Bitva u Znojma 1809: vzpomínková akce 209. výročí

Bitva u Znojma 1809: vzpomínková akce 209. výročí
Autor fotografie: Jaroslav Švanda, Austerlitz.org|Popisek: Rakouská pěchota, 1809
29 / 06 / 2018, 14:15

Ve dnech 6.–8. července proběhne v Únanově na historickém bojišti u Znojma (10.–11. července 1809) vzpomínková akce věnovaná 209. výročí této poněkud a neprávem pozapomenuté napoleonské bitvy. Akce se zúčastní na 170 účastníků z České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska, Německa, Belgie a Velké Británie, 10 koní, 2 děla. Cílem akce je jednak důstojná připomínka letošního výročí, a také svého druhu generálka pro velkou vzpomínkovou akci věnovanou 210. výročí v příštím roce, které je připravováno na 10.-14. července 2019, a kterým vyvrcholí série započatá koncem dubna 2019 u italského Sacile, bude pokračovat rakouskou vzpomínkovou akcí u Esslingu v polovině května a u bavorského Eggmühlu začátkem června.

Letos v Únanově budou k vidění granátníci, fyzilíři, mušketýři, voltižéři, kanonýři, jízdní myslivci, huláni a husaři napoleonského období: francouzské, bavorské, bádenské, varšavské, rakouské, britské a ruské armády. Tábor historických jednotek bude na severním okraji obce, nedaleko koupaliště. Sobotní dopolední výcvik, manévry, a odpolední bitevní ukázka od 14:30 do 15:15 proběhnou na vrcholu Velkého kopce. Bitvu bude komentovat Peter Sabanoš, člen historické sekce Středoevropské napoleonské společnosti (CENS), znalec (nejen) napoleonské epochy a zkušený komentátor ukázek mj. při příležiti výročí napoleonského obléhání Bratislavy (jež bylo rovněž součástí tažení roku 1809). Přednášky na téma spojené s tažením roku 1809 návazně v prostorách obecního úřadu (kapacita cca 50 míst k sezení). Existuje velká míra pravděpodobnosti, že se na akci přijde podívat plukovník John Gill, autor skvělé série 1809: Thunder on the Danube (1809: Hrom na Dunaji), který bude na návštěvě bojiště, v doprovodu historika znojemského muzea Jiřího Kacetla. Mezi dalšími pozvanými jsou pan Robert Ouvrard (zástupce Souvenir Napoléonien pro Rakousko) nebo vojenský přidělenec Francie, pan podplukovník Daniel Kopecky.

Obec Únanov se nachází na severním úseku historického bojiště, v místech, kde francouzská armáda ohrožovala ústupovou linii armády rakouské, čímž přispěla k rozhodnutí rakouského arcivévody Karla složit zbraně a přistoupit na tvrdé podmínky příměří. Celý program bude přístupný veřejnosti bezplatně. Projekt Austerlitz, Středoevropská napoleonská společnost a Austerlitz z.s tímto přímo navazuje na úspěšné akce let 2004, 2008 a zejména 200. výročí v roce 2009.

Program akce Znojmo-Znaim 2018

Pátek 6. července 2018

  • budování tábora u Únanova

Sobota 7. července 2018

  • 10:00… otevření tábora veřejnosti, přehlídka
  • 10:15 – 12:00… výcvik a manévry na Velkém kopci
  • 14:30 – 15:15… bitevní ukázka inspirovaná prvním dnem znojemské bitvy, Velký kopec
  • 16:00 – 17:00… pásmo přednášek na téma tažení roku 1809, obecní úřad

Neděle 8. července 2018

  • 10:00… otevření tábora veřejnosti, přehlídka
  • 10:15 – 12:00… výstava výzbroje a výstroje v prostorách tábora, představení jednotek veřejnosti
  • 12:00… závěrečná přehlídka, konec programu

Akce je pořádána s podporou Jihomoravského kraje a obce Únanov.

Znojmo-Znaim 2018

Psali jsme: Projekt Austerlitz v roce 2018

Počátkem roku 1809 Rakousko, na něž těžce dopadly podmínky Prešpurského míru z roku 1805 po porážce v bitvě u Slavkova, spatřilo příležitost ke změně své situace v tom, že jádro francouzské armády bojovalo od roku 1808 ve na Pyrenejském poloostrově. S finanční podporou Velké Británie připravilo ofenzivní plán, který se opíral o předpoklad všeobecné německé nespokojenosti s Francouzi nově uspořádanou Evropou. Rakouské velení počítalo s tím, že se menší jihoněmecké státy přidají na jeho stranu. Podobně jako v roce 1805 však tento předpoklad nevyšel. Napoleon se vrátil ze Španělska a s novou armádou, stojící zejména na druhosledových jednotkách a v níž významné kontingenty tvořily jednotky států Rýnského spolku, rakouské sbory vytlačil z Bavorska a po měsíčním tažení opět po čtyřech letech obsadil Vídeň. Následovala bitva u Aspern-Esslingu, kde arcivévoda Karel uštědřil císaři Francouzů první porážku v jeho oslnivé kariéře. Nebyla to však porážka rozhodující a o šest týdnů později se na stejném bitevním poli utkaly obě armády znovu. V bitvě u Wagramu již Napoleon zvítězil a donutil Rakušany ustoupit. Francouzské sbory je pronásledovaly a v okolí Znojma, kudy arcivévoda Karel ustupoval směrem na Jihlavu, došlo k poslední bitvě tažení, jež byla přerušena příměřím, na které rakouský velitel musel pro bezvýchodnou situaci své armády přistoupit. Mírová smlouva byla podepsána až 14. října v Schönbrunnu a představovala pro Rakousko další těžkou politickou a ekonomickou ránu. Stalo se na čtyři roky z donucení spojencem Francie, což bylo v roce 1810 stvrzeno sňatkem císaře Napoleona a dcery císaře Františka, Marie Louisy.

Snad proto, že se bitvy u Znojma neúčastnil Napoleon osobně od začátku, snad proto, že rozhodující podíl na vítězství měl později v souvislosti se „zradou“ z roku 1814 zatracovaný Auguste de  Marmont, světová historie tuto bitvu poněkud pomíjí. Na nové prapory francouzských pluků vz. 1812 ani 1815 se Znojmo nevešlo, byly tam vyšity Essling (což je poněkud pikantní, Napoleon tím odmítal uznat svou porážku a bitvu označil za své vítězství) a Wagram. Přitom u Znojma nezpochybnitelně šlo o rozhodující bitvu tažení i války. Všem patrně známější bitva u Wagramu sice skončila Napoleonovým vítězstvím a rakouským ústupem, ale rakouská armáda si zachovala plnou bojeschopnost.

Pro ilustraci zmiňme, že se situaci po bitvě u Wagramu, ani průběhu bitvy u Znojma nevěnuje ani jinak skvělý West Point Atlas: mapy k napoleonským válkám najdete pod tímto odkazem.

Krásné mapy znojemské bitvy poskytuje Rothenburgův atlas, vypůjčili jsme si je z blogu Jiřího Kovaříka, Napoleon a knihy:

Znojmo 1809

Bitva u Znojma současně představuje jakýsi předěl v Napoleonově osobním přístupu k vedení války. Po bitvě u Wagramu na několik dní „zmizel z éteru“. Své sbory vyslal nepřítele pronásledovat ve dvou možných směrech ústupu, do Čech přes Znojmo a Jihlavu a na Brno přes Mikulov. Na obrovském prostoru byla koordinace pohybů Velké armády nesmírně obtížná, a o rychlém úspěchu rozhodla spíše náhoda a nešikovnost rakouského velení spolu s předvídavostí a rozhodností generála Marmonta, který správně přečetl ukvapenou změnu směru rakouského sboru generála Rosenberga ustupujícího zprvu s cílem Francouze zmást na Mikulov, a vpadl arcivévodovi Karlovi u Znojma do pravého boku, přičemž se jeho jednotky rozvinuly postupně od Dyje až k Únanovu. Druhého dne zrána přibyl na bojiště od jihu sbor maršála Massény, a od Laa Napoleon osobně se svou gardou, a s odstupem sbory Oudinotův a od Mikulova Davoutův, které již do bitvy nezasáhly, ale svou přítomností v prostoru vytvářely, v důsledku nevýhodné pozice, v níž se arcivévoda Karel nechal překvapit, zdrcující francouzskou převahu.

Znojmo 1809

Psali jsme: Napoleonovo vojenské vzdělání

Napoleon tímto tažením zřejmě završil svůj přerod z generála přes císaře-vojevůdce v císaře-politika. Jeho manévry a kombinace byly v nastávajících letech mechaničtější, přímočařejší než tomu bývalo dříve, zvykl si podceňovat protivníka, což je slovy klasika největší chyba, jíž se může vojevůdce dopouštět, a podceňovat a nedoceňovat také své podřízené, jimž ubýval prostor pro osobní iniciativu.

Odkazy:


O týden později proběhne u Dobšic a Suchohrdel akce v podání spolku zvaného Acaballado. Mimořádně nešťastné kořeny a souvislosti tohoto počinu jsou popsány v tomto článku, na němž není po letech třeba vůbec nic měnit, protože se věc nikam nevyvinula: Nešťastná bitva u Znojma.

Je třeba ji brát, jak stojí a leží, a hledat v ní to lepší a pozitivní. Čímž například je, že díky rozšířené nabídce si může zájemce o napoleonské dějiny vybrat z pestřejší nabídky programů. A to bez ohledu na to, co si o úrovni jednoho nebo druhého myslí někdo další.

Tagy článku