také aktivně pracovali na konkrétních projektech a vazbách s českými výzkumnými institucemi a podniky.

Během května zástupci společnosti GDELS konkrétními kroky a jednáními dokazovali, že firma je schopna navazovat vztahy s českými subjekty s příslibem průmyslové spolupráce i přenosu know-how a technologií v souvislosti s probíhajícím tenderem na obrněná pásová vozidla. Tyto snahy vyústily v podepsání několika memorand o porozumění s českými podniky a vědeckými pracovišti, která dávají základ pro definování způsobů spolupráce na výrobě i vývoji vozidel, systémů a komponent, které by mohla česká armáda získat, pokud by uspěl typ ASCOD.

V polovině května zavítali na půdu pražské ČVUT Stephan Thalhammer, vedoucí manažer průmyslového rozvoje GDELS, a Hans-Jörg List, ředitel výzkumného a technologického centra GDELS, aby se setkali s odborníky z fakulty strojní a elektrotechnické. Prohlédli si výzkumná pracoviště a pedagogové obou fakult je seznámili s projekty a výzkumnými programy, kterými se vědečtí pracovníci i studenti na obou fakultách zabývají. Na základě návštěvy a navázaných kontaktů se do budoucna plánuje spolupráce GDELS se strojní fakultou v oblasti optických senzorů a vláken i 3D tisku a s fakultou elektrotechnickou v oblasti robotických systémů a technologií rozšířené reality.

cvut

Ve stejné době Stephan Thalhammer a Hans-Jörg List navštívili i brněnské výzkumné centrum CEITEC, které se zaměřuje na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií. S tímto špičkovým pracovištěm by chtěla společnost GDELS začít spolupráci v oblasti nanomateriálů a velmi lehkých materiálů. Těsně před veletrhem IDET výše jmenovaní zástupci GDELS navštívili i vědecká a výzkumná pracoviště na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Obě strany projevily zájem o spolupráci v oblasti robotiky a rozšířené reality, což bylo během návštěvy stvrzeno podpisem memoranda o porozumění, pod nějž se podepsali Stephan Thalhammer a rektor univerzity profesor Václav Snášel.

Další memoranda o porozumění s vysokými školami byla signována během veletrhu IDET. Ve čtvrtek 30. května nejdříve příslušné dokumenty podepsali Jens Bauer, ředitel pro mezinárodní obchod a služby GDELS, a rektor pražského Českého vysokého učení technického docent Vojtěch Petráček. Poté následoval podpis memoranda o porozumění mezi GDELS a CEITEC, které podepsali Jens Bauer a profesor Radimír Vrba, ředitel CEITECH VUT.

Další memoranda o porozumění společnost GDELS na veletrhu IDET uzavřela s konkrétními českými podniky. Šlo o společnost VR Group, se kterou by GDELS spolupracovala na vývoji a výrobě simulačních systémů pro vozidlo ASCOD. Další dohoda byla podepsána s pardubickou firmou RETIA, která by se v projektu vozidel ASCOD pro AČR podílela na integraci IT struktury a elektronických komponent, jako jsou speciální počítače, interkom, komunikační zařízení, kamerové systémy, anténní systémy, softwarové vybavení a diagnostika. Dále může zajistit integraci IFF do radarů a zbraňových systémů a integraci radarů do AD sítí.

Společnost GDELS nabízí české armáda vozidlo ASCOD 42 vybavené věží od výrobce Elbit Systems. A právě tato izraelská společnost během IDETu podepsala memorandum s českým podnikem Excalibur Army o možné licenční výrobě věží pro bojová vozidla pěchoty v jeho šternberském provozu. Podpisu dokumentu se účastnil i Thomas Kauffmann, viceprezident pro mezinárodní obchod a služby společnosti GDELS. Na IDETu v expozici GDELS se také uskutečnilo setkání více než třiceti českých firem a institucí, které budou zahrnuty do průmyslové spolupráce v případě, že vozidlo typu ASCOD zvítězí v soutěži Ministerstva obrany ČR.

gdels

Na tiskové konferenci konané ve čtvrtek 30. května v rámci veletrhu IDET představitelé GDELS představili nejnovější provedení bojového vozidla pěchoty ASCOD 42 a také řadu ženijních mostních vozidel, které mají potenciál nahradit obdobnou ale zastaralou techniku ve výzbroji AČR. Konference i celá expozice GDELS byla koncipována v souladu s hlavním tématem, kterým byla vojenská mobilita. GDELS tak nepřišla jen s izolovanou nabídkou pásových obrněných vozidel, ale představila celý komplex techniky, který může v současnosti i budoucnosti nabídnout pozemním silám AČR, a to i ve spolupráci s českým průmyslem. Příkladem bylo mostní pontonové vozidlo systému IRB na podvozku Tatra Force, které vzniklo ve spolupráci GDELS a českých společností Excalibur Army a Tatra Trucks.

Na veletrhu IDET představitelé GDELS také připomenuli 10. výročí zavedení kolových obrněnců Pandur II CZ 8x8 do výzbroje české armády. Program českých pandurů nadále pokračuje. Česká společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), která od GDELS pořídila licenci na výrobu pandurů, v současnosti vyvíjí a vyrábí nové pandury pro Armádu ČR ve velitelské a spojovací verzi. Před konáním veletrhu IDET proto kopřivnický podnik TDV navštívila další delegace společnosti GDELS. Tvořili ji Martin Reischer, výkonný ředitel GDELS-Steyr, projektový manažer Michael Seitl a Stephan Thalhammer. Výkonný ředitel TDV Tomáš Mohapl představil manažerům GDELS průběh výroby nových pandurů a během prezentace je seznámil s detaily programu speciálních verzí vozidel Pandur II pro AČR i s plány firmy do budoucna.

 

Tagy článku