Zbytečný mediální povyk kvůli zakázkám: Ministerstvo obrany v nich musí chránit utajované skutečnosti, prověrky dodavatelů ale žádat nemusí

Zbytečný mediální povyk kvůli zakázkám: Ministerstvo obrany v nich musí chránit utajované skutečnosti, prověrky dodavatelů ale žádat nemusí
09 / 06 / 2018, 14:30

Některá média v poslední době uměle živí informace o tom, že dodavatelé pro českou armádu musí mít nutně bezpečnostní prověrku.

V posledních měsících vybraná média včetně některých státních představitelů šíří nepravdivé a zavádějící informace o tom, v jakém případě je třeba pro plnění veřejných zakázek s utajovanými skutečnostmi potřebná bezpečnostní prověrka na straně českého dodavatele. Médii tak v nedávné době proběhly ,,zaručené" zprávy, že například Tatra nemůže dodávat nákladní vozy Armádě ČR, protože nemá bezpečnostní prověrku. Jaká je však realita?

psali jsme: Z modernizace českých houfnic Dana nakonec sejde. Ministerstvo obrany zrušilo miliardovou zakázku

Zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách prověrku dodavatele u zakázek s utajovanými skutečnostmi vůbec nepožaduje a pouze ukládá veřejnému zadavateli, aby v rámci takových projektů zajistil ochranu utajovaných informací způsobem, který si sám zvolí. Zadavatel zakázky tak podle zákona o veřejných zakázkách požadovat bezpečnostní prověrku nemusí, ale ,,pouze" může, což platí pro finálního dodavatele, tak pro jeho subdodavatele.

Podívejme se na § 192 zmíněného zákona, který hovoří jasně.

§ 192

Bezpečnost utajovaných informací

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které dochází k

a) přístupu k utajované informaci, nebo

b) požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti,
může zadavatel stanovit v zadávací dokumentaci opatření, která jsou podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace nezbytná k ochraně těchto informací. Stanovená opatření k zajištění ochrany utajovaných informací musí splňovat rovněž subdodavatelé, pokud je to nezbytné k ochraně těchto informací.

Podobně to platí i v případě, kdy zákon zmiňuje "doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací". Ani v tomto případě zákon neříká, že musí být bezpečnostní prověrka, ale že ji zadavatel může chtít. Toto tvrzení má oporu v § 194 zmíněného zákona.

§ 194

Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti

V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které dochází k

a) přístupu k utajované informaci, nebo

b) požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti,
může zadavatel vedle požadavků uvedených v § 77 požadovat i doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace. Splnění této podmínky nelze prokázat prostřednictvím jiné osoby.

Někteří představitelé na ministerstvu obrany tak mylně informují veřejnost, že dodavatel musí mít prověrku, pokud se jedná o stav, kdy se dodavatel seznamuje s utajovanou skutečností, nebo může být součástí zakázky "přístup k utajované skutečnosti". Paragraf 192 zákona o veřejných zakázkách je však v tomto bodě srozumitelný i pro laika. Selským rozumem tedy jde o to, aby v rámci konkrétního projektu byly chráněny utajované informace. Klíčové je, aby se s nimi seznamovaly jen ty osoby, pro které je jejich znalost pro plnění projekty nezbytná a které k tomu mají prověření na příslušný stupeň. To řeší již zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností. Výše uvedené paragrafy zákona o veřejných zakázkách v zásadě tento speciální zákon doplňují. Zajímavostí v této souvislosti je, že zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách může vyloučit účastníka zadávacího řízení bez ohledu na to, zda prověrku má či nemá, pokud „nebyl na základě jakýchkoliv důkazních prostředků včetně utajovaných informací shledán natolik spolehlivým, aby bylo možné vyloučit rizika pro bezpečnost České republiky“.

psali jsme: Bezpečnostní rada probere pochybnosti kolem armádních zakázek

Protože se nerozlišuje skutečná potřeba bezpečnostní prověrky od ryzího formalismu, dostává se řada českých firem do problémů, které jsou velmi těžko řešitelné .Některé případy až příliš ukazují na to, že se dá uvedený krajní výklad zneužít pro konkurenční boj a vyřazení určitého dodavatele z hospodářské soutěže.

Formální trvání ministerstva obrany na prověrkách u dodavatelů může v krajním případě vést až k soudním sporům o soutěžní diskriminaci, kde by ministerský výklad vzhledem ke skutečnému znění zákona zřejmě neobstál. Akviziční systém ministerstva obrany, už tak na hranici schopností realizovat tolik potřebné modernizační zakázky, dostává kvůli hře s bezpečnostními prověrkami další ránu.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte ví

Tagy článku