Bill Lacey: Ztracený voják z Dunkerku žil jako divoké zvíře. Poslední záchrana přece jen přišla

Bill Lacey: Ztracený voják z Dunkerku žil jako divoké zvíře. Poslední záchrana přece jen přišla
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Evakuace britských vojáků z Dunkerku
07 / 06 / 2023, 10:00

Britský voják Bill Lacey se rozhodl uvolnit místo v lodi jinému kolegovi během hromadné evakuace z přístavu Dunkerk ve Francii. Nakonec však na to sám doplatil.

Na jaře 1940 byly britské, belgické a francouzské jednotky sevřeny německou armádou. Do pohybu se však dala operace Dynamo, hromadná evakuce spojeneckých vojáků z pláží a přístavu Dunkerk ve Francii.

Jedním z evakuovaných vojáků byl i 20letý Bill Lacey, který velkoryse nabídl jinému zraněnému ,,kolegovi" své místo v záchranné lodi. Lacey pak začal vymýšlet, jak se sám dostane do bezpečí. Další člun, který byl poblíž, ho nespasil, protože byl provrtaný kulkami a daleko by neodplul. Mladík se tak rozhodl přežít na vlastní pěst, namířil si to opačným směrem, než byly německé jednotky, a doufal přitom, že narazí na Brity. Jenže neměl štěstí a potřeboval se ,,uklidit", aby nebyl prozrazen a nepadl Němcům do spárů.

Jeho dalším dočasným útočištěm se stal les, kde se zbavil své uniformy, aby nebyl tak nápadný, ukryl svou zbraň a oblékl si oděv, který ukradl nedaleko, aby lépe splynul s místními. Později Lacey vzpomínal, že v lese musel napodobit život divokého zvířete, aby přežil.

Jeho jedinou myšlenkou tak bylo přežít ze dne na den a hledat možné východisko z neutěšené situace. Ta byla komplikována tím, že nehovořil francouzsky a musel si dát také pozor na to, aby jej někdo neudal. Lacey byl čtyři měsíce bezprizorní a musel se živit pouze vodou a zbytky jídla, které našel, nebo ukradl na farmách, a vypadalo to, že jeho šance na záchranu se dramaticky snižují.

Nicméně po čtyřech strastiplných měsících se na mladíka přece jen usmálo štěstí. Na své cestě zcela náhodou spatřil malou rybářskou loďku, která byla ukotvena k molu. V noci se nepozorovaně vkradl na molo, přesvědčil se, že tam nikdo není či jej nikdo nesleduje a nastoupil do lodi přesvědčen, že toto je jeho jediná šance se dostat zpět domů. Lacey se dokázal dostat do bezpečí, když dorazil v loďce na pobřeží blízko Doveru, zesláblý a hladový v ošuntělém oblečení.

Posléze byl však zatčen, protože Britové jeho anabázi neveřili a rozvědka ho podrobila dlouhým výslechům. Pro Laceyho bylo v danou chvíli dobře, že se našly ve francouzském tisku články o uprchnuvším britském vojákovi, který krade jídlo na farmách. V novinách se psalo rovněž o tom, že zmizela rybářská loď z mola, tudíž bylo jasné, o koho jde. Laceyho dobrodružné verzi dané články podpořily a Britové mu nakonec uvěřili.

Tato skutečnost Laceymu otevřela nové možnosti - byl zrekrutován útvarem zvláštních operací, kde našel další uplatnění. Lacey zemřel v požehnaném věku 91 let a jeho dunkerská anabáze nebyla nikdy zapomenuta.


Zdroj: We Are The Mighty

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.