Bitva u Sluys: Decimace francouzského loďstva, Anglie si připsala významné vítězství

Bitva u Sluys: Decimace francouzského loďstva, Anglie si připsala významné vítězství
Autor fotografie: Jean Froissart, Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Bitva u Sluys
28 / 02 / 2022, 18:00

24. června 1340 došlo k důležité bitvě, v níž se střetla anglická a francouzská loďstva. Francouzi v bitvě u Sluys utrpěli drtivou porážku a Anglie se už nemusela bát možné francouzské invaze.

Bitva se odehrála na začátku vleklého konfliktu mezi oběma zeměmi, který vešel do dějin jako Stoletá válka (1337-1453), jejíž příčinou byly územní spory zejména ve Flandrech a jihozápadní Francii.

Poté, co v roce 1338 pořádala Francie nájezdy na anglická přístavní města, jako například Southampton či Portsmouth, a v roce 1339 na Folkestone. Harwich či Hastings, bylo jasné, že nevyhnutelně dojde k bitvě mezi oběma zeměmi, která na hned začátku Stoleté války se ukázala být jedna z klíčových. V únoru 1340 byl navíc korunován Eduard III. francouzským králem, což byla další roznětka k nadcházející bitvě.

Bitva u Sluys byla jednou z mnoha bitev, která svým rozsahem a ,,brutálností" předčila ostatní. 24. června 1340 proti sobě stanulo anglické loďstvo vedené králem Eduardem III. a francouzské, které veleli admirálové Hughem Quiéret a Nicholas Béhuchat. Anglické loďstvo mělo nad francouzským převahu v počtu lodí (400 ku 250) a mělo výhodnější pozici, které také beze zbytku využito.

Obě loďstva se skládala z kog, obchodních či válečných středověkých lodí, jenže ty anglické byly vyšší a na jejich palubách se nacházelo více mužů, kteří byli navíc ozbrojeni dlouhými luky, kterými útočili na Francouze. Kromě toho zasypávali Francouze, kteří se bránili méně účinnými samostříly, těžkými kameny. Postupně si tím Angličané budovali výhodné pozice pro zničení francouzských lodí, jejichž bojovníci se nezmohli na vážný odpor.

Bitva byla velmi krvavá, když většina francouzského loďstva byla Angličany zničena a Francouzi, kteří přežili, byli pobiti na pevnině. Angličané nešetřili prakticky nikoho. Velitelé Quiéret a Béhuchat byli zajati a následně zabiti. Francouzské ztráty činily téměř 20 000 mužů, zatímco Angličané přišli o pár tisíc bojovníků. Zbytek francouzských lodích, které nebyly zničeny, byly Angličany zajaty,

Výsledkem bitvy tak bylo drtivé anglické vítězství, zvýšení prestiže krále Eduarda III. a především zabránění hrozící francouzské invaze do Anglie, na kterou již Francouzi neměli sílu. Stoletá válka však pokračovala trvala dál, a to až do roku 1453.


Zdroj: britishbattles.com

 

Tagy článku