Zpochybnil koncepci armády, posílá ji na Putina. Fandí Palestině. Nyní chce extrémní levičák Boháček do vedení ministerstva po boku Černochové

Zpochybnil koncepci armády, posílá ji na Putina. Fandí Palestině. Nyní chce extrémní levičák Boháček do vedení ministerstva po boku Černochové
Autor fotografie: Ministerstvo obrany, army.cz|Popisek: Ministerstvo obrany
04 / 01 / 2022, 11:15

V rámci obsazování postů politických náměstků na ministerstvech nově ustavené vlády přichází řada také na Ministerstvo obrany. Jednoho kandidáta na tento post nabízí i Pirátská strana. Možným adeptem je Petr Boháček. Vegan, který sám sebe nazývá extrémním levičákem. Podle některých jeho dosavadních výroků lze očekávat, že by se v případě jmenování mohl snadno dostávat do střetů nejen s politikou konzervativní pravicové ministryně Jany Černochové (ODS), ale i s obecným konsenzem armády, politiků a vojenských expertů na budování armády, který se v České republice za dlouhá léta vytvořil. Jde například o otázku tzv. Palestiny, resp. politice vůči státu Izrael, ale nejen. Otazníky se vznášejí také nad jeho loajalitou vůči programu vlády a schopností pochopit a prosazovat přijaté strategické dokumenty týkající se modernizace ozbrojených sil.

Začátkem prosince 2021 byl Veronikou Murzynovou (vedoucí zahraničního odboru) navržen na pozici náměstka na Ministerstvu obrany Petr Boháček. Ve stranickém hlasování Pirátské strany následně vyhrál a jeho nominace a byla předána republikovému výboru strany. Podívejme se tedy na jeho dosavadní veřejná prohlášení, podle nichž lze jeho přístup k zásadním otázkám v kompetenci Ministerstva obranyposoudit. Prezident Zeman, jehož mimochodem Boháček veřejně označil za ruského agenta, měl nedávnoproblém s nominací jiného piráta – Jana Lipavského do funkce ministra zahraničí – a oddaloval kvůli němu jmenování nové vlády. Výrazně více vlevo stojící Boháček, který si mimo jiné přeje „osvobození Palestiny“, by stál proti vládní strategii vztahů s Izraelem.

Na Štědrý den publikoval Boháček na twitteru status, který je jednoznačně v rozporu s mezinárodně-politickou linií Česka, a jistě nebude po chuti ani případné Boháčkové nadřízené – ministryni Janě Černochové, která se za stát Izrael vytrvale bije nejen jako starostka, ale též jako poslankyně. Je naprosto nemyslitelné, aby náměstek ministryně obranyveřejně na sociálních sítích „fandil“ Palestině a poškozoval tak úsilí našeho dlouholetého spojence Izraele, od něhož mimochodem ČR zakoupila protiletadlový raketový systém Spyder a radiolokátory MADR.Obě akvizice byly podepsány, ale práce na nich zdaleka nekončí. Situace, kdy by na Ministerstvu obrany držel významnou pozici někdo, kdo sdílí následující (vše, co si přál k Vánocům, byla „svobodná Palestina“), a jednal s izraelskými partnery o významných zakázkách, by byla z pohledu diplomacie neobhajitelná.

Potřebujeme tanky a letectvo?

Petr Boháček vystudoval obor Politologie a mezinárodní studia na americké St. Norbert College(titul Bc.), na který navázal magisterským titulem z Bezpečnostních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na zmíněné fakultě je rovněž doktorandem. Je také zakladatelem think tanku European Security Journal. Ekonomický stav organizace je nicméně kvůli nezveřejnění výročních zpráv a účetních závěrek netransparentní. Boháčkova profilace se dá vyčíst z Pirátského fóra případně v Evidenci lobbistických kontaktů strany.

Boháček se například v červnu roku 2018 spolu s pirátskými poslanci Ondřejem Polanským, Danou Balcarovou a Mikulášem Peksou sešel s bývalým ředitelem NASA AmesResearch Center Dr. Petem Wordenem. Tématem setkání byla diskuze o komerčním využití vesmíru a jeho budoucím výzkumu a rozvoji. Později se na pirátském fóru vyjadřoval k obranné politice ČR, konkrétně ke zvyšování obranných výdajů v tom duchu, že by se měl vesmír upřednostnit nad ostatními jinak tradičními prvky české armády, tedy tanky a letectvem. To je ovšem naprosto v rozporu nejen se snahou ministryně Jany Černochové, která s těmito pilíři naší armády nadále počítá, ale přímo s dlouhodobou koncepcí rozvoje schopností a budování Armády České republiky. Tedy na koncepcí, na které se ustálil dlouhodobě hledaný konsenzus mezi armádou, politiky a vojenskými experty.

Navíc z vyjádření vyplývá i nepochopitelný rozpor – Boháček připouští potřebu modernizace 7. mechanizované brigády, ale zpochybňuje potřebu nákupu moderních tanků, resp. chce o tom vést debatu. Jde pravděpodobně o nepochopení podstaty modernizace mechanizované brigády, protože jedním z klíčových kroků je právě pořízení tanků nových. A co je zřejmě vůbec nejpozoruhodnější: odmítá snížení obranného rozpočtu (žádané pacifistickým křídlem Pirátů), ale nezdá se, že by podporoval nárůst obranného rozpočtu ke 2 % HDP. To je přitom explicitně přijatý závazek vlády. Boháček by chtěl zvyšovat výdaje jen na „základní funkčnost naší armády“.

Do opozice vůči navýšení výdajů, které by směřovaly mj. do nákupu nových tanků, o kterých chce vést debatu, staví investice do vědy, výzkumu a nových technologií. Ve volebním programu koalice PirSTAN přitom najdeme plán navýšit výdaje v tomto směru na 2 % obranného rozpočtu, tedy asi o miliardu korun. Nejde jistě o zanedbatelnou částku, ale ve srovnání s velkými akvizicemi desítek moderních tanků nebo nadzvukových letounů jde o nepatrný zlomek. Přinejlepším lze tedy říci, že ještě před rokem možný budoucí náměstek ministryně obrany měl jen velmi mlhavou představu o tom, s jakými částkami v jaké oblasti MO pracuje, potřebuje a může pracovat.

V oblasti zahraniční politiky může zarazit také Boháčkovo pondělní vyjádření na twitteru, kde vyzývá ministryni Černochovu, aby poslala naši brigádu rychlého nasazení na Ukrajinu.Boháček tak ještě před rokem zpochybňoval potřebu moderních tanků nebo taktického letectva, ale nyní bezmála vyhlašuje válku Rusku a vyhrožuje mu brigádou na Pandurech. Jedna věc je dát Rusku jasně najevo, že jeho agresívní zahraniční politika a vměšování se do věcí nezávislých zemí má hranice, které nesmí překročit. To lze zajistit koordinovaným postupem spojenců. A úplně jinou věcí jsou mediální provokace, které naznačují mj. fakt, že pan Boháček nemá příliš přesnou představu o kompetencích ministra obrany ČR. Možný náměstek MO by měl vědět, že o vyslání ozbrojených sil do zahraničí, natož brigády, ministr obrany sám o sobě rozhodovat nemůže. Natož na základě twitterového statusu magistra bezpečnostních studií.

Jedno je jisté, pokud nakonec dojde ke jmenování Petra Boháčka náměstkem ministra obrany, bude vedení resortu názorově nekonzistentní, a on jakožto náměstek bude trnem v oku našemu letitému spojenci Izraeli.

Zdroj: TW Petra Boháčka, Pirátské fórum

Tagy článku