600 let od bitvy u Sudoměře: Žižkovo slavné vítězství proti přesile a ostudná prohra železných pánů

600 let od bitvy u Sudoměře: Žižkovo slavné vítězství proti přesile a ostudná prohra železných pánů
Autor fotografie: Wikipedia|Popisek: bitva u Sudoměře
25 / 03 / 2020, 10:00

25. března 1420 se odehrála na Strakonicku významná bitva u Sudoměře, v níž triumfovalo vojsko slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, které porazilo katolické šlechtice Plzeňského landfrýdu včetně oddílů rytířů (železní pánové) a strakonické johanity. Jednalo se o první větší bitvu husitských válek a Jan Žižka si právě zde vydobyl velký respekt svých spolubojovníků a jeho aureola dále stoupala.

23. března 1420 putovali husité, mezi nimiž byli hejtmani Břeněk ze Švihova a Jan Žižka z Trocnova, z Plzně do Tábora. Museli se však vyhnout nepřátelským městům či panským hradům, které představovaly hrozbu. Nicméně za Strakonicemi se o skupině dozvěděli johanité a na husitské bojovníky se následně chystal přepad.

25. března 1420 se pak rybníky Škaredý a Markovec staly svědky slavné bitvy u Sudoměře, která byla vlastně prvním větším střetnutím husitských válek. V bojové vřavě se proti sobě postavili husitská vojska vedená nejprve hejtmanem Břeněk ze Švihova, a poté, co přišel v bitvě o život, Janem Žižkou z Trocnova, a druhé straně strakoničtí křižovníci s katolickou šlechtou a železnými pány.

Žižka a jeho skupina čítající asi 400 lidí včetně žen a dětí dorazila 25. března k rybníkům, kde si plánovala odpočinout. Slavný válečník však netušil, že nepřítel, který byli v přesile, je jim už v patách. Žižka a Břeněk měli k dispozici v kritický okamžik 12 vozů a 9 jezdců, panské vojsko čítalo asi 2 000 mužů (některé zdroje hovoří jen o 700).

Nepřítel si byl jistý svou převahou a za soumraku 25. března zahájil útok proti husitským šikům, které si mezitím dopřávaly odpočinek. Jenže se přepočítali. Na bojišti totiž vládly ,,spartánské" podmínky, bylo mlhavo a terén bažinatý, což znesnadňovalo panským vojskům útok. Ztížená orientace, špatná viditelnost velitelů železných pánů tak měla velký vliv na průběh bitvy. Rytíři ,,zatížení" zbrojí byli navíc méně pohybliví. V bitvě nebyla schopná panská vojska pořádně vidět nepřítele, a tak se stávalo, že útočila i na vlastní bojovníky. Této situace Břeněk a poté Žižka dokonale využili ve svůj prospěch.

Poté, co přišel Břeněk na bojišti o život, převzal otěže bitvy Žižka a rozpoutal se bojový hřmot, kdy se husitští pustili do železných pánů svými obvyklými zbraněmi - kosami, cepy či sudlicemi, ale také nadšením a pověstným zápalem. Když na bojiště dosedla noc, mela skončila, a to porážkou panského vojska, jejichž zbytky se daly na spěšný útěk. Plánovaný sebevědomý útok na husitské pozice navíc v přesile tak skončil jasným krachem.

Původní cíl husitské skupiny - dosažení města Tábor - tak mohl být naplněn. Podařilo se potom sjednotit husitské síly z jižních a západních Čech. A právě v bitvě u Sudoměře Žižkova aureola začala stoupat do závratných výšin a vojevůdce si postupně získával obrovský respekt svých spolubojovníků, ale i protivníků.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.