Co předcházelo Dreadnoughtům? Predreadnoughty

Co předcházelo Dreadnoughtům? Predreadnoughty
Autor fotografie: flickr.com (public domain)|Popisek: HMS Formidable
23 / 01 / 2019, 13:00

Predreadnought byl typ bitevní lodě, na nějž navázal podstatně výkonnější a ve všech ohledech silnější Dreadnought.

Když Royal Navy představila v roce 1906 bitevní loď HMS Dreadnought, vrcholily zbrojní námořní závody s Německem. Tento nový typ bitevní lodi měl změnit průběh námořních konfliktů na moři a ostatní státy si uvědomily nezměnitelný fakt - pokud také chtějí uspět v konfliktech na moři, musí postavit ,,svůj" dreadnought.

Co však předcházelo těmto mocným bitevním lodím? Predreadnoughty - bitevní lodě zaváděné do služby mezi lety 1890 - 1906, kdy byl dokončen první dreadnought, již zmíněný HMS Dreadnought. Na rozdíl od svého nástupce měl predreadnought slabší výzbroj hlavních děl a byl pomalejší. Proto již predreadnoughty nemohly být zdaleka tak efektivními bitevními plavidly v nadcházející první světové válce, i když se jí aktivně účastnily.

psali jsme: Video: Zkáza bitevní lodi HMS Barham

Zajímavé je, že britská Royal Navy měla k dispozici v aktivní službě 29 predreadnoughtů, Francie 17, Rusko 9. Když se Itálie připojila během první světové války ke spojencům, měla 8 těchto bitevních lodí, USA 16. V případě britského námořnictva však byly brzy predreadnoughty přemístěny do Severního moře, protože je nahrazovaly silnější dreadnoughty.

Francouzská bitevní loď Masséna

Francouzská bitevní loď Masséna

 

Co se týče centrálních mocností, ty disponovaly méně predreadnoughty než státy Dohody. Německo mohlo ,,do pole" postavit 20 těchto plavidel, Rakousko-Uhersko 12 a Turecko pouze 2.

Predreadnoughty byly obvykle 120 metrů dlouhé, 22 metrů široké, výtlak činil 10 000 - 13 000 tun a posádku tvořilo 600 - 800 mužů. Pohonnou jednotku zajišťovaly dva víceválcové parní stroje, které umožňovaly, aby predreadnought plul rychlostí 16 - 18 uzlů.

psali jsme: HMS Vanguard: Poslední bitevní loď britského krále

Pokud hovoříme o výzbroji predreadnoughtů, tvořily ji obvykle 4 těžká děla nejčastěji ráže 305 mm, které byly umístěny ve dvou věžích na přídi a zádi lodě. Tuto ,,základní" výzbroj potom doplňovalo 10-14 děl střední ráže 150 mm v kasematách nebo menších věžích na bocích lodě, a konečně zhruba 30 děl malé ráže (37 - 75mm), rozmístěné na nástavbách.

HMS OCean

HMS Ocean

 

Nejznámějšími predreadnoughty byl britský HMS Formidable, uvedený do služby v roce 1904, HMS Ocean (ve službě od roku 1900), americký USS Indiana, uvedený do služby v roce 1965 či francouzská Masséna, aktivní od roku 1898.

psali jsme: 1. ledna 1915 potopila německá ponorka U-24 britskou bitevní loď Formidable

Predreadnoughty se však nemohly ,,výkonnostně" rovnat s nastupujícími dreadnoughty, které Predreadnoughty postupně vytlačovaly, i když některé země si je udržovaly dlouho i po první světové válce. Ve své době však splnily svůj účel, když se účastnily několika lokálních válek či konfliktů - například ve španělsko-americké válce či rusko-japonské válce.

 


Zdroj: warhistoryonline.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.