251. Svatý Napoleon – narozeniny francouzského vojevůdce, konzula a císaře

251. Svatý Napoleon – narozeniny francouzského vojevůdce, konzula a císaře
Autor fotografie: Philippoteaux (1844), Grand Palais, Château de Versailles|Popisek: Generál Bonaparte u Rivoli
15 / 08 / 2020, 14:00

Napoleone di Buonaparte, budoucí francouzský vojevůdce, konzul a císař, se narodil 15. srpna 1769 v Ajacciu na Korsice, jakkoli René de Chateaubriand v Pamětech ze záhrobí tvrdí, že to bylo 5. února 1768 a že 15. srpna 1769 se narodil Napoleonův bratr Joseph. Těžko bychom hledali vysvětlení, proč by měl Napoleon trvat celý život na nesprávném datu svého narození a postoupit svévolně pozici prvorozeného svému bratrovi. Datum 15. srpna 1769 dnes již nezpochybňuje nikdo. Více se diskutuje o datu úmrtí, tedy 5. květnu 1821, ale my se budeme u příležitosti nedožitých 251. narozenin Jeho Veličenstva zabývat 15. srpnem, dnem, který byl později ustanoven jako den Svatého Napoleona.

Pět dnů před svými 23. narozeninami, 10. srpna 1792, spatří na vlastní oči své první bojiště: pobité vojáky Švýcarských gard, kteří statečně leč marně bránili královský palác Tuileries před útokem mnohonásobné přesily pařížských národních gardistů, federovaných a sans-culottů.

15. srpen 1794, 25. narozeniny, tráví v důsledku thermidorského převratu a své politické blízkosti s Augustinem Robespierrem ve vyšetřovací vazbě. Zatčen byl v noci z 10. na 11. srpna, 12. srpna píše protestní dopis zástupcům lidu, jimž připomíná své zásluhy (především dobytí Toulonu). Navzdory obecné představě, že je vězněn ve Fort-Carré v Antibes je pravděpodobnější, že vazba má spíše podobu domácího vězení v domě v ulici, která později dostala pojmenování Rue Bonaparte: 20. srpna je propuštěn na svobodu.

15. srpen 1795 tráví v Paříži a očekává služební umístění. O dva dny později dostává rozkaz odjet k Západní armádě, kde od 13. června stojí formálně v čele brigády pěchoty. Zcela nezajímavé místo pro jakoukoli budoucí kariéru mu není po chuti a vymůže si zařazení do topografické kanceláře ministerstva války.

15. srpen 1796, 27. narozeniny, tráví v Brescii, deset dní po velkém vítězství nad rakouským polním maršálem Wurmuserem u Castiglione.

15. srpen 1797 tráví v Miláně. Užívá odpočinku poté, kdy v dubnu ukončil své italské tažení a v Leobenu nedaleko Štýrského Hradce dosáhl příměří a předběžné mírové smlouvy s poraženým Rakouskem.

15. srpna 1798 je v Káhiře. Před necelým měsícem porazil mameluky u Pyramid, za týden založí Egyptský institut a položí základy moderní egyptologie.

15. srpna 1799, v den svých 30. narozenin, je opět v Káhiře. Má za sebou potlačení káhirského povstání i neúspěšné tažení do Sýrie. Na oslavu narozenin pořádá velkou oslavu, ale generála Marmonta pověřuje vyhlédnutím vhodného okamžiku k nalodění a odplutí z Egypta zpět do Francie, de jure k dezerci. Odpluje 23. srpna.

15. srpna 1800 je již v roli prvního konzula republiky a vítěze od Marenga v Paříži.

15. srpna 1801, 32. narozeniny, v Paříži v čele rady konzulů a státní rady.

15. srpen 1802, Kristovy roky. Oslava doživotního konzulátu přijatého ústavou roku X a schváleného plebiscitem. V paláci Tuileries přijímá gratulanty, mezi nimi velvyslance evropských mocností. Na programu je koncert tří set hudebníků, v 15 hodin Te Deum v katedrále Notre Dame a poté rodinná oslava na zámku Malmaison.

15. srpna 1803 je na skok v Paříži, uprostřed soustřeďování armády na pobřeží proti Anglii, válečný stav byl obnoven v květnu, a diplomatických jednání především s Pruskem a Ruskem.

15. srpen 1804, 35. narozeniny, v Ostende a Pont-de-Brique, inspekční cesta u Armády Oceánského pobřeží.

15. srpna 1805, stejně jako o rok dříve, nyní již císař Napoleon I., je v Pont-de-Brique a provádí inspekční cestu po divizích své budoucí Velké armády, kontroluje stav invazního loďstva. Již o deset dní později ale vysílá maršála Murata na tajnou výzvědnou misi do Německa, budoucího dějiště válečných operací.

15. srpen 1806, 37. narozeniny, tráví na zámku v Saint-Cloud. Oslavy narozenin byly zahájeny již předchozího večera divadlem a hrami. V den narozenin přijímá od 10 hodin diplomatické delegace. O dva dny později píše maršálu Berthierovi, že je třeba z Německa stáhnout Velkou armádu, aby dále nepůsobila svou přítomnosti sílící protifrancouzské nálady ve spojeneckých zemích.

15. srpna 1807 slaví vítěz nad Pruskem a Ruskem své 38. narozeniny v Paříži, v 11 hodin Te Deum v katedrále Notre Dame.

15. srpna 1808 je na zámku v Saint-Cloud a přijímá diplomaty, mezi nimi na prvním místě Metternicha. Velmi intenzivně s ním diskutuje otázku rakouského zbrojení. Večer odjíždí do Paříže.

15. srpna 1809 slaví vítěz nad Rakouskem, ve čtvrté válce v řadě, z toho třikrát ve válce vyhlášené Rakouskem Francii, 40. narozeniny v císařském paláci Schönbrunn u Vídně. Dopoledne je na programu velká přehlídka, odpoledne přehlídka císařské gardy, poté galavečeře v 17 hodin. V noci prochází inkognito spolu s Berthierem ulicemi Vídně, prohlíží si iluminace na svou počest a sleduje ohňostroj. Po 22. hodině se vrací do paláce a pracuje.

15. srpna 1810 je v Paříži. Je slavnostně odhalen Vendômský sloup připomínající slavkovské vítězství, inspirovaný Trajánovým sloupem v Římě, ale Napoleon se ceremonie osobně neúčastní. Odpoledne tráví v Ramouillet, večer se vrací do Saint-Cloud.

15. srpen 1811, 42. narozeniny. Za rostoucího napětí s Ruskem se po přijetí gratulací obrací na knížete Kurakina a přede všemi se jej zeptá: "Pokud jde o naši záležitost, jsem připraven: máte potřebnou moc, abyste vyjednával? Pokud ano, schvaluji okamžitý začátek jednání." Nepřipravený velvyslanec lapá po dechu.

15. srpen 1812, ruské tažení. Den po vítězné, nikoli však rozhodující bitvě u Smolenska vsedá na koně Emira a projíždí včerejším bojištěm. Den tráví s kavalerií a do svého tábora se vrací až po 19. hodině.

15. srpen 1813, 44. narozeniny. Napoleon je v Drážďanech, uprostřed příprav na obnovení válečných operací během tzv. pražského příměří. Z Prahy přijíždí pan de Narbonne a veze vyhlášení války. Napoleon odjíždí z Drážďan přes Pirnu do Budyšína.

15. srpna 1814 slaví, poražen u Lipska a po ztraceném francouzském tažení a své první abdikaci, své 45. narozeniny v Porto-Ferrajo na ostrově Elba.

15. srpen 1815. Poražen u Waterloo slaví den Svatého Napoleona na vskutku netradičním místě: na palubě britské řadové lodi HMS Northumberland, která jej veze do vyhnanství na ostrov Svaté Heleny. Před večeří se prochází po palubě. Hraje karty a vyhrává 80 napoleonů.

15. srpna 1816 slaví své 47. narozeniny v Longwoodu na Svaté Heleně. O tři dny později svede jeden z ostrých střetu s guvernérem Lowem: "Neviděl jsem vás na žádném bojišti. Byl jste dobrý leda k placení vrahů." Toho dne se vidí naposledy.

15. srpna 1817 večeří se všemi členy své malé suity.

15. srpen 1820, 51. a poslední narozeniny. Hrabě Montholon napíše: "Ten den byl jako obvykle pro Císaře příležitostí věnovat dárky nám všem i našim dětem."

5. května 1821 v 17.30 Napoleon dýchá rychle a s obtížemi. V 17.40 zapadá slunce. V 17.49 údajně se slovy "France, l'armée, tête d'armée, Joséphine" na rtech umírá.

O dni „Svatého Napoleona“ na blogu Jiřího Kovaříka.

Zdroj: Tulard, Garros. Itinéraire de Napoléon au jour le jour.

Tagy článku