Den, kdy nacistickým vrahům došel smích. 1. října 1946 dostalo 12 z nich oprátku

Den, kdy nacistickým vrahům došel smích. 1. října 1946 dostalo 12 z nich oprátku
Autor fotografie: flickr.com (CC BY-SA 2.0) |Popisek: Norimberský tribunál
01 / 10 / 2019, 16:00

1.října 1946 byl vynesen Norimberským tribunálem nad 12 vysokými nacisty trest smrti.

Norimberský tribunál, který zasedal od 14. listopadu 1945 do 1. 10. 1946, měl potrestat nelidské nacistické zločiny, které byly páchány během druhé světové války. Někteří nacističtí pohláváři se trestu vyhnuli sebevraždou (Hermann Göring, Robert Ley), mnoho významných nacistických představitelů se však líčení zúčastnilo.

20. 11. 1945 začalo v Norimberku historické přelíčení s 24 hlavními německými válečnými zločinci. Souzeny  byly i nacistické organizace - NSDAP, SS, SA, SD, gestapo a Nejvyšší velitelství branné moci (OKW). Soudní tribunál tvořili vždy dva soudci za každou z vítězných válečných mocností. Předsedou tribunálu byl britský soudce sir Geoffrey Lawrence a Velkou Británie ještě zastupoval sir Norman Birkett. Americkými členy tribunálu byli Francis Biddle a John Parker, francouzskými Henri Donnedieu de Vabres a Robert Falco a Sovětský svaz zastupovali Iona Timofejevič Nikitčenko a Alexander Volchkov. Jako žalobci vystupovali americký právník Robert Houghwout Jackson,Roman Andrejevič Rudenko za SSSR, Hartley William Shawcross z Velké Británie a za Francii François de Menthon.

Na úvod přelíčení přečetli žalobci postupně čtyři body obžaloby: 1. spiknutí za účelem zmocnění se vlády nad světem, 2. zločiny proti míru, 3. válečné zločiny, 4. zločiny proti lidskosti. Z těchto zločinů byli obžalováni Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Karl Dönitz, Erich Raeder, Arthur Seyss-Inquart, Baldur von Schirach, Alfred Jodl, Franz von Papen, Fritz Sauckel, Albert Speer, Konstantin von Neurath. Hans Fritzsche a Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Robert Ley spáchal před zahájením přelíčení 25. 10. 1945 sebevraždu, smrt Martina Bormanna pak nebyla prokázána, a proto byl souzen v nepřítomnosti. Jelikož majitel zbrojního koncernu Krupp již nebyl pro stáří schopen se přelíčení účastnit, byl proces proti němu zastaven.

Obžalovaní v úvodních řečech vesměs prohlašovali, že nejsou vinni. Protest obhájců, že soudní dvůr není k procesu příslušný, protože nemá žádnou mezinárodněprávní oporu, byl odmítnut. Pozornost vzbudilo prohlášení Rudolfa Hesse, jenž z taktických důvodů předstíral ,,duševní chorobu". Proces trval až do října 1946.

Trest smrti byl vynesen nakonec 1. října 1946 nad těmito nacisty: Martin Bormann – Hitlerův tajemník (souzen v nepřítomnosti) Hermann Wilhelm Göring – říšský maršál a velitel letectva (15. října 1946, krátce před plánovanou popravou spáchal sebevraždu) Joachim von Ribbentrop – říšský ministr zahraničních věcí, Wilhelm Keitel – polní maršál a náčelník štábu vrchního velitelství Ernst Kaltenbrunner – šéf bezpečnostní služby, Alfred Rosenberg – ministr pro okupovaná východní území, filozof strany, Hans Frank – guvernér Polska, Julius Streicher – majitel a vydavatel protižidovského listu Der Stürmer, Fritz Sauckel – zmocněnec pro nasazení pracovních sil, Alfred Jodl – náčelník Operačního štábu Vrchního velitelství brané moci (OKW, Oberkommando der Wehrmacht), Wilhelm Frick – ministr vnitra a říšský protektor v Čechách a na Moravě, Arthur Seyss-Inquart – guvernér Rakouska a nizozemský komisař.

K doživotnímu vězení pak byli odsouzeni: Rudolf Hess, Hitlerův zástupce a vůdce NSDAP, Walter Funk, ministr hospodářství, Erich Raeder. 20 let odnětí svobody dostal Baldur von Schirach – vůdce sdružení nacistické mládeže Hitler-Jugend a Albert Speer – Hitlerův architekt a ministr zbrojní výroby, 15 let Konstatntin von Neurath, první říšský protektor 10 let  Karl Dönitz.

Paralelně s Norimberským soudem probíhall i tzv. Tokijský proces s japonskými válečnými zločinci. Tento tribunál skončil až 12. listopadu 1948 a celkem v něm padlo sedm trestů smrti a šestnáct doživotních trestů. Tím se kruh uzavřel, i když nutno podotknout, že mnoho nacistických zločinců se spravedlivému trestu nakonec vyhnulo. Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler a mnozí další spáchali sebevraždu.

 

Zdroj: forum.valka.cz

Tagy článku