Bonaparte na Maltě 2018

Bonaparte na Maltě 2018
20 / 01 / 2018, 17:30

V červnu roku 1798 se na Maltě vylodily jednotky Bonapartovy Orientální armády směřující do Egypta. Jejich cílem bylo ostrov a především přístav Vallettu obsadit, umožnit jeho využití pro zásobování armády v Egyptě, a současně zkomplikovat pozici britského královského námořnictva, jež bylo jedinou relevantní silou, která mohla celý smělý záměr zhatit.

Flotila opustila Toulon na jižním pobřeží Francie 19. května 1798 a na jejích palubách bylo na třicet tisíc vojáků, jimž velel Napoleon Bonaparte; který s sebou vezl řadu důstojníků již proslulých nebo zanedlouho proslulých a dodnes známých jmen. Mezi nimi generála Desaixe, hrdinu od Marenga, kde svým příchodem na poslední chvíli obrátil Bonapartovu porážku ve vítězství. Zmiňujeme ho zde proto, že se jej týká zajímavost všedního života tehdejší doby, která donedávna vzbuzovala otázky mezi dnešními vojáky tohoto období z vojensko-historických spolků: bylo již v Bonapartově či Napoleonově době rozšířené kouření doutníků?

Desaix se plavil na fregatě La Courageuse, Statečná, byl tam spolu s Donzelotem (mj. účastníkem tragického útoku 1. sboru u Waterloo), Rappem (Napoleonovým pobočníkem, který u Slavkova povede útok jezdectva císařské gardy) a dalšími. A Desaix, odpovědný za konvoj převážející jednotky jeho divize, vydal rozkaz, kterým na palubách zakázal v nočních hodinách rozsvěcet světla, kouřit doutníky, a povoloval jen kouření dýmky s víčkem. Bylo-li třeba kouření doutníků výslovně zakázat rozkazem, muselo být rozšířené, a to i mezi mužstvem.

psali jsme: Zpráva o akci Austerlitz 2017

Po této odbočce zpět do války. Flotila připlula před Vallettu v půl šesté ráno dne 9. června. Velmistr řádu Svatého Jana odmítl Bonapartovu žádost, aby konvoj směl v přístavu doplnit zásoby, a trval na neutralitě. Bonaparte nařídil Vallettu okamžitě ostřelovat a o dva dny později vedl generál Baraguey d’Hilliers, pozdější velitel divize pěších dragounů, vylodění několika tisícovek vojáků na vybraných místech ostrova. Francouzští rytíři svůj řád opustili, a zbývající se spolu s místní domobranou nezmohli na účinný odpor. Samotná pevnost kapitulovala poté, kdy Bonaparte slíbil velmistrovi a jeho rytířům statky a penze ve Francii; 19. června pak, po zanechání 4000 mužů jako posádku ostrova, flotila odplula směrem do Egypta. Po porážce francouzského loďstva u Abukíru pak byla Malta po dva roky britskou flotilou blokována, a francouzská posádka na pokraji vyčerpání kapitulovala v září roku 1800. Navzdory ujednání Amienského míru z roku 1802 nebyl ostrov předán zpět do rukou řádu Svatého Jana, a Velká Británie si jej ponechala jako významnou námořní základnu, což byl jeden z hlavních důvodů rychle se horšících vztahů mezi Francií a Británií, jež propukly v třetí koaliční válku vrcholící u Slavkova.

Epizoda obsazení Malty z roku 1798 bude letos v červnu tématem týden trvající vzpomínkové akce, které se zúčastní na 500 vojáků ve francouzských, britských a maltézských uniformách z celé Evropy, a mj. z České republiky, odkud vyrazí asi stovka účastníků, z nichž řada začila podobnou akci v roce 1998, v době 200. výročí, a letošní program tak budou vlastně pokusy o rekonstrukce dva: připomenout dobytí Malty alespoň tak úspěšně jako před dvaceti roky. Účastníci budou od úterý do neděle v uniformách a povedou, jak jen to dnes bude možné a jak to budou umět, dobový vojenský život; přespávat v historických budovách, a svádět boje o různá místa nejen přímo ve Vallettě a jinde na Maltě, ale také v pevnosti na ostrově Gozo. Francouzům bude stát v cestě britská armáda i námořnictvo, a místní rytíři a domobrana, kterou posílí vojáci, kteří jinak oblékají např. rakouské či ruské uniformy nejen u Slavkova.

psali jsme: Napoleon vstoupil do Moskvy aneb začátek konce slavné armády

Vzpomínková akce Maltézské tažení (1798 – 2018) je díky úzkým osobním vazbám, dlouhým společným zkušenostem a časté společné účasti na hlavních akcích v Evropě partnerem Projektu Austerlitz, v jehož rámci jsou pořádány vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova. Spolu s 213. výročím bitvy u Slavkova bude Malta jedním z vrcholů letošní sezóny, či chcete-li, letošního tažení.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

 

Autor: Jakub Samek

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace