213. výročí bitvy u Slavkova - složení "armád" (Austerlitz 2018)

213. výročí bitvy u Slavkova - složení &quote;armád&quote; (Austerlitz 2018)
Autor fotografie: Michaela Wecker|Popisek: Napoleon (Mark Schneider), Austerlitz 2017
08 / 11 / 2018, 17:30

Bitvy tří císařů se účastnilo několik armád, záleží na úhlu pohledu. Vezmeme-li v potaz státní příslušnost, pak samozřejmě armády tři: francouzská, ruská a rakouská. Po taktické stránce přirozeně dvě: francouzská a koaliční. Po stránce organizační tvořily francouzskou armádu čtyři armádní sbory, záložní jezdectvo a záloha, ruská armáda u Slavkova byla složena z císařské gardy pod velením velkoknížete Konstantina, Podolské armády generála Kutuzova a Volyňské armády generála Buxhöwdena tvořící 1., 2., 3. a části 4. a 5. (jezdecké) kolony. A rakouské síly tvořil sbor generála Kienmayera, Kolowratovy jednotky 4. kolony a Liechtensteinovi kyrysníci u 5. kolony. Dohromady na 75 tisíc vojáků na francouzské straně, a na 90 tisíc na straně koaliční, z nich na 16 tisíc Rakušanů. Jak to bude vypadat po 213 letech při rekonstrukci bitvy v rámci akce Austerlitz 2018?

  • Video: Slavkovské slunce je krátkou studií připravenou pro Varšavskou filmovou školu Lukanem Zakrzewskim během vzpomínkové akce Austerlitz 2017. 

Celkem je registrováno 1107 účastníků ze 13 zemí světa: 565 z České republiky, 182 z Polska, 73 ze Slovenska, 60 z Maďarska, 49 z Itálie, 46 z Německa, 41 z Ruska, 36 z Belgie, 28 z Rakouska, 20 z Francie, 5 z Litvy, 1 z Británie a 1 z USA; z nich 577 ze členských jednotek Central European Napoleonic Society; 715 pušek, 16 děl, a teoreticky až 75 koní.

Austerlitz 2018

Psali jsme: Bitva u Slavkova - Projekt Austerlitz oslaví své 20. výročí (1998 – 2018)

Jak jsme už psali, tématem scénáře bude úvodní fáze bitvy tří císařů: boj o ves Telnici na francouzském pravém a koaličním levém křídle. Letos se proti sobě postaví 553 vojáků na francouzské straně, 305 vojáků v rakouských uniformách a 125 v ruských.

Pěchota francouzské armády zformuje tři bataliony (prapory) po 120 puškách. Císařsko-královská rakouská pěchota postaví dva bataliony fyzilírů, a k tomu granátnickou zálohu a jednotku předvoje lehké pěchoty, a ruská pěchota pak řadový batalion a jednotku myslivců. Tři jednotky francouzské kavalerie (gardoví jízdní myslivci, kyrysníci a kopiníci) budou čelit rakouským kyrysníkům, hulánům, husarům a ruským kozákům. Dělostřelectvo bude podle okolností přiděleno pěchotě nebo soustředěno do větších baterií. Které vojensko-historické jednotky na bojišti u Tvarožné pod kopcem Santon 1. prosince 2018 uvidíte?

Psali jsme: Kluby vojenské historie – napoleonský re-enactment (1792-1815)

Austerlitz 2018

Tagy článku