Austerlitz 2018 – 213. výročí bitvy u Slavkova – dobojováno

Austerlitz 2018 – 213. výročí bitvy u Slavkova – dobojováno
Autor fotografie: Jaroslav Švanda, Austerlitz.org|Popisek: Pietní akt v kapli Mohyly míru
06 / 12 / 2018, 16:00

Řada vzpomínkových akcí věnovaných letošnímu 213. výročí bitvy u Slavkova vyvrcholila o víkendu 30. listopadu – 2. prosince akcí Austerlitz 2018. Celkem se zúčastnilo přes 1000 re-enactorů, členů klubů vojenské historie, na 70 koní, 16 děl. Ač některá média píší, že „Francouzi prohráli“, jde jen o atraktivní titulkovou zkratku – neprohráli. Ustoupili do předem připravených pozic. Scénář bude příští rok během 214. výročí pokračovat a návštěvníci uvidí, čemu musela „vítězící“ kolona ruského generála Dochturova v odpoledních hodinách 2. prosince 1805 čelit.

Ve středu 28. listopadu se několik desítek vojáků sjelo na dalším ročníku ukázky v obci Kučerov na Vyškovsku. Vyškovem a okolím pochodovala koaliční armáda na přelomu listopadu a prosince 1805 při svém přesunu na budoucí slavkovské bojiště. A právě v těchto místech pak také prováděla svůj složitý manévr převrácení sestavy. Namísto severního obchvatu Napoleonova domnělého postavení podél Olomoucké silnice a jeho odříznutí od Brna se rusko-rakouské velení rozhodlo o zrcadlový manévr a odříznutí Napoleona z jihu od Vídně. Což by pro něj mělo nedozírné důsledky, a podmínky se k tomu jevily před bitvou velmi vhodné: Napoleon se totiž „dopustil chyby“, „bázlivě“ vyčkával a přenechával nepříteli skvělou pozici Prateckých výšin. Druhého prosince ovšem sklapne past.

Psali jsme: Bitva u Slavkova - Projekt Austerlitz oslaví své 20. výročí (1998 – 2018)

V Kučerově, kde letos již proběhly také Napoleonské dny věnované 249. výročí Napoleonova narození, se tedy ve fiktivním střenutí setkaly koaliční předvoj a francouzský průzkum. Po krátké přestřelce bylo dobojováno, přeživší Francouzi ustoupili, a obyvatelé a návštěvníci obce byli pozváni na sobotní rekonstrukci bitvy pod Santon u Tvarožné a na nedělní pietní akt u Mohyly míru nad obcí Prace.

Jaroslav Švanda, Austerlitz.org

V ten den také do hlavního štábu vzpomínkových akcí dorazila neblahá zvěst, že se pro jeho zdravotní indispozici budeme muset letos obejít pod mnoha letech bez Marka Schneidera v roli Napoleona. Nehledali jsme náhradníka, kterých je letos po Evropě mnoho. U Slavkova je Napoleonem od roku 2005 on, protože je nejvěrohodnější. Výjimka z pravidla, kterou jsme učinili v roce 2010, to jen potvrdila.

Ve čtvrtek 29. listopadu pochodovali vojáci ruské, rakouské i francouzské armády Brnem od Tyršova sadu, od pomníku brigádního generála Valhuberta, který jako jediný z Napoleonových generálů zemřel v důsledku zranění, jež u Slavkova utrpěl (nikoli pod Santonem, jak veřejnosti sdělují někteří „odborníci“), kolem Dietrichsteinova paláce se zastavením u pamětní desky generála Kutuzova do sadů  Denisových, kde stojí pomník z roku 1818, jímž byl oslaven konec koaličních válek.

Psali jsme: Bitva u Slavkova (Austerlitz) – 213. výročí a související program (19.-29. listopadu)

A v pátek přijela hlavní síla armád tří císařů, především do Tvarožné, do Pozořic, do Křenovic, Sokolnic, Kobylnic a na další místa slavkovského bojiště, a do Slavkova u Brna. Jako každoročně z mnoha zemí Evropy, a napříč spektrem uniforem: Rusové ve francouzských, Češi nebo Němci v ruských, Italové nebo Poláci v rakouských, a další a další kombinace. Akci zahajují každoročně dva body programu: „Jiříkovické ohně“ na Žuráni pořádané obcí Podolí, jež na místě, z něhož Napoleon velel úvodním fázím bitvy a pod nímž také trávil noc před bitvou, připomínají události s touto nocí spojené. Pro francouzskou armádu legendární a nezapomenutelné chvíle plné optimismu a sebevědomí, jež se ukázalo být zdravým, a pro obyvatele (nejen) obce Jiříkovice zkázu a neštěstí. A slavnostní zahájení akce Austerlitz na Staré poště pozořické, přehlídkou císařské gardy, kterou letos v císařově nepřítomnosti provedl maršál Berthier, major général Velké armády. S účastí, mj., starostů obcí bojiště, francouzského vojenského přidělence, pana pplk. Kopeckého a kadetů z vojenské školy v Saint-Cyr, kteří se účastní vzpomínkových akcí ročník za ročníkem, protože jejich škola (Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr), založená Napoleonem, a připravující především důstojníky pozemního vojska, má k tématu Slavkova mimořádný vztah. Její první absolventi bojovali právě zde.

Jaroslav Švanda, Austerlitz.org

V sobotu se různým způsobem shromáždily všechny pluky, řečeno s generálem Kutuzovem, na bojišti pod Santonem. Následovaly manévry pěchoty a jezdectva, jejichž cílem každoročně je z klubů vojenské historie zformovat ovladatelné taktické jednotky obou zbraní. Správné výchozí formace a správné rozmístění dobře vybraných důstojníků a poddůstojníků jsou, spolu se zkušenostmi, individuální vycvičeností v zacházení se zbraněmi, jezdeckými dovednostmi, trpělivostí a disciplínou základním předpokladem pro úspěch odpolední rekonstrukce bitvy.

Psali jsme: Austerlitz 2018 – bitva u Slavkova (1. a 2. prosince 2018)

Letos jsme se vrátili tématem bitvy, jež každým rokem věnujeme jinému úseku bojiště, do okolí obce Telnice z rána 2. prosince 1805. Nebylo to poprvé, ale poprvé to bylo na velkém poli, kde se bitevní rekonstrukce odehrála poprvé v roce 2005, a kam jsme stabilně v důsledku zvyšujících se počtů vojáků, koní i děl bitvu přesunuli v roce 2015. Tři bataliony, prapory, pěchoty na francouzské straně, sedm děl a tři desítky těžkých i lehkých jezdců se zde postavily spojeným silám ruské a rakouské pěchoty, jezdectva i dělostřelectva. Nástup rakouského předvoje podmaršála Kienmayera ještě Francouzi zachytili, ale početní převaha (jakkoli domnělá, protože ve skutečnosti bylo vojáků ve francouzských a polských uniformách na poli více) kolony generálporučíka Dochturova je přes protiútok Heudeletovy brigády Friantovy divize Davoutova sboru přiměla opustit bojiště. Návštěvníci viděli nejeden z francouzských batalionů rozražené útokem protivníkova jezdectva. Tato část Napoleonovy armády tedy ustoupila „za Zlatý potok“, a boj na tomto úseku fronty ustal. Co se dělo dál, to naznačil komentář v podání Leonida Křížka. A bude to předmětem scénáře pro příští rok.

Jaroslav Švanda, Austerlitz.org

Kromě několika nevyhnutelných škrábanců a jiných zanedbatelných zranění se nikomu během bitvy nic nestalo, a v neděli pak program pokračoval pietním aktem na Mohyle míru u obce Prace, jako každoročně. Po projevu starosty obce Prace Jana Vovesného a hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka, který měl mj. v čele Okresního ředitelství policie Brno-venkov velký podíl na úspěchu 200. výročí bitvy u Slavkova v roce 2005, následovaly katolická a pravoslavná modlitba a položení věnců v kapli památníku jak čestnými hosty, tak účastníky v historických uniformách.

213. výročí bitvy u Slavkova – Austerlitz 2018 – bylo úspěšně skončeno. Podle odhadů rekonstrukci bitvy přihlíželo 11 tisíc návštěvníků, za což vděčíme mj. skvělému počasí. Mrazivému, ale bez deště. Slavkovské slunce letos nevyšlo. Snad se jej dočkáme v příštím roce. Termín akce Austerlitz 2019 je 29. listopad (pátek) – 1. prosinec (neděle). Bude vyvrcholením pestré sezóny oživené napoleonské vojenské historie, která se na jaře a v létě ponese především ve znamení 210. výročí války roku 1809 s velkými vzpomínkovými akcemi zařazenými v projektu „Zapomenuté bitvy“: Sacile v italském Furlánsku na začátku května, Eggmühl v Bavorsku na přelomu května a června, a Znojmo, které je v rámci Projektu Austerlitz připravováno na 10.-14. července.

Jaroslav Švanda, Austerlitz.org

Pořadatelé děkují všem účastníkům, všem, kdo přípravu a průběh akce podpořili, Jihomoravskému kraji, agentuře Czechtourism, obcím Tvarožná a Prace, obci Pozořice. Mezi čestnými hosty byl velvyslanec Francouzské republiky, pan Roland Galharague, náměstek hejtmana JMK Martin Maleček, členové rady JMK Jana Pejchalová a Radoslav Pavlíček, na 50 členů Souvenir Napoléonien, 20 členů Rotary klubu z Toulouse. Akce proběhla pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a ministra obrany ČR.

Tagy článku