Zdrcující kritika na hlavu ředitele VTÚ Kašpárka: ještě jsem se nesetkal s tak katastrofální personální politikou a absolutní manažerskou nekompetencí

Zdrcující kritika na hlavu ředitele VTÚ Kašpárka: ještě jsem se nesetkal s tak katastrofální personální politikou a absolutní manažerskou nekompetencí
Autor fotografie: Vojenský technický ústav, s.p. (vtusp.cz)|Popisek: Sídlo VTÚLaPVO
04 / 04 / 2023, 10:15

Další významná personální změna ve vedení státního podniku VTÚ. Odcházející obchodní a marketingový ředitel VTÚ Petr Kovář zaslal svým spolupracovníkům e-mail, v němž vysvětluje důvody své rezignace. Píše, že jiné řešení než dát funkci k dispozici, mu neumožnila situace, do níž se podnik dostal pod vedením nového ředitele Jiřího Kašpárka. "Za svou více než pětadvacetiletou praxi v oboru obchodu a projektového řízení jsem se nesetkal s tak katastrofální personální politikou a absolutní manažerskou nekompetencí," píše Kovář. Jeho odchod přichází měsíc po odvolání ředitele Hudečka z čela VTÚVM, a necelých pět měsíců po náhlém odvolání předchozího ředitele VTÚ Petra Novotného.

"Na řadu mých upozornění, že jeho kroky, které zatím ve funkci učinil jsou více než problematické z pohledu etiky, zákonů této země a v důsledku nevratně poškozují státní podnik i klíčové přezbrojovací projekty Armády České republiky, Ing. Jiří Kašpárek nijak nereagoval, naopak aniž by vzal moje argumenty v sebemenší potaz v těchto krocích pokračuje," píše odcházející obchodní a marketingový ředitel Kovář ve svém e-mailu, a přidává konkrétní důvody své rezignace.

Na prvním místě zmiňuje ztrátu důvěry v profesionální, odborné a kompetentní vedení státního podniku ze strany ředitele Kašpárka a dodržování základních společenských morálních principů a nekomunikaci s podřízenými, tedy velmi podobná pochybení, která vyčítalo Ministerstvo obrany v listopadu odvolanému Petru Novotnému.

Kovář dále Kašpárkovi vyčítá odvolávání zkušených manažerů ve vedoucích pozicích s přímým dopadem na realizaci strategických projektů, ale i dopadem na bezpečnost podniku a následně i ČR - tím má na mysli odvolání bezpečnostního ředitele VTÚ Oty Šorna z konce března.

Mezi strategickými projekty, které VTÚ řeší, patří na prvním místě zavádění izraelských radar MADR, akvizice systémů PVO Spyder, nebo pořízení bezpilotních prostředků Heron 1, rovněž z Izraele. Pominout nelze ani roli VTÚ v zakázce na lehká útočná vozidla, které se má podnik účastnit s projektem SABRE. Současně je ale Jiří Kašpárek jedním autorů studie proveditelnosti, která armádě doporučuje řešení od britské společnosti Supacat zastupované v České republice společností LPP Jiřího Sauera. S ním do svého nástupu na ministerstvo podnikal v rámci jiné společnosti první náměstek ministryně obrany František Šulc, který také zastupoval Ministerstvo obrany jako předkladatele při Kašpárkově pohovoru před výborem pro personální nominace.

Kovář ve svém e-mailu také zmiňuje "nekompetentní a neprofesionální zásahy" do personálního týmu, který Kovář vedl, s tím, že ředitel Kašpárek o takových změnách obchodního a marketingového ředitele neinformoval. Odkazuje také na povyšování zaměstnanců, kteří podle Kašpárka "prokazatelně porušují podnikové normy a zneužívají benefitů státního podniku."

Dne 1. dubna 2023 byl ředitelem odštěpného závodu VTÚVM Slavičín jmenován Ing. Ján Roman, který v managementu odštěpného závodu již v minulosti působil, zní strohá zpráva na webu státního podniku. Souvisí s únorovým odvoláním Stanislava Hudečka z této pozice, což bylo jedno z prvních personálních rozhodnutí nastupujícího Jiřího Kašpárka. Petr Kovář k tomu ve svém e-mailu píše: "Znovu jmenování ředitele odštěpného závodu, který byl již dříve odvolán pro závažná manažerská pochybení."

A Kovářův e-mail pokračuje ve zdrcující kritice nového ředitele: "Neprofesionální chování při obchodních jednáních (...), při kterých svým vystupováním dehonestuje tímto chováním ostatní kolegy ze státního podniku, využívání prostředků státního podniku pro osobní potřebu a zájmy ředitele s.p., nerespektování podnikových norem a metodických nařízení, nezájem o řešení zásadních problémů ve strategických projektech VTÚ." V neposlední řadě také Kovář zmiňuje, že Jiří Kašpárek údajně zdůrazňuje, že požívá "neomezené ochrany" nejužšího vedení Ministerstva obrany, které jej do funkce dosadilo.

Pro deník Právo se ředitel VTÚ Kašpárek k těmto obviněním vyjádřil ve smyslu, že jde o "kombinaci pocitů, zkreslování informací a polopravd." Sám Kovář pak uvedl, že se rozhodl dát funkci k dispozici a "obětovat možnost finančního benefitu za odvolání, aby se třeba někdo začal zajímat o to, že v tom podniku se děje něco špatně."

15. listopadu 2022 byl z funkce ředitele státního podniku VTÚ odvolán Petr Novotný. Ze strany Ministerstva obrany byla tehdy jako důvod uvedena nespokojenost zaměstnanců s vedením podniku, což obratem více než polovina zaměstnanců popřela a za odvolaného ředitele se postavila peticí. Dnes již na ministerstvu nepůsobící náměstek pro řízení sekce majetkové Filip Říha následně začátkem prosince poslancům výboru pro obranu doplnil další důvody Novotného odvolání, které strohá tisková zpráva z listopadu neobsahovala. Mezi nimi zmínil nedostatečnou komunikaci směrem k zaměstnancům, absenci nastavení jednotlivých podmínek platové politiky vůči zaměstnancům, nevyhovující počet projektů vědy a výzkumu, nesprávné nastavení struktury státního podniku a nedostatečnou komunikace vůči zástupcům AČR. Sám Říha od 1. února 2023 působí jako obranný poradce mise ČR při OBSE ve Vídni. Na jeho postu vrchního ředitele sekce majetkové jej k 1. dubnu nahradila Marta Kopecká.

Zdroj: VTÚ, Ministerstvo obrany, e-mail Petra Kováře

Tagy článku