Český král Přemysl Otakar I. - dosazoval císaře a vybojoval Čechům nezávislost i prestiž

Český král Přemysl Otakar I. - dosazoval císaře a vybojoval Čechům nezávislost i prestiž
26 / 09 / 2019, 10:00

Dnes je tomu 807 let, co v Basileji byla 26.9. 1212 podepsána nastupujícím císařem Fridrichem II. Zlatá bula sicilská. V životě Přemysla Otakara I. to byl třetí císař Říše římské, který potvrdil dědičnou královskou korunu tomuto třetímu českému králi. Ač jeho otec Vladislav II. byl druhým českým králem, který měl od slavného císaře též potvrzenou dědičnou královskou korunu, mezi vládou těchto králů panovala dlouhá léta úpadku.

Vládu Přemyslovců v Čechách mužeme rozdělit na vládu vévodů a králů. Šťastnou dobu dědičných přemyslovských králů nastartoval právě až Přemysl Otakar I., který ukončil staletí bratrovražedných válek přemyslovců o trůn. Staletí české země trpěly rozbroji bratrů a bratranců z přemyslovského rodu, kteří především dle stařešinského práva nejstaršího člena rodu usilovali o vládu ve státě. Válek a sporů umně využívali především římští císaři, kteří často dle hesla rozděl a panuj posilovavali svůj vliv v Čechách. Často se stalo, že Pražský hrad musel opustit vládnoucí vévoda, neboť jeho příbuzný s podporou císaře v podstatě provedl státní převrat.

I Přemysl Otakar I. poznal, jak lehce o trůn lze přijít v českém státě. V roce 1192 byl poprvé zvolen českou šlechtou vévodou, ale již roku 1193 o knížecí stolec přišel a musel si počkat čtyři roky, než byl definitivně zvolen 1197 vévodou a o rok později, 1198, i třetím českým králem.

Dosazoval císaře a vydobyl samostatnost Čechů

Přemysl Otakar I. znal zradu příbuzných i české šlechty, byl však skvělý válečník a diplomat. České šlechtě nabídl slávu i kořist v německých zemích, kde se tvořila středoevropská politika. Jak uvadí Wikipedie:

"V počínajícím boji o císařskou korunu mezi Štaufy a Welfy stál na straně Filipa Švábského. Jako jeho spojenec vytáhl k Rýnu proti Otovi IV. Brunšvickému a v očekávání Přemyslovy vojenské pomoci jej Filip v září či v říjnu 1198 nechal korunovat českým králem. Při té příležitosti vystavil Přemyslovi privilegium, které se sice nedochovalo, ale jeho ozvuky můžeme nacházet v pozdější Zlaté bule sicilské."

Filip Švábský však nebyl posledním císařem, kterému by Přemysl Otakar I. pomohl k moci. Někteří historikové vyčítaji našemu králi, že zradil císaře a několikrát změnil svou podporu štaufským a welfským císařům. Díky jeho realistické politice však od třech císařů získal garanci konečně dědičné královské koruny a klíčovou garanci, že českého krále nevybírá císař, ale česká šlechta. Přemysl Otakar I. zakotvil pro Čechy velmi výhodné postavení, kdy naše království bylo privilegovanou, ale autonomní součastí vyspěleho západoevropského prostředí Říše řimské. Český král byl po císaři jedním z nejvlivnějších v říši.

Český král byl například od dob Přemysla Otakara I. jedním ze sedmi volitelů císaře, což bylo zásadní nejen pro posilování českých zájmů ve střední Evropě, ale bylo i zásadní při výběru a volbě Karla IV. římským císařem. Ne náhodou Karel IV. umístil hrobku Přemysla Otakara I. do prestižní kaple v katedrále svatého Vita. Privilegia získaná Přemyslem Otakarem I. byla zásadní pro konjukturu českeho státu až do bitvy na Bílé hoře. Při počátku národního obrození byla Zlatá bula sicilska zásadní dokument vedle privilegii Karla IV. pro emancipaci českého státu, která se zhmotnila až po třech stoletích od Bílé hory vznikem Československa v roce 1918.

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace