210. výročí bitvy u Znojma - doprovodný program 10. a 11. července

210. výročí bitvy u Znojma - doprovodný program 10. a 11. července
01 / 07 / 2019, 16:00

Součástí programu vzpomínkové akce věnované 210. výročí bitvy u Znojma – Znojmo-Znaim 2019 – a doprovodným programem k výstavě Znaim/Znojmo 1809 je jednak "Odpoledne s Napoleonem" - komentované prohlídky výstavy ve středu 10. července, a jednak seminář věnovaný otázkám napoleonského re-enactmentu, oživené historie, a vojenským dějinám roku 1809. Ten proběhne ve Znojemské Besedě ve čtvrtek 11. července 2019 od 10 do 16 hod.

10. července 2019, v den 210. výročí prvního dne bitvy u Znojma, budou návštěvníky výstavy Znaim/Znojmo 1809 provádět od 14 do 17 hodin dva ze tří spoluautorů výstavy Jakub Samek a Jiří Kacetl, a to v přítomnosti císaře Francouzů a krále Itálie Napoleona I., kterého ztvární Mark Schneider z Williamsburgu ve Virginii, důstojníků jeho štábu a vojáků jeho Velké armády.

Mezi hlavní cíle připravovaného programu patří na prvním místě dále přispět k vyvracení zažitého mýtu o bitvě u Znojma, která je v běžném pojetí světových dějin, a i z pohledu mnoha specializovaných historiků, vykládána ve stínu velké bitvy u Wagramu (5.-6. července 1809) jako nepříliš významná. Přitom právě tato bitva s konečnou platností ukončila válku, a teprve u Znojma byla definitivně poražena od Wagramu v dobrém pořádku ustupující rakouská armáda.

Válka roku 1809 byla poslední vítěznou válkou vedenou (nikoli vyhlášenou) císařem Napoleonem a bitva u Znojma byla jeho poslední rozhodující bitvou, v níž zvítězil. Současně byla válkou, v níž mu arcivévoda Karel v čele císařsko-královské rakouské armády uštědřil první výraznou porážku v bitvě u Aspern a Esslingu. Pro arcivévodu samotného ovšem následující vývoj událostí a především vrchol tažení u Znojma znamenal konec vojenské kariéry.

Vojensko-historická sekce Středoevropské napoleonské společnosti (CENS) připravila seminář nazvaný odkazem na náš sborník publikovaný u příležitosti 200. výročí před deseti lety Bitva u Znojma a válka roku 1809. Program je rozdělen do dvou bloků. Dopoledne, od 10 do 12 hodin, se budeme věnovat různým otázkám napoleonského re-enactmentu. Kořenům tohoto hobby, vhodným přístupům a aplikacím dobových zásad při realizaci vojensko-historických programů. Přednášet a diskutovat budou zkušení účastníci a pořadatelé akcí.

V odpoledním bloku, od 14 do 16 hodin, budou naším tématem vojenské dějiny roku 1809. Přednášet budou historici a badatelé a zavítáme do různých dějišť válečných operací páté koaliční války, a také na Pyrenejský poloostrov. Přednášky následně publikujeme v dalším sborníku, spolu s výstupy našeho slavkovského semináře, který proběhl v roce 2015 na Staré poště pozořické při 210. výročí bitvy u Slavkova.

Vstup je volný; seminář proběhne ve spodním sále Znojemské Besedy, které tímto děkujeme za podporu a možnost tento program realizovat.

