Bitva u Brodů: Jedna z největších tankových bitev druhé světové války

Bitva u Brodů: Jedna z největších tankových bitev druhé světové války
Autor fotografie: Bundesarchiv / Wikimedia Commons / CC BY-SA|Popisek: Bitva u Brodů
24 / 05 / 2024, 12:00

Bitva u Brodů, nebo také bitva u Rovna, sice stojí ve stínu bitvy u Kurska, ale to nemění nic na skutečnosti, že se jednalo o jednu z největších tankových střetů druhé světové války.

Pro začátek je nutno podotknout, že operace Barbarossa, tedy útok nacistického Německa na Sovětský svaz, patří mezi nejlépe naplánované akce ve vojenské historii. Zjednodušeně řečeno celá operace vycházela především z Guderianovy taktiky rychlých obrněných svazků, především tanků a transportérů, jež byla s úspěchem vyzkoušena ve Francii. Wehrmacht rychlým postupem obkličoval velké svazky sovětských jednotek, které se následně vzdávaly, ačkoliv byly celkově početně silnější než Němci. Hitler byl přesvědčen, že Rusové jsou podlidé a německý voják naprosto převyšuje toho sovětského. 

 

Tanková převaha Rudé armády 

 

Paradoxem je, že při plánování operace zřejmě nacistický vůdce dostával podhodnocené údaje o počtech sovětských vojsk ve všech směrech. Rudá armáda byla od počátku konfliktu sice kvantitativně silnější, ale byla hůře vycvičená, organizovaná a zcela zásadní roli hrálo to, že jí chyběly vysílačky. Němci měli tato zařízení na všech tancích i úrovních jednotek. Komunikace a přehled na bojišti byly jedněmi z rozhodujících faktorů počátečních úspěchů Wehrmachtu na bojišti. Výsledkem byly mimo jiné tři miliony sovětských zajatců. 

Panzerkampfwagen III

 

Panzerkampfwagen III a sovětské tanky T-34 a KV-1

 

Velkým překvapením pro nacisty byly sovětské legendární tanky T-34, které se často objevovaly v doprovodu těžkých KV-1. Něměcký hlavní tank byl Panzerkampfwagen III. Ten ovšem na ani jeden z těchto strojů nestačil a Němci měli jedinou protizbraň, legendární osmaosmdesátku, protiletadlové dělo, jež začali proti sovětským obrněcům používat. Štěstím Wehrmachtu bylo, že Rudá armáda neměla moderních tanků dostatečné množství, protože zničit T-34 nebo KV-1 byl pro Němce v té době opravdu velký problém. Vše vyřešily až Panthery a Tigery, které ale přišly na řadu výrazně později. Panthery dokonce byly nasazeny až v roce 1943 v bitvě u Kurska

KV-1

Možná největší střetnutí tanků v historii 

 

Po nacistickém přepadu Sovětského svazu 22. 6. 1941, kdy hitlerovská vojska rychle postupovala do vnitrozemí, se odehrála bitva u Brodů, která měla hned na začátku invaze odrazit rychlý nacistický nápor. Sověti potřebovali urychleně nacistickou ,,mašinu" zastavit, jinak se mohl boj, který je v Rusku nazýván Velkou vlasteneckou válkou, velmi zkomplikovat. A přece se tak stalo. Bitva, která trvala týden, se odehrávala v trojúhelníku měst Dubno-Luck-Brody, kde Rudá armáda zahájila protiofenzivu s cílem odrazit postupující německé skupiny. Generál Michail Kirponos zahájil protiofenzivu, kdy šest mechanizovaných sborů mělo zabránit německé 1. tankové armádě, aby dosáhla Kyjeva.

Samotnou bitvu však poznamenaly logistické a organizační potíže Sovětů, s nimiž se museli potýkat. Mechanizované sbory postupovaly nekoordinovaně, za což mohli především političtí komisaři, kteří hnali ,,hlava nehlava" tanky do boje. Některé tanky neměly palivo k provedení útoku nebo byly poruchové. Při útoku na Dubno jim také chyběla podpora pěchoty. To vše provázelo ke Kirponosově hrůze důležitou bitvu, kterou potřebovali Sověti vyhrát.

V ovzduší nalomené morálky a marastu okolnosti nevyhnutelně vedly k neodvratitelné a těžké porážce Sovětů. I když měli Sověti formálně materiální převahu nad nacistickými, dařilo se částečně německé jednotky oslabit a nekoordinovaně vrhali  tanky do bitev, na výsledku střetu to nic nezměnilo. Do 29. června tak postupující německé jednotky zničily ty sovětské.

Sověti přišli v bitvě o 2 648 tanků z celkového počtu 5 000, Němci pak zhruba o 1 000, avak u Wehrmachtu neznáme přesné číslo. Zdecimovaným Sovětům nezbylo nic jiného, než ústup na východ a německá válečná mašinérie, byť částečně oslabená, mohla postupovat dále na Lvov a Kyjev. Na bitvu u Brodů, která nakonec pro Sověty skončila velkým nezdarem, pak navázala slavná bitva u Kurska v červenci 1943, která naopak skončila opačným výsledkem a znamenala jednu z rozhodujících bitev ve druhé světové válce v neprospěch nacistického Německa.

 

Tagy článku