Basilejský koncil znamenal převrat v reformaci církve

Basilejský koncil znamenal převrat v reformaci církve
Autor fotografie: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cesk%C3%A9_poselstvo_v_Basileji.jpg|Popisek: České poselstvo v Basileji
14 / 04 / 2018, 10:00

Přesně před 585 lety se skupina vyslaná na Basilejský koncil vrátila s nepořízenou. Debata v Basileji byl však pouze začátek. Bez aktivního zapojení husitských zástupců na koncilu by totiž nikdy nebyl reformační proud v církvi tak silný. Basilejská kompaktáta, která byla výsledkem jednání, se stala zásadním stavebním kamenem pro protestantská hnutí po celé Evropě.

Po bitvě u Domažlic bylo jasné, že husité jsou moc silní na to, aby byli vojensky poraženi. Katolíci tak museli přejít na taktiku mírového vyjednávání. V prosinci roku 1432 byli na Basilejský koncil vysláni husitští zástupci, kteří měli v čele s Prokopem Holým za úkol vyjednat univerzální platnost Čtyř pražských artikulů. V tomto dokumentu husité požadovali povolení přijímání pod obojí, odebrání majetku církvi, svobodný výklad božího slova a zákaz prodeje odpustků a trestání smrtelných hříchů. Každý z husitských zástupců měl proti sobě katolíka, který se mu na základě písma snažil oponovat.

psali jsme: Před 593 lety zemřel autor české defenzivní strategie vozové hradby

Jednání na koncilu nakonec nebylo moc úspěšné. Katolíci by přistoupili pouze na přijímání pod obojí, ale husité by museli uznat svrchovanost katolické církve. Debata se následně přesunula do Prahy. Taktika katolické šlechty a Zikmunda Lucemburského spočívala v tom, že způsobí rozkol přímo uvnitř husitů. Rozhodli se proto, že budou finančně podporovat umírněné a tím je budou oddělovat od radikálů, kteří si za žádnou cenu nepřáli kompromis. Pnutí se stupňovalo, až přerostlo ve válečný konflikt, bitvu u Lipan. Umírněná šlechta léčkou vylákala radikální polní vojsko z hradeb města, a pak na ně zaútočila.

psali jsme: Zikmund Lucemburský: král, kterého se báli husité i Turkové

Z boje jako vítězi tak vyšli umírnění, kteří začali konstruktivně jednat s katolíky. Debata byla úspěšně ukončena vyhlášením Basilejských kompaktát roku 1436, která povolovala svobodu přijímání pod obojí. Jednání probíhala v bratrské atmosféře a její výsledky byly stejně překvapující. Na nějaký čas se České země ocitly v situaci, kdy si každý člověk mohl svobodně vybrat, k jaké církvi se přikloní. Díky tomu tak Zikmundu Lucemburskému nic nebránilo v tom, aby byl konečně zvolen českým králem.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

Tagy článku