Zbytečné miliardové zhodnocení T-72M4 CZ. AČR dostane dalších až 30 Leopardů 2A4

Zbytečné miliardové zhodnocení T-72M4 CZ. AČR dostane dalších až 30 Leopardů 2A4
Autor fotografie: Ministerstvo obrany, Public domain|Popisek: Leopardy 2A4 AČR
22 / 02 / 2024, 13:00

V polovině prosince 2023 náčelník generálního štábu generál Řehka poslancům Výboru pro obranu řekl, že bych chtěl v armádě, kdyby to bylo možné, více Leopardů 2A4. Uplynuly dva měsíce a Německo svůj loňský dar zdvojnásobí. A dalších 15 Leopardů si Česká republika bude moci koupit.

Jednání o dalším daru Německa, které tím v rámci tzv. kruhové výměny kompenzuje sobě dostupnými prostředky těžkou techniku, již poskytly spojenecké země bránící se Ukrajině, podle Ministerstva obrany probíhají a týkají se opět 14 hlavních bojových tanků Leopard 2A4 a jednoho vyprošťovacího tanku Büffel 3 na stejné platformě. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) o tom včera informovala vládu. Kromě toho se otevřela možnost stejný počet tanků koupit. V součtu by to znamenalo i s vozidly dodanými v loňském roce 42 hlavních bojových tanků Leopard 2A4 a 3 vyprošťovací tanky. K tomu probíhají jednání o pořízení až 77 tanků Leopard 2A8 v šesti modifikacích.

„Po dokončení dodávek nových tanků Leopard 2A8 bude mít Armáda ČR dostatek tanků obou verzí nejenom pro aktivní zálohu a výcvik, ale i jako mobilizační zásoby,“ uvádí Ministerstvo obrany ve své tiskové zprávě. K tomu dodejme, že již na zmíněné prosincové schůzi Výboru pro obranu zazněla slova o možném vytvoření další tankové roty (aktuálně jich má 73. tankový prapor 7. mechanizované brigády 3+1), a to v případě využití opce na 16 tanků Leopard 2A8 (základní počet, o němž MO vyjednává, je 61). Tuto rotu by AČR zařazovala do brigádního úkolového uskupení formovaného na základě tzv. střední brigády, tedy 4. BRN využívající dnes prakticky výhradně vozidla na kolovém podvozku.

Leopardy 2A4 73. tankového praporu

Nejen generál Řehka v uplynulých měsících opakovaně zdůrazňoval přínos Leopardů 2, byť ve starší variantě 2A4, pro Armádu České republiky. Poslancům výboru pro obranu řekl: „(zařazení Leopardů 2A4) velmi vítám, a naopak i třeba do válečné armády, do záloh, apod., kdybych těch Leopardů 2A4 měl v armádě více, budeme za to jenom rádi“. AČR se tankům aktuálně věnuje na sociálních sítích: „Proč leopard? Protože je kompatibilní se standardy NATO. Využívá stejnou munici jako naši spojenci, na bojišti můžeme sdílet zásoby. Navíc je to nejrozšířenější tank v Alianci, používá ho 15 zemí. Můžeme tedy sdílet i náhradní díly. Leopardy mají všichni naši sousedé.“

Kromě otázky počtu rot a celkového počtu tanků se nabízí také řada dalších. Nejen na stránkách Security magazínu jsme se dlouhodobě kriticky vyjadřovali k projektu „technického zhodnocení“ stávajících tanků T-72M4 CZ, které provádí s určitým zpožděním státní podnik VOP CZ. O cestě akvizice moderních tanků namísto „modernizace“ T-72 mluvil dnešní místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO) již v polovině roku 2020. Všechny tyto tanky (v počtu 30) mají být vráceny do aktivní služby do roku 2026 a armáda s nimi počítá do roku 2030, kdy by se měly stát součástí mobilizační rezervy. V roce 2026 již bude ve službě 28 Leopardů 2A4. Souvisí s tím téma při různých příležitostech diskutované: nelze poskytnout tyto starší tanky, ať již Leopard 2A4, nebo T-72M4 CZ Ukrajině, a je projekt „technického zhodnocení“ ekonomicky racionální, zejména v dnešní nové situaci?

T-72M4 CZ

Leopardy 2A4, které německá vláda zakoupí (zakoupila) a daruje (darovala) České republice, pocházejí podle všeho minimálně z části ze Švýcarska; a je tedy z mezinárodně politických důvodů a stanovených podmínek nemožné tyto zbraně předat Ukrajině, cokoli si o tom lze obecně myslet. Zároveň lze rozhodně souhlasit s vyjádřením představitelů armády, že tyto tanky již svými současnými schopnostmi AČR významně posilují a umožní jí v budoucnu hladší přechod na modernější variantu 2A8 – a po své vlastní modernizaci, ideálně na standard 2A8, budou i samy nasaditelné.

Poněkud jiný problém se týká tanků T-72M4 CZ. V první řadě je faktem, že dnes nejsou v technickém stavu, který by umožňoval jejich nasazení. Tzv. technické zhodnocení bylo z úsporných důvodů, aby byla zachována původní cena zakázky cca 1 miliardy korun, ochuzeno o modernizaci pohonné jednotky. To představuje v případě intenzívního nasazení techniky v polních podmínkách ostrého konfliktu vážná rizika. Současně podle sdělení VOP CZ došlo ke zpoždění dodávek zaměřovačů od italské společnosti Leonardo. Otázka, do jaké míry bude v případě zařazení až 42 tanků Leopard 2A4 do výzbroje AČR žádoucí udržovat ve výzbroji (v záloze) také tanky T-72M4 CZ, se ale zřejmě bude vracet. A spolu s tím otázka, zda miliardová zakázka na jejich renovaci splnila jakýkoli jiný účel než vylepšení bilance státního podniku VOP CZ.

Zdroj: Ministerstvo obrany

Tagy článku