Čech, který dobyl Milán. Dnes uplyne 861 let od slavné korunovace Vladislava II.

Čech, který dobyl Milán. Dnes uplyne 861 let od slavné korunovace Vladislava II.
11 / 01 / 2019, 16:30

Dnes si připomínáme 861 let od korunovace Vladislava II. druhým českým králem.

Moravské pole, Lipany, Bílá hora a další ,,neslavné" prohry měly svou předzvěst i v dobách přemyslovských knížat, neboť i Vladislav zemřel ve vyhnanství díky zradě Čechů. Ale pěkně popořádku.

Přemyslovský kníže Vladislav v květnu 1147 vyrazil po boku svého švagra, římskoněmeckého císaře Konráda III. a francouzského krále Ludvíka VII. na křížovou výpravu do Izraele. Výprava nebyla úspěšná , ale český kniže se přesto zapsal do světových dějin tak, že Evropa o něm věděla.

psali jsme: Ten, který si ,,vyšlápl na Slezsko. Před 963 lety zemřel český Achilles, kníže Břetislav I.

V červnu 1156 byl Vladislav II. novým římskoněmeckým císařem Fridrichem Barbarossou požádán o podporu proti vzpurným severoitalským svobodným městům, zejména Milánu, za kterou byl 11. ledna 1158 na říšském sněmu v Řezně korunován českým králem. V české heraldice na dobytí Milana narazíme několikrát, aniž by jsme dnes tušili, že je spojováno s dnešním výročím korunovace Vladislava II. na českého krále, kterou dostal od císaře za odměnu právě za dobytí Milana.

V prvé řadě je to český dvouocasý lev, znak, který císař věnoval Vladislavovi k jeho dosavadní přemyslovské orlici. Je zajímavé, že teprve Vladislavův pravnuk definitivně vyměnil přemyslovskou orlici za většího dravce, českého dvouocaseho lva. Přemysl Otakar II. tento znak pak spojil s českou expanzí do rakouskych zemi až k Jadranu. A od těchto dob je stříbrný lev v červeném poli identifikací zemi Koruny české. Druhým znakem je znak Pardubic s přepůleným koněm, který není připomínkou Kladrubskeho koně, ale připomínkou statečného rytíře, který vjel do bran Milána s takovou urputností, že jeho kůň byl přetnut padající branou v rukou obránců. 

psali jsme: Dnes je výročí bitvy u Lechu - bez ní bychom mluvili maďarsky

Vladislav II byl křižák, dobyl Miláno, a pro Fridricha Barbarossu v dalších letech hájil císařovy zájmy nejen v Itálii, ale také v Uhrách a Polsku. V roce 1172 se stárnoucí Vladislav rozhodl vzdát se českého trůnu ve prospěch svého nejstaršího syna Bedřicha. Toto rozhodnutí však nekonzultoval s císařem. Často se můžeme dočíst, že Fridrich Barbarossa Vladislava II. zradil. Pravdou však je, že Barbarosa využil jen zrady ostatních Přemyslovců a části české šlechty, které krále zradila. Z těchto příčin odešel Vladislav II. do exilu na panství své ženy Judity, podle které se jmenuje předchůdce Karlova mostu - Juditin most. Vladislav dožil v Durynsku, kde také v lednu 1174 zemřel.

 

 

Tagy článku