Program semináře Bitva u Znojma a válka roku 1809:

Dopolední blok (10-12): napoleonský re-enactment

 • Karel Sáček: Počátky vystupování v historických uniformách c.k. armády

(koordinátor projektu Primaplana.cz, člen KVH Nový Jičín, voják Jeho Veličenstva od poloviny 90. let)

 • Mark Schneider: Good principles of Napoleonic Re-enactment

(Napoleon Bonaparte předních akcí od roku 2005, především Austerlitz, Jena, Borodino, Waterloo)

 • David Paget: Recreating the Imperial Headquarters of Napoleon

(„maršál Berthier“ ve štábu Marka Schneidera, aktivní re-enactor po desítky let)

 • Jakub Samek: Francouzská pěchota v napoleonském re-enactmentu

(viceprezident Projektu Austerlitz a CENS, instruktor fr. pěchoty od r. 2003, přeložil do češtiny mj. Předpis o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791)

 • Ondřej Tupý: Císařsko-královská pěchota v napoleonském re-enactmentu

(prezident CENS, člen KVH Nový Jičín, císařsko-královský pěšák od roku 1993, důstojník od roku 2004)

Odpolední blok (14-16): vojenské dějiny roku 1809

 • Daniel Res: Výstavba linií Torres Vedras, Portugalsko 1809

(historik specializující se na britské vojenské dějiny, autor knihy Wellington: Vítěz od Waterloo)

 • Peter Sabanoš: 1809 – Od Rábu k Prešporku

(zakladajúci člen historickej sekcie C.E.N.S. Ťažiskom jeho záujmu v napoleonskej epoche sú najmä história vojenskej medicíny, dejiny Uhorska a cirkevná história)

 • Zdeněk Munzar: Vinzenz Ferrerius Bianchi

(vedoucí Oddělení vojenských knihoven VHÚ Praha, předseda KVH Deutschmeister Infanterie z. s., autor a spoluautor několika monografií)

 • Jiří Šlajsna: Obsazení Chomutova Sasy a Vestfálci 8.-9. července 1809

(historik a archeolog, autor článků o historii Chomutovska a Mostecka; pracuje v Oblastním muzeu v Mostě. Jeho hlavní specializací jsou dějiny regionu se zaměřením na Mostecko, Chomutovsko a Kadaňsko, dějiny vojenství, vojenské, politické a kulturní dějiny Evropy 18. a začátku 19. století)

 • Jiří Kacetl: Císař František, arcivévoda Karel a bitva u Znojma

(historik zabývající se regionálními dějinami jihozápadní Moravy. Pracuje v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, spoluautor výstavy Znaim/Znojmo 1809)

10-15minutové příspěvky bude následovat diskuse. Obsah anglicky přednesených příspěvků v případě potřeby shrneme na úvod diskuse.

Změna programu vyhrazena.


Program Znojmo-Znaim 1809

Středa 10. července 2019

 • 14:00 zahájení programu v prostorách výstavy Znaim/Znojmo 1809, Znojemský hrad, Jihomoravské muzeum ve Znojmě
 • 14:00 – 17:00 komentované prohlídky výstavy – odpoledne s Napoleonem
 • první účastníci v Únanově

Čtvrtek 11. července 2019

 • 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 seminář Bitva u Znojma a válka roku 1809 (pásmo přednášek) ve Znojmě, Znojemská Beseda
 • výstava ve Znojmě

Pátek 12. července 2019

 • výstava ve Znojmě

Sobota 13. července 2019

 • 10:00  otevření tábora veřejnosti, přehlídka
 • 10:30 – 12:00 výcvik a manévry
 • 15:00 – 16:00 odhalení pamětního kříže u hromadného hrobu
 • 16:30 – 17:30 přehlídka k 250. výročí Napoleonova narození, Únanov
 • 20:00  komponovaný večer v táboře u příležitosti 250. výročí Napoleonova narození

Neděle 14. července 2019

 • 10:00 otevření tábora veřejnosti, přehlídka
 • 10:30 – 11:30 příprava na bitvu
 • 11:30 – 12:30 rekonstrukce bitvy u Znojma, Velký kopec, Únanov
 • 12:30  přehlídka a defilé, připomenutí 14. července
 • 15:00 pietní akt v místě lazaretního hřbitova z období napoleonských válek (ul. Boženy Němcové)

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace