Chlumská řež - krvavá a neznámá Napoleonova bitva na českém území

Chlumská řež - krvavá a neznámá Napoleonova bitva na českém území
Autor: Petr Blahuš
05 / 02 / 2018, 16:00

Jen málo míst v České republice je spojováno s napoleonskými válkami. Kromě Slavkova se ale jen jedno místo může pochlubit, že tu bojovali hned tři císař i- a zde navíc ještě jeden král. Tímto bodem je dnes ospalý Chlumec u Teplic. Na tomto severočeském Martově poli se ale jako na jednom z mála míst u nás válčilo opakovaně. Už mnohem dříve zde Češi hned dvakrát porazili útočící německá vojska.

Po skvělém vítězství nad armádami Rakouska, Pruska a Ruska u Drážďan v létě 1813 se Napoleonovi naskytla možnost proniknout do Čech. Vyslal proto generála Vandamma, aby se 30 000 muži pronásledoval přes Krušné hory tzv. Českou armádu, obsadil Teplice a přerušil silnici mezi Drážďany a Prahou (jeho průzkum v té době došel až k Mělníku, kde Rakušané vybudovali opevnění, dodnes viditelná ze vzduchu). Dlužno podotknout, že tomuto kroku předcházel strašný ústup z Ruska. Jeho armádu se Napoleonovi nepodařilo donutit k rozhodující bitvě a k jejímu pronásledování do hlouby obrovské země neměl sil. Většinu jeho Grand Armée skosily diverzní akce partyzánů (na jejich odkaz navázali Sověti ve 2. světové válce) a tyfus, kterým se vojáci nakazili z výtrusu polských vší. Z asi 600000 vojáků, se kterými vtáhl v roce 1812 do Ruska, mu o rok později zbylo 30 tisíc, z toho ale jen 1000 bojeschopných! Císař tedy musel rychle dát doma budovat nové vojsko - a právě tito nováčci byli jedinými, se kterými mohl ve dnech 29. - 30. 8. 1813 vybojovat nešťastnou bitvu u Chlumce (předtím však i s nimi dokázal porazit spojená vojska dvou císařů a jednoho krále v sousedním Sasku).

První výstřely byly vypáleny v noci na 29. srpna 1813 v Petrovickém sedle. Ráno se už bojovalo v Nakléřově a Zadní Telnici. Protože další ústup spojenců přes Chlumec znamenal ohrožení celé armády, včetně pruského krále Fridricha a ruského cara Alexandera, kteří s ní ustupovali, nařídil generál Ostermann - Tolstoj přehradit cestu na Teplice na čáře Unčín- Přestanov - Chabařovice s předsunutým postem u Stradova. Levé křídlo, přilepené přímo pod Krušnými horami, hájila 1. ruská gardová divize, na pravém křídle stálo jen jezdectvo. Do desáté hodiny Francouzi obsadili chlumecký hřbitov a pak i celou vesnici, jejíž obyvatelé uprchli s dobytkem do hor. Vandamme si zřídil stan na výšině Horka a nařídil dobýt Ústí nad Labem. Druhý francouzský útok přišel ve 13 hodin a směřoval na Stradov, který Francouzi do večera dobyli i s Přestanovem. Jediný úspěch Rusů přišel v 16 hodin, kdy jejich baterie a právě dorazivší kyrysníci odrazili u Chabařovic obchvat Vandammovi jízdy. O hodinu později přišla poslední francouzská zteč. Ztráty dosáhly toho dne 12000 mužů (na obou stranách po 6000), těžce zraněn byl i velitel Tolstoj. Večer navíc dostali Francouzi posily a Vandamme poněkud předčasně tvrdil, že už 2. září bude obědvat v Praze. Napoleon se ale obával protiofenzivy v Lužici a tak se rozhodl zatím do Čech dál nepostupovat. Naopak v noci začala na bojiště docházet Česká armáda, která posílila oslabené Rusy a zvrátila poměr sil. Přesto ruský car i pruský král bitvu sledovali z uctivé vzdálenosti až na Doubravské hoře u Teplic, rakouský císař byl ovšem ještě zbabělejší a prchl až do Loun.

Druhý den hned po ránu v krvavých bojích vytlačilo Vandammovo pravé křídlo opět Rusy ze Stradova a opakovaně útočilo na blízký Klöckerův mlýn (v urputném boji muže proti muži zde padl i velitel francouzské brigády generál Heinrich), levé křídlo mezi Chabařovicemi a Českým Újezdem ale opanovala ruská jízda. Navíc rakouská pěší divize zaútočila z výšin „Na Běhání“, kde 16. 6. 1426 slavně zvítězili husité nad přesilou německých křižáků, a přes Hrbovice dobyla Střížovický vrch. A pak se v týlu Francouzů v Nakléřovském průsmyku objevila masa čerstvých pruských vojáků generála Kleista. Vandamme se ale rychle vzpamatoval: dělostřelectvu a vozatajstvu určil krýt ústup svého sboru od Chlumce, a to i za cenu sebeobětování. Zbytek jeho pěchoty a jezdectva zaútočil mezi Horním Varvažovem a Ždírnicí proti Prusům s cílem probít se zpět k Napoleonovi. Francouzskému jezdectvu se podařilo probít do hor a jen málo navíc chybělo, aby jim padl do zajetí i sám Kleist. Bohužel, Vandamme a další čtyři generálové byli zajati na Asmanově louce ve Ždírnickém údolí nad Žandovem. Spolu s nimi padlo do zajetí skoro 10000 jeho mužů.

psali jsme: Jedním z největších válečníků byl ,,japonský Napoleon" Hidejoši Tojotomi

Během bitvy byly zcela zničeny Chlumec, Stradov, Žandov, Přestanov, Roudné a Dolní Varvažov. V dvoudenní bitvě padlo 9300 spojenců (hlavně Rusů) a 11 000 Francouzů. Tisíce dalších byly zraněny a umíraly na následky svých ran i nemoci ještě dlouho po bitvě. Napoleon se nechtěl s porážkou smířit, a tak se ve dnech 17. - 18. 9. znovu pokusil přes Chlumec o průnik do Čech. Pro odpor nepřítele a špatné počasí se mu to ale nepodařilo. Jedné z roklí v blízkosti obce, ve které spojenci vybudovali zátarasy, se od té doby říká Mordová: začíná tam, kde Slatina podtéká dálnici na Drážďany a kopíruje část úpatí Špičáku u Krásného Lesa.

Obě bitvy do dnešních dnů připomínají vznosné pomníky i hromadné válečné hroby. v Čechách. Nejstarším mementem je pruský památník ve Varvažově, který byl odhalen už v roce 1817. Jen o kus dál je krásný rakouský pomník, odhalený o sedm let později. Oba střežil jako první válečný veterán Josef Beran, který bydlel v domku vedle hostince Stará pošta. Malý pomník je i na stradovské návsi. V Přestanově mají od roku 1835 svůj pomník hrdinní Rusové. Část jeho základů osobně osadili car Mikuláš, pruský král Vilém a rakouský císař Ferdinand.

I poražení Francouzi mají na křižovatce Unčín - Přestanov - Stradov svůj památník. Na Asmanově louce pak stojí pomník zajetí generála Vandamma. Sto let po bitvě byla pod Horkou, kde měl Vandamme štáb, dokončena největší památka: skoro třicetimetrový Jubilejní památník. Byl tak vysoký, že na něj na konci 2. sv. války útočila spojenecká letadla, protože ho Němci využívali jako pozorovatelnu. Ve stejný rok byl mezi Nakléřovem a Petrovicemi postaven Kleistův pomník. Na protější straně je umístěn tzv. Napoleonův kámen a dřevěný kříž připomínající místo, kde až do roku 1973 stál kostel sv. Josefa, sloužící mu jako pozorovatelna. (11. a 18. 9. přespal imperátor na petrovické faře, 16.- 17. 9. v domě č.p.7).

Jen nedaleko o působivého ruského pomníku se v lesíku nachází působivý hromadný hrob více jak 10000 mužů všech národností. Jedná se o největší hromadný hrob na našem území se silným geniem loci. Když poutník opustí pěšinu vedoucí ke kamennému kříži, přímo fyzicky cítí, že šlape až po deseti vrstvách koster naházených na sebe, jen pár centimetrů pod nohama. I přes to, že je celé místo nejen zákonem chráněné, ale i pro normálního člověka pietní, sem dochází do lesíka zloději dřeva a kácí tady načerno stromy. Další hrob je pak na chlumeckém hřbitově, asi 500 jiných vojáků je pohřbených u Petrovic.

psali jsme: Napoleon vstoupil do Moskvy aneb začátek konce slavné armády

Chlumecká řež roku 1813 ale nebyla jedinou válečnou pohromou v dějinách kraje. Kvůli strategickému postavení pod krušnohorskými průsmyky nad Chabařovicemi zvítězili už v roce 1426 husité nad přesilou Němců. Málokdo ale ví, že nejslavnější řeží této části české země se stala už v únoru 1126 bitva mezi knížetem Soběslavem a německým císařem Lotharem „Doufám že nebude vydána naše země do rukou cizinců,“ prohlásil před bitvou Soběslav a pro zvednutí sebevědomí vojáků vztyčil v jeho čele na kopí sv. Václava prapor sv. Vojtěcha. Německé hordy prošly v závějích tzv. „srbskou stezkou“ Nakléřovským průsmykem, ale čeští válečníci je obklíčili na návrší u Chlumce a na hlavu potřeli. Kronikář píše: „Vojsko německé dne 18. února 1126 vkročilo do Čech skrze úžiny horní za Chlumcem. Soběslav již napřed tam dal nadělati záseky a rozděliv své lidi, rozestavil je na příhodných místech jak po dolině, tak i po návrších…“ Císaře a Albrechta I - Medvěda, budoucího braniborského markraběte, ale nakonec nechali Češi volně odejít. Soběslav si Lothara tímto gestem dokonale zavázal a svým vítězstvím de facto zaručil českému státu nezávislost na dlouhé generace. Na památku svého vítězství postavil na vrcholu Řípu rotundu sv. Jiřího.

U Chlumce a nedalekých Chabařovic pravděpodobně na kótě 212 na hlavu porazili Češi své odvěké německé nepřátele také ve slavné husitské bitvě Na běháni 16. června 1426, kdy síly většiny husitských svazů rozdrtily početně silnější armádu římskoněmeckých žoldnéřů, pokoušejících se vyprostit obklíčené Ústí nad Labem. Před bitvou se setkali vyjednavači a husité žádali odložit bitvu z křesťansky uznávané neděle na další den. To ale Němci odmítli, vědomi si své převahy. Ze stejného důvodu zamítli přistoupit i na domluvu o braní zajatců, když tvrdili, že s Čechy nebudou mít slitování. Husité pak alespoň jednání prodlužovali co nejdéle, aby křižáci museli zaútočit v odpoledním vedru (navíc do kopce). Němcům se sice podařilo rozvrátit první řadu husitských vozů, ale na druhou už nestačili a ve vytvořené kapse byli hromadně masakrováni. Kvůli jejich zběsilému útěku se pak tomuto místu dodnes říká „Na běháni“.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace