Bitva na Vítkově 2018: Hrrr na ně!

Bitva na Vítkově 2018: Hrrr na ně!
Autor fotografie: praha3.cz|Popisek: Hrrr na ně!
04 / 07 / 2018, 15:00

Na vrchu Vítkov se v sobotu 14. července 2018 od 10:00 do 20:00 uskuteční šestý ročník akce „Hrrr na ně!“ – rekonstrukce bitvy, která se odehrála 14. července 1420 jihovýchodně od tehdejších pražských hradeb, na hřebenu vrchu Vítkova, který dnes nese název Žižkov. Husité v bitvě odrazili útok rakouských a míšeňských křižáků během křížové výpravy proti „kacířským“ Čechům vedené římským císařem Zikmundem Lucemburským. Husitské vítězství přispělo k rozhodnutí neúspěšnou výpravu rozpustit.

Historii bitvy je věnován mj. článek na webu Vojenského historického ústavu: Bitva na Vítkově v roce 1420 nevybočovala z rámce středověkých střetů

Program vzpomínkové akce 598. výročí nabídne rytířská klání, kejklířská vystoupení, šermířské souboje, dětské dobové hry, soutěže, loutkové divadlo, střílení z luku a kuše, stánky s řemesly a dobovou kuchyni.

Vrch Vítkov se opět promění v bojovou bitevní vřavu, kde se utká husitská posádka ukrytá ve srubu s vojskem míšeňských křižáků, které bude donuceno z Vítkova ustoupit. Rekonstrukce bitvy se zúčastní na 100 válečníků včetně dobové bojové techniky. Nebudou chybět pavézy, palisády, chladné i střelné zbraně, rytířské zbroje nebo skvostná panská jízda. Vrcholem bitvy bude husitský protiútok, který završí definitivní porážku křižáckých vojsk.

Kromě velkolepě pojaté bitvy čeká na diváky bohatý doprovodný program. Vrch na Vítkově se promění ve středověký tábor a  návštěvníci budou svědky rytířských klání, kejklířských vystoupení, šermířských soubojů nebo vystoupení potulných minesengrů, kteří přednesou historické písně s doprovodem na autentické hudební nástroje.

Na scéně na bojišti i v táboře zazní dobová hudba skupiny Elthin, která rekonstruuje světské i duchovní písně evropského středověku a rané renesance. V programu se představí Regii Caroli regis - soubor Školy starého tance, který interpretuje dobové tance od francouzské gotiky až po italskou renesanci a usiluje o interpretaci dobové etikety na královském dvoře. Zatančí také skupina Saltatori Reginae Beatrix. Věrné repliky gotických a raně renesančních hudebních nástrojů přivezou a v průběhu dne na ně zahrají členové skupiny Dei Gratia a další a další.

Program

Scéna na bojišti:

 • 10.00 hod. otevření tržiště a dobových táborů, otevření her
 • 10.00 hod. Lorika - šermířské vystoupení
 • 10.45 hod. Thorax - šerm
 • 11.20 hod. Gotika - Katovna
 • 12.00 hod. Ukázky miniaturní dělostřelby
 • 12.20 hod. Elthin - dobová kapela
 • 12.50 hod. Saltatori Reginae Beatrix - tance
 • 13.00 hod. BITVA
 • 14.00 hod. Čaroděj Cave
 • 14.30 hod. GOTIKA - Kejklíři šerm
 • 15.30 hod. Dei gratia - historická muzika
 • 16.30 hod. Ukázky miniaturní dělostřelby
 • 17.00 hod. BITVA
 • 17.40 hod. Regii caroli regis - Dvořané krále Karla
 • 18.00 hod. Divadlo pro děti
 • 18.45 hod. Thorax - šerm
 • 19:15 hod. Kejklíř Lorika
 • 19.30 hod. Regii caroli regis - Dvořané krále Karla
 • 20.00 hod. ukončení programu

Scéna v táboře (podium):

 • 10.20 hod. Elthin - dobová kapela
 • 11.00 hod. Saltatori Reginae Beatrix - tance
 • 12.00 hod. Sokolník - ukázky
 • 12:30 hod. Regii caroli regis - Dvořané krále Karla
 • 13.00 hod. Vopat - Kat
 • 14.00 hod. Dei gratia
 • 14:30 hod. Lorika - Husiti
 • 15.00 hod. Euphoricahist - hudba
 • 16.00 hod. Čaroděj Cave
 • 17.00 hod.Dei gratia - Historická hudba
 • 18.00 hod. Čaroděj Cave
 • 18:30 hod. Saltatori Reginae Beatrix - tance
 • 19.00 hod. Euphoricahist - hudba

Ostatní aktivity:

 • Vojenský tábor
 • Dětská zóna - hry pro děti
 • Lukostřelba, vrh nožem, kladina, středověká střelnice
 • Rumpálový kolotoč
 • Sokolník
 • Vození na husitském voze
 • Řemeslné dílny hrnčíř, přadlena, švec, tesař, kovář - vše je možno vyzkoušet
 • Písařská dílna
 • Rýžování zlata
 • Lazebna s kádí
 • Kat s katovnou
 • Středověká ZOO
 • Královský psář (lovečtí psi)

Vstup zdarma, akci pořádá Městská část Praha 3


Facebooková událost

Tagy článku