Bitva u Skagerraku – souboj titánů a císařova lekce pyšné Royal Navy

Bitva u Skagerraku – souboj titánů a císařova lekce pyšné Royal Navy
Autor fotografie: By B. Hopkins - This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs divisionunder the digital ID ggbain.16927.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1417400|Popisek: Císařský bitevní křižník SMS von der Tann
27 / 02 / 2021, 21:00

31. května 1916 se císařské německé námořnictvo pokusilo nalákat část britského námořnictva do pasti a zničit ho s cílem vyrovnat nepoměr mezi oběma flotilami. Skagerrak nebo jinak Jutsko bylo teprve 3. námořní bitvou v historii, kdy se postavily ocelové bitevní lodě proti ocelovým bitevním lodím. Byla to ironicky také poslední námořní bitva v historii, kterou vedly převážně bitevní lodě.

Po bitvě u Dogger Bank v lednu 1915 se německé námořnictvo rozhodlo nestřetnout se s početnějším britským námořnictvem ve velké bitvě a využívalo ponorky. V květnu 1916, kdy většina britské Velké flotily kotvila daleko u Scapa Flow, u severního pobřeží Skotska, však velitel německé flotily viceadmirál Reinhard Scheer věřil, že nastal správný čas na obnovení nájezdů na britské pobřeží. Scheer si byl jistý, že jeho komunikace je bezpečně kódována, a proto nařídil 19 ponorkám, aby se podpořily nájezd na pobřežní město Sunderland v Severním moři, přičemž pomocí vzducholodí chtěl sledovat pohyb britské flotily ve Scapa Flow.

Špatné počasí však brzdilo vzducholodi a Scheer nájezd odvolal a místo toho nařídil své flotile tvořené 24 bitevními loděmi, 5 bitevními křižníky, 11 lehkými křižníky a 63 torpédoborci vydat se na sever, do Skagerraku, vodní cesty mezi Norskem a severním Dánskem, kde mohli Němci zaútočit na spojenecké námořní zájmy, a se štěstím prorazit díru v britské blokádě.

Scheer ale nevěděl, že německé kódy Britové prolomili a 30. května vyrazila ze Scapa Flow britská flotila 28 bitevních lodí, devíti bitevních křižníků, 34 lehkých křižníků a 80 torpédoborců, směřující na pozice u Skagerraku.

31. května se dvakrát střetlo celkem 250 lodí se 100 000 muži na palubách, když se obě flotily pokoušely nalákat jedna druhou do pasti. První kolo se vydařilo Němcům, kdy šly ke dnu dvě britské bitevní křižníky, elegantní Splendid cats Indefatigable a Queen Mary. Ve druhém kole britské námořnictvo téměř odřízlo německou císařskou flotilu od základny. Německé flotile se podařilo v noci vyklouznout z velké části díky sérii vysoce kvalifikovaných koordinovaných manévrů. Královské námořnictvo ztratilo celkem 14 lodí, včetně 3 bitevních křižníků a 3 obrněných křižníků. Císařské námořnictvo ztratilo celkem 11 lodí, většinou torpédové čluny, i když Němci ztratili také 1 bitevní křižník SMS Lutzow a 4 lehké křižníky. Po lidské stránce ztratili Britové dvakrát tolik námořníků než Němci, celkem 6784.

Takticky zvítězili u Skagerraku Němci, strategicky to však bylo britské vítězství, protože německá flotila byla stále uzavřena v Severním moři ve svém domovském přístavu. Bitva byla lekcí pro obě strany.

Němci měli lepší komunikaci než Britové, spoléhali se spíše na bezdrátové připojení než na signály pomocí vlajek, což umožnilo německé flotile lépe manévrovat jako jedna jednotka. Německé AP granáty byly mnohem kvalitnější než jejich britské protějšky, které často německým pancířem ani nepronikly. Britská děla dosahovala vyšší rychlostí palby a Němci měli naopak lepší optiku a tedy viděli své protivníky dříve.

4. července 1916 Scheer oznámil německému vrchnímu velení, že další akce flotily nepřicházejí v úvahu a že podmořská válka je nejlepší nadějí Německa na vítězství na moři ve válce s mocnou Royal Navy. Britové zase pochopili, že konec vlády nad oceány se pomalu blíží...

Zdroj: defensionem.com, history.com

Tagy článku