Bitva u Kressenbrunnu: Jak český král Přemysl Otakar II. rozprášil vojska uherského krále Bély IV. a ušetřil přitom Bratislavu

Bitva u Kressenbrunnu: Jak český král Přemysl Otakar II. rozprášil vojska uherského krále Bély IV. a ušetřil přitom Bratislavu
Autor fotografie: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Kressenbrunn_Thur%C3%B3czy.JPG|Popisek: bitva u Kressenbrunnu
12 / 07 / 2019, 16:30

12. července 1260 proběhla slavná bitva u Kressenbrunu, kde vojska českého krále Přemysla Otakara II. porazila na hlavu bojové šiky uherského krále Bély IV.

,,Král železný a zlatý" Přemysl Otakar II. se kromě mnoha dalších záslužných činů proslavil oslnivým vítězstvím v bitvě u Kressenbrunnu, jejíž výročí si dnes připomínáme.

Tato bitva byla vyvrcholením územních sporů českého krále s jeho uherským protějškem Bélou IV., kdy si oba panovníci činili nárok na Štýrsko situované na jihovýchodě Rakouska. Přemysl Otakar II. si dělal nárok na toto území z titilu své manželky Markéty Babenberské, s níž se český král oženil v roce 1252, a jež byla zároveň štýrskou vévodkyní. Béla IV. si naopak činil nárok na Štýrsko na základě mírové smlouvy z roku 1254, již uzavřel s Přemyslem, a která byla důsledkem uherského vpádu do Rakouska a na Moravu. Bylo tak jasné, že územní spor musí doslova rozseknout meč.

Koncem června 1260 obě vojska dorazila ke Kressenbrunnu, rakouské obci ležící na vrchu na pravém břehu řeky Moravy. V jeden moment se shromáždilo jak české, tak uherské vojsko každé na jiném břehu Moravy. Zde vznikla poněkud kuriózní a hlavně patová situace, protože žádné vojsko se nechtělo přebrodit, čímž by nepříteli poskytlo v boji velkou výhodu.

Hra nervů pokračovala až do 11. července, kdy Přemysl nabídl Bélovi, že ustoupí od řeky a bude dodržovat až do 13. července příměří, aby se mohl uherský král se svým vojskem přebrodit na druhý břeh Moravy. A zde se historické prameny v popisu událostí liší. Podle jednoho z nich bylo Přemyslovo vojsko napadeno kumánskou jízdou, kteří však byli odraženi.

Druhý pramen pak hovoří o tom, že Přemysl použil lsti a zaútočil na brodící se vojsko, které mělo velmi ztíženou obranu. Na každý pád se prameny shodují v tom, že Přemyslova vojska dosáhla skvělého vítězství a rozdrtila Bélova vojska,kterou hnalo zpět za řeku Moravu. Přemyslovo vojsko pronásledovalo nepřítele a zastavilo se až před Bratislavou, kterou však ušetřilo plenění. Béla pak nabídl Přemyslovi uzavření míru, které český král přijal.

Prameny sice uvádějí, že na straně českého krále bojovala 100 000 mužů a Béla měl k dispozici asi 140 000 mužů, ale jsou to zřejmě nadsazená čísla. Kroniky každopádně hovoří o tom, že se jednalo o jednu z největších středověkých bitev. Jejím výsledkem bylo získání Štýrska, které si český král nárokoval, a na nějaký čas se také na Moravě nebojovalo

 

Tagy článku