Americký plán uspořádání poválečného Německa měl vrátit poražený stát do ,,doby kamenné". Ponížení se nakonec nekonalo

Americký plán uspořádání poválečného Německa měl vrátit poražený stát do ,,doby kamenné&quote;. Ponížení se nakonec nekonalo
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Berlín v roce 1945
03 / 10 / 2023, 10:00

Morgenthauův plán byl projektem či vizí poválečného uspořádání Německa. Koncepce vznikla v září 1944, tedy ještě v době, kdy probíhaly na frontách líté boje. Z Německa se měl v dikci plánu v podstatě stát agrární stát bez průmyslových kapacit.

Už v roce 1944, tedy v době, kdy probíhaly boje na frontách druhé světové válka, vznikla koncepce poválečného uspořádání Německa, kdy se předpokládalo, že Adolf Hitler v konfliktu prohraje. Do historie vstoupil jako Morgenthauův plán a byl pojmenován podle amerického ministra financí Henrym M. Morgenthauovi Jr. Ten byl znám jako zavilý nepřítel Německa a usiloval o to, aby v budoucnu poražený stát byl potrestán velmi přísně či tvrdě.

Za tímto účelem sepsal v září 1944 memorandum, které by znamenalo v podstatě pro každý stát pohromu, především ekonomickou. Morganthau navrhoval v memorandu především důslednou deindustrializaci, zaplombování dolů, zbavení klíčových průmyslových kapacit Německa, respektive jejich zničení, v jehož důsledku by se poražený stát proměnil v agrární zemi. Německo mělo tvořit několik státních celků - Severoněmecký stát, Jihoněmecký stát a mezinárodní zóna v Porúří.

Likvidace průmyslové základny by však Německu, které bylo skutečně ve válce poraženo, přinesla hlavně hospodářskou pohromu, protože o práci by přišly miliony lidí, a dá se předpokládat, že by vyvolal prudké sociální bouře, velkou vnitřní nestabilitu a permanentní politickou krizi. Plán by také pravděpodobně zredukoval poměrně drasticky německé obyvatelstvo.

O projektu amerického ministra financí se ovšem Němci dozvěděli a použili jej k antiamerické propagandě. Ta měla pozvednout bojovou morálku Němců v bojích s Američany a jejich spojenci. Radikální Morgenthaův plán přijal nejprve za svůj tehdejší prezident Franklin D. Roosevelt. Nicméně ten svou podporu koncepci posléze odepřel, protože se obával, že by mohl ohrozit jeho volební kampaň.

V dubnu 1945 Roosevelt umírá a jeho nástupcem se stal Harry Truman. Nový šéf americké administrativy rovněž se zněním Morganthauova plánu nesouhlasil. Obával se toho, že v Německu vznikne sociální radikalizace, která by nahrála Sovětskému svazu. Truman proto nařídil, aby byl plán uložen ad acta a tudíž se nikdy nestal oficiálním dokumentem americké vlády. Truman potom razil teorii o hospodářsky soběstačném Německu, které mělo spolupracovat s vítěznými mocnostmi.

Nakonec se Německo (jen Západní) dočkalo velkorysé hospodářské pomoci v podobě Marshallova plánu, který byl v podstatě opakem Morgenthauova plánu. Marshallův plán tak pomohl významným způsobem postavit nejen německou ekonomiku na nohy, ale i dalším 16 státům.

Zdroj: We Are The Mighty

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